Ifjúságnak

SZAKMAI GYAKORLATOK AZ EU-BAN

 

Az Európai Unió és különféle intézményei változatos szakmai gyakorlati palettát biztosít azon fiatalok számára, akik szeretnének betekintést kapni az Európai Unió és intézményei működésébe, és szeretnék tudásukat egy sokszínű környezetben gyarapítani. Az alábbi listán 44 különböző intézmény található, melyek közül az érdekelt biztosan megtalálja a számára megfelelő gyakornoksági programot. A csatolt linkekre kattintva a gyakornoksági felhívások érhetők el, melyekben a jelentkezési időszakokról, illetve a gyakornoksági periódusokról és feltételekről is részletesen tájékozódhat az érdeklődő. Az említett határidők és periódusok folyamatosan változnak, ezért érdemes mindig az aktuális gyakornoksági felhívásokat megkeresni és ezeket figyelembe venni.

 

1. Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schumann ösztöndíj)

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint, hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.

Jelentkezési feltételek:

 • betöltötték a 18 éves életkort;
 • az Európai Unió valamely tagállamának vagy valamely csatlakozó/tagjelölt országnak az állampolgárai (nagyon korlátozott számban más országok állampolgárai számára is nyújthatók szakmai gyakorlatok);
 • rendelkeznek egyetemi szintű diplomával;
 • kiválóan ismerik az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét, és magas szinten egy másikat (a harmadik országok állampolgárainak magas szintű angol, francia vagy német nyelvtudással kell rendelkezniük);
 • elfogadható erkölcsi bizonyítványt nyújtanak be;
 • nem dolgoztak, illetve semmilyen más típusú szakmai gyakorlaton nem vettek részt két egymást követő hónapnál hosszabb ideig uniós intézménynél, szervnél vagy ügynökségnél;
 • a szakmai gyakorlat kezdetét megelőző hat hónapban nem vettek részt tanulmányi látogatáson az Európai Parlament Főtitkárságán.

 Jelentkezési időszak:                                  Gyakornoki időszak:
május 1. – 31.                                                             okt. 1. – febr. 28/29.
október 1. – 30.                                                          márc. 1. – júl. 31.

 További információk: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/work-with-us/traineeships

 2. Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Azoknak a legalább 4 szemesztert maguk mögött tudó érdeklődőknek hirdetett szakmai gyakorlat, akik megszeretnék ismerni az ügynökség munkásságát, szeretnének egy multikulturális környezetben dolgozni és kapcsolatokat építeni az intézményen belül.

Jelentkezési feltételek:

 • 4 lezárt egyetemi/főiskolai szemeszter vagy ezzel egyenértékű diploma a központ tevékenységének valamelyik területén
 • Alapos nyelvismeret az unió egyik hivatalos nyelvén, illetve kielégítő ismeretekkel kell rendelkezzenek egy másik uniós nyelvből is

Időtartam: 3 – 6 hónap

Jelentkezési időszak: bármikor.

További információk: https://cdt.europa.eu/en/traineeships

3. Tanulmányi látogatások – egyedi kutatások

A tanulmányi látogatások célja, hogy a 18 év feletti állampolgárok számára lehetővé tegye európai integrációval kapcsolatos tanulmányaik elmélyítését. Az említett állampolgárok ezen kívül az Európai Parlament könyvtárában és történeti irattárában kutatásokat is folytathatnak.  A tanulmányi látogatások időtartama legfeljebb két hónap.

