Új reménység március idusán

Március 15-e idén kétszeresen is a reménységről szól, fogalmazott ünnepi beszédében Winkler Gyula EP-képviselő Piskin, ahol szűk körű rendezvényt tartottak a magyar szabadságharc egyik győztes csatájának helyszínén.

Az idei március 15-e szól arról a reménységről, amellyel 1848-ban a márciusi ifjak kihirdették a tizenkét pontot és szól a mai reménységünkről, hogy a már kerek egy éve tomboló járványnak hamarosan véget tudunk vetni. Szabadság, testvériség, egyenlőség – kérték a márciusi ifjak 1848. március 15-én. Hittek és bíztak abban, hogy ezek az alapeszmék formálják az egész magyar társadalmat. Így született meg a modern magyar nemzet. A fiatal nemzetépítők jövőt teremtő hite, reménysége több mint 170 esztendeje minden tavasszal, minden március idusán új lendületet, új erőt ad mindnyájunknak. Kiállásuk, kitartásuk követendő példa a mindenkori nemzedékeknek. Ünnepeken és hétköznapokon egyaránt” – hangsúlyozta az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, emlékeztetve, hogy az idei március 15-e másfajta évfordulóra is emlékeztet, kereken egy éve gyökeresen megváltozott életünk. „Más körülmények között dolgozunk, tanulunk, megszorítások és korlátozások szabják a mindennapi élet ritmusát. Nemcsak másképp élünk, de nincs már meg az ünnep szabadsága sem. Most is szigorú korlátok között emlékezhetünk a szabadságharc hőseire. De a kinti korlátozás nem tudja a belső erőt visszaszorítani. Ezt a belső erőt tapasztaltuk meg az elmúlt egy évben, ahogy közösségünk tagjai egymás felé fordultak, ahogy egymást segítették ismerősök és idegenek. Szolidaritásunk, összetartásunk átható erővel mutatkozott meg, a mindig érzékelt, de valójában láthatatlan nemzeti kötelék még erősebbé vált a Hunyad megyei magyarság körében. Ma pedig a márciusi ifjak reményteljes küzdelméből merítünk erőt, töltekezünk a szabadságharc eszmeiségéből, továbbvisszük a forradalom hőseinek hitét, átérezzük a nemzetért és közösségért érzett szeretetet és felelősséget” – nyomatékosított Winkler Gyula.

Tisztelet kell adni nemcsak az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseinek, hanem a hétköznapi hősöknek is. „Tisztelet a szabadságharc hőseinek és azoknak is, akik az elmúlt év minden napján, saját félelmüket félre téve siettek mások megsegítésére, akik az első vonalban dolgoztak, kitartottak és lehetővé tették mindannyiunk számára a mindennapi munkát, tanulást, életet. Tisztelet a köztünk élő hősöknek, akik visszaadták a reményt, akikkel együtt legyőzhetjük a hitetlenséget, akikkel együtt közösen legyőzhetjük a járványt és a mindennapok nehézségeit! Éljen a magyar nemzet, éljen a magyar szabadság! Reménységet, erőt és egészséget a Hunyad megyei magyar közösségnek” – zárta beszédét az EP-képviselő.

Az ünnepségen felszólalt Kelemen Attila parlamenti képviselő, Florin Cîțu miniszterelnök beszédét Szél Lőrincz, Hunyad megye alprefektusa tolmácsolta, jelen volt Máté Márta megyei tanácsos. Hunyad megyében vasárnap Vajdahunyadon és Déván kezdődtek a március 15-ei megemlékezések, hétfő délután pedig a Zsil-völgyében, Lupényban és Petrozsényban lesz koszorúzás és ökumenikus istentisztelet.

A teljes beszéd itt olvasható.