A tanulmányi látogatásra irányuló kérelmeket a PERS-Studyvisit@ep.europa.eu címre kell benyújtani a látogatás tervezett kezdőnapja előtt legalább egy hónappal, a következő dokumentumok megküldésével:

 1. Személyes nyilatkozat, amely részletes információkat tartalmaz a pályázó által a látogatás során tanulmányozni kívánt, az európai integrációval kapcsolatos konkrét témáról, a tanulmányozás módjáról (az intézmény könyvtáraiban vagy archívumaiban található dokumentumokba való betekintés, illetve a szakértő tisztviselőkkel való konzultáció), valamint arról, hogy mely konkrét időszakban szeretné lebonyolítani a tanulmányi látogatást. A pályázónak emellett fel kell tüntetnie, hogy pontosan melyik főigazgatóságon és igazgatóságon/osztályon/szolgálatnál szeretne tanulmányi látogatást tenni. Az Európai Parlament Főtitkárságának szervezeti ábrája az alábbi linken érhető el: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. Önéletrajz (adminisztratív célból postai cím megjelölésével).
 3. Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél másolata.
 4. Erkölcsi bizonyítvány vagy – az illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával – az oktatási intézmény vagy a munkáltató által kiadott referencialevél, amely igazolja a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban megvalósuló tanulmányok vagy foglalkoztatás időszaka tekintetében a pályázó megfelelő magatartását.

További információk: https://goo.gl/jj5gr5

4. Szakmai gyakorlat az Európai Néppárti Frakciójánál

Öt hónapos fizetett gyakornoki program:

Azoknak az érdeklődőknek ajánlott, akik legalább elvégeztek 6 szemesztert egyetemi vagy azzal egyenértékű felsőoktatási intézményben.

Fizetés nélküli, rövidtávú, maximum három hónapos gyakornoki program (amennyiben a felsőoktatási intézmény kötelező szakmai gyakorlatot ír elő)

Azoknak a felsőoktatásban jelenlévő hallgatóknak szól, akik még nem fejezték be egyetemi tanulmányaikat, és a szakmai gyakorlat kötelező része a tanulmányaiknak.

Jelentkezési feltételek:

 • egy európai uniós tagállam, vagy egy társult vagy tagjelölt ország állampolgára;
 • két uniós nyelvet magas szinten beszél, melyek közül az egyik angol, francia vagy német. Ha nem EU-s országból érkezik, legalább egy uniós nyelvet ismer (B2-esvagy afeletti szinten);
 • Nem vett még részt fizetett gyakornoki programon más EU intézménynél és tanulmányai befejezése óta nem volt még kereső foglalkoztatásban.
 • Fizetett gyakornoki programra: Egyetemi diplomával rendelkezik, vagy legalább három évet (hat szemesztert) már teljesített az egyetemen vagy annak megfelelő felsőoktatási intézményben;
 • Fizetés nélküli gyakornoki programra: még nem fejezett be hat szemesztert, és rendelkezik az egyetemétől egy olyan igazolással, ami igazolja a szakmai gyakorlat kötelező mivoltát és annak hosszát.

Jelentkezési időszak:                                  Gyakornoki időszak:
okt. 30. – nov. 15.                                                                  febr. – jún.
ápr. 30. – máj. 15.                                                                   szept. – jan.

További információk: https://www.eppgroup.eu/hu/rolunk/gyakornoki-programok

5. Európai Bizottság

Az Európai Bizottság gyakornoki programja a világ bármely országából érkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek előtt nyitva áll.

Jelentkezési feltételek:

 • legalább három befejezett egyetemi tanévvel rendelkezik, és nagyon jól beszél legalább két EU-s nyelvet (egyik kötelezően az angol, francia vagy német)
 • nem vett részt 6 hétnél tovább tartó gyakorlaton az Európai Uniós bármelyik intézményénél

Októberi szakgyakorlat: a jelentkezési periódus ugyanazon év januárjában kezdődik.

Márciusi szakgyakorlat: a jelentkezési periódus előző év július-agusztusában kezdődik.

További információk:  https://traineeships.ec.europa.eu

6. Központi Bank (Frankfurt)

Az Európai Központi Bank gyakornoki programja lehetővé teszi, hogy a résztvevők a gyakorlatban alkalmazzák a tanulmányaik alatt megszerzett tudást és megértsék, mit is jelent Európáért munkálkodni. A gyakornokok betekintést kapnak a bank működésébe, és hozzájárulnak az intézmény küldetésének teljesítéséhez.

Jelentkezési feltételek:

 • jelentkezhet, amennyiben betöltötte a 18 évet
 • egy EU-s ország, vagy egy tagjelölt ország állampolgára
 • már elvégzett egy egyetemi alapképzést
 • folyékonyan beszéli az angolt és egy másik hivatalos nyelvét az EU-nak
 • kevesebb, mint 6 hónapig volt gyakornok
 • rendelkezik maximum 12 hónap professzionális tapasztalattal
 • nem volt még gyakornoka vagy alkalmazottja a Központi Banknak

A szakmai gyakorlat időtartama 6-12 hónap.

További információk: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html

7. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság két évente hirdet fizetett gyakornoki programot egyetemi végzettséggel rendelkező személyeknek, ezenfelűl folyamatosan kínál fizetés nélküli lehetőségeket egyetemistáknak és frissen diplomázottaknak.

Jelentkezési feltételek:

 • jelentkezhet, amennyiben elvégzett már egy alapképzést fizetett gyakornokság esetében
 • jelentkezhet, ha egyetemista, vagy frissen diplomázott fizetés nélküli gyakornokság esetében
 • folyékonyan beszél két EU-s nyelvet, amelyik közül egyik vagy az angol, vagy a francia

Fizetett gyakornokság időtartama: 5 hónap.

Fizetés nélküli gyakornokság időtartama: 1-3 hónap.

Jelentkezési időszak:                                    Gyakorlati időszak:

júl. 1.– szept. 30. (éjfél)                                                        júl. – szept.

február eleje                                                                           szept. – febr.

További információk: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships

8. Régiók Bizottsága

Az Európai Unió Régiók Bizottsága két típusú szakgyakorlatot kínál az érdeklődőknek, fizetett hosszútávú és fizetés nélküli, rövidtávú gyakorlatot.

Jelentkezési feltételek:

 • jelentkezhet, amennyiben elvégzett már egy alapképzést
 • folyékonyan beszél két EU-s nyelvet, amelyik közül egyik vagy az angol, vagy a francia
 • nem volt gyakornok egy Uniós intézményben 8 hétnél hosszabb távon

A hosszútávú gyakornokság periódusa 5 hónap.

A rövidtávú gyakornokság periódusa 1 – 4 hónap.

Jelentkezési időszak:                                  Gyakornoki időszak:

júl. 1. – szept. 30.                                                             febr. 16. – júl. 15.

jan. 1. – márc. 31.                                                          szept. 16. – febr. 15.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

9. Európai Ombudsman

Az Ombudsman évente két alkalommal kínál szakmai gyakorlati lehetőséget, elsősorban egyetemi diplomával rendelkezőknek.

A szakmai gyakorlatok minden év szeptember 1-én és január 1-én kezdődnek.

Az Ombudsman Hivatala által foglalkoztatott gyakornokoknak kiváló angol nyelvtudással kell rendelkezniük. A jelentkezéseket angol nyelven kell benyújtani.

A szakmai gyakorlat színhelye: a Hivatal igényeinek függvényében Strasbourg vagy Brüsszel.

Jelenleg az Európai Ombudsman a következő területek ajánl gyakornoki lehetőségeket:

 • politika tudományok, Európa tanulmányok, Nemzetközi kapcsolatok, Európai közigazgatás
 • jog
 • audit, közgazdaságtan

Jelentkezési időszak:                                  Gyakornoki időszak:

Minden év február és május 1-je                         szept. 1. vagy jan. 1-je

További információk: https://www.ombudsman.europa.eu/hu/office/careers;jsessionid=38AD1EFFC7C4504767340323B0FB0E74

10. Az Európai Unió Bírósága

A pályázóknak jogi vagy politikatudományi egyetemi diplomával, illetve a Tolmácsolási Igazgatóságon meghirdetett szakmai gyakorlatokhoz konferenciatolmácsi oklevéllel kell rendelkezniük.

A szakmai gyakorlat ideje 5 hónap.

A szakmai gyakorlat színhelye: Luxembourg

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

Jelentkezési határidő:                                  Gyakorlati időszak:

júl. 1 – szept.15. (előző év)                                               márc.1 – júl. 31.

febr. 1 – ápr.15. (előző év)                                         szept.16 – febr. 28.
okt.1. – febr. 28.

További infórmációk:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/

11. Firenzei Európai Egyetemi Intézet

A Firenzei Európai Egyetem Intézete gyakornoki lehetőséget kínál olyan személyek számára, akik tapasztalatot szeretnének szerezni egy nemzetközi környezetben.

Jelentkezési feltételek:

 • A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik egyetemi oktatásban részesülnek, de még nem szerezték meg a diplomájukat
 • két EU-s nyelv kiváló ismerete, amelyek közül az egyik az angol, francia vagy olasz.

A szakmai gyakorlat ideje nem fizetett gyakornokság esetében max. 3 hónap, fizetett gyakornokság esetében min. 3 hónap, max. 12 hónap.

További információk: https://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Traineeships

12. Európa Tanács (Strasbourgban és a tagországokban működő irodákban)

A gyakorlati program keretében a gyakornokok általában ugyanolyan munkát végeznek, mint a kezdő tanácsosi besorolású tisztviselők pályafutásuk, emellett gyakornokok meghívást kapnak egy tanulmányi programra is, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

Jelentkezési feltételek:

 • egyetemi végzettség
 • angol vagy francia nyelv kiváló ismerete

Gyakornokság időtartama: 5 hónap.

Jelentkezési időszak:
febr. 13. – márc. 15.

Gyakorlati időszak: 

febr. 1. – jún. 30.                        szept. 1. – jan. 31.

További információk: https://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

13.Fizetett szakmai gyakorlatok a NATO-n belül

Minden évben a NATO, 6 hónap időtartamra hirdeti meg a szakmai gyakorlatait, igen széles a lista a választható területekről:

 • politika tudományok, nemzetközi kapcsolatok, védelmi tanulmányok, biztonsági tanulmányok
 • közgazdaságtan, pénzügy, humán erőforrások
 • repüléstechnika, mérnök
 • média, újságírás

Jelentkezési feltételek:

 • 21. életévét betöltötte
 • valamelyik NATO tagország állampolgára
 • egyetemista, vagy frissen diplomázott (kevesebb, mint egy éve szerezte meg a diplomáját
 • angol vagy francia nyelv kiváló ismerete, valamint legalább még egy NATO nyelv ismerete

A szakmai gyakorlat ideje: 6 hónap.

Jelentkezés jelenleg zárva van.

További információk: https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

14. Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége

A gyakornoki program főként a fiatal diplomásokat célozza meg, de részt vehetnek benne olyan személyek is, akik az egész életen át tartó tanulás keretében a közelmúltban szereztek egyetemi/főiskolai diplomát, és egy új szakmai karrier előtt állnak.

Jelentkezési feltételek:

 • 18. életévüket betöltött személyek
 • befejezett felsőfokú tanulmányokkal rendelkeznek
 • nem volt gyakornok egyetlen egy európai uniós intézménynél vagy szervnél sem

Időtartam: 6 hónap.

A jelentkezés január 20.-ig van nyitva.

Gyakornoki időszak kezdete: Minden év szept. 1-jén vagy márc. 1-jén.

További információk: https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies

15. Európai Szakképzésfejlesztési Központ

A Cedefop gyakornoki programjának célja, hogy a frissen végzett diplomások első kézből szerezzenek egyedülálló tapasztalatot egyrészt a Cedefop, másrészt pedig az uniós intézmények működéséről. A gyakornokok emellett megismerhetik az uniós integrációs folyamatnak és az EU szakpolitikáinak a célkitűzéseit is.

Jelentkezési feltételek:

 • Az uniós tagállamok és a tagjelölt országok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal

Időtartam: 9 hónap.

Gyakornoki időszak kezdete: minden évben okt. 1-jén.

További információk: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

16. Európai Bankhatóság

A gyakornoki program célja, hogy a frissdiplomások egyedülálló és közvetlen tapasztalatot szerezzenek a bankhatóság mindennapi munkájáról, és megértsék a pénzügyi szabályozás célkitűzéseit. A gyakornokok az alábbi szervezeti egységekben végezhetik el munkájukat:

 • Gazdasági Elemzési és Statisztikai Osztály
 • Prudenciális Szabályozási és Felügyeletpolitikai Osztály és Szakpolitika-koordinációs Osztály
 • Bankpiaci, Innovációs és Fogyasztóügyi Osztály
 • Jogi Osztály

Kik jelentkezhetnek?

 • Frissdiplomások

Mikor lehet kezdeni? Különböző időpontokban.

További információk: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

17. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, milyen munkát végez a központ és hogy gyakorlati tudást és szakmai tapasztalatot szerezzenek.

Kik jelentkezhetnek?

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaikat, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel

Gyakornokság kezdésének időpontja: bármikor.

További információk: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships

18. Európai Vegyianyag-ügynökség

Az ügynökség szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít olyan tudományterületeken, mint a kémia, a toxikológia, a biológia, a környezettudomány és környezettechnológia, továbbá az igazgatási feladatok ellátására a jog, a kommunikáció, a pénzügyek, a humánerőforrás-gazdálkodás és az információs és kommunikációs technológiák területén.

Kik jelentkezhetnek?

 • az EU tagállamainak állampolgárai
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek

Gyakornokság kezdésének időpontja: minden év márciusában és szeptemberében.

További információk: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships

19. Európai Védelmi Ügynökség

Az Európai Védelmi Ügynökség egyéves szakmai gyakorlatot kínál frissen végzett diplomásoknak, hogy az európai védelmi együttműködés központjában kezdjenek megismerkedni a munka világával, hogy betekintést kapjanak az európai védelmi képességek fejlesztéséről szóló folyamatokba.

Kik jelentkezhetnek:

 • friss egyetemi végzettséggel rendelkezők
 • korábban nem végeztek hat hétnél hosszabb, fizetett vagy fizetés nélküli szakmai gyakorlatot vagy munkát európai intézménynél vagy szervnél

Gyakornokság kezdetének időpontja: évente egyszer, szept. 1-jén vagy 16-án.

További információk: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies

2o. Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Az EFSA fizetett szakmai gyakorlatot kínál tehetséges, magasan képzett, a pályafutásuk elején álló fiatal szakembereknek az általuk választott területen.

Kik jelentkezhetnek:

 • EU-tagállamok állampolgárai
 • egyetemi végzettséggel rendelkeznek
 • angol nyelvet B2 szinten ismerő személyek

Gyakornokság kezdésének időpontja: novemberben vagy februárban (változó, kérjük, olvassa el a pályázati felhívást)

További információk: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals

21. Európai Beruházási Bank

Az Európai Beruházási Bank korlátozott számú gyakornoki helyet biztosít egyetemi hallgatóknak és diplomásoknak, akik meg szeretnék ismerni a bank munkáját vagy tapasztalatot kívánnak szerezni a tanulmányaik tárgyát képező területeken.

Kik jelentkezhetnek?

 • Uniós tagállamok állampolgárai
 • kevesebb mint egyéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden év febr. 1., márc. 1., szept. 1., okt. 1.

További információk: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

22. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A szakmai gyakorlat célja, hogy munkatapasztalatot nyújtson az intézet főbb tevékenységi területein, lehetőséget adjon a tanulmányok során vagy a munkában szerzett tudás bővítésére és alkalmazására.

Kik jelentkezhetnek?

 • EU-tagállamok állampolgárai

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment

23. Európai Biztosítás- és Foglalkozatóinyugdíj-hatóság

Kik jelentkezhetnek?

 • EU-tagállamok állampolgárai
 • a jelentkezőknek egyetemi/főiskolai végzettséggel kell rendelkezniük, vagy egyetemi/főiskolai tanulmányokat kell folytatniuk

Gyakornokság kezdetének időpontja: változó, kérjük, olvassa el a pályázati felhívást.

További információk: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers

24. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

A gyakornoki program betekintést nyújt a gyógyszerszabályozás, az élettudományok, az egészségügy, a kémia, az információtechnológia, a gyógyszerjog, a humán erőforrások, a pénzügyek, a kommunikáció, a közönségkapcsolatok, valamint a könyvtár- és információtudomány területeire.

Jelentkezési feltételek:

 • az EU állampolgárai
 • nemrég végezték el mester- vagy doktori képzésüket, vagy akik jelenleg végzik felsőfokú tanulmányaikat és Erasmus+ vagy más hasonló programban vesznek részt

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden év októbere.

További információk: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/

25. A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjánál végezhető szakmai gyakorlatok célja, hogy a résztvevők belekóstoljanak egy európai ügynökség munkájába.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • felsőfokú végzettségű rendelkeznek

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs

26. Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos jogi szabályozás, a tengerszennyezés elleni küzdelem és a tengeri tevékenységek biztonságával kapcsolatos tagállami együttműködés területén.

Jelentkezési feltételek:

 • Az EU-országok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal
 • jó angol nyelvtudás

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden évben márc. 1-jén és szept. 1-jén.

További információk: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html

27. Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség

A résztvevőknek lehetőségük lesz betekintést kapni az ügynökség munkájába, hogy gyarapíthassák felsőoktatásban szerzett tudásukat.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship

28. Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége

A gyakornokok végzettségüknek megfelelő, valódi projekteken dolgozhatnak motiváló, befogadó munkakörnyezetben. Munkájukban nagy szakértelmű, tapasztalt munkatársaink segítik őket.

Jelentkezési feltételek:

 • legalább hároméves (főiskolai vagy egyetemi) tanulmányokat lezáró oklevéllel rendelkeznek
 • nagyon jól tudnak angolul és magas szinten ismernek egy másik hivatalos uniós nyelvet is

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden évben márc. 1-jén és okt. 1-jén.

További információk: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

29. Európai értékpapír-piaci hatóság

A gyakornoki programok célja, hogy a végzett /alapképzésben részt vevő hallgatók egyedülálló és első kézből származó tapasztalatokat szerezzenek az Európai Értékpapír-piaci hatóság működéséről.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós állampolgárok
 • végzett vagy alapképzésben részt vevő hallgatók

Gyakornokság kezdetének időpontja: változó, kérjük olvassa el a pályázati felhívást.

További információk: https://esmacareers.adequasys.com

30. Európai Képzési Alapítvány

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek az oktatás és a képzés területén folytatott együttműködés adminisztratív vetületeiről, betekintést nyerjenek az alapítvány célkitűzéseibe és tevékenységébe, valamint a gyakorlatban alkalmazzák a tanultakat.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment

31. Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség

A gyakornoki program célja, hogy a gyakornokok betekintést nyerjenek az ügynökség tevékenységeibe, gyakorlati tapasztalatot és ismereteket szerezzenek az ügynökség napi munkájáról, és megismerjék az ügynökség céljait.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • felsőfokú végzettséggel rendelkeznek állampolgárai
 • alaposan ismerjenek két hivatalos uniós nyelvet

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden év szept. 1-je.

További információk: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-20212022

32. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

Ez a szakmai gyakorlat azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeknek szól, akik tanulmányaik során vagy más módon már szereztek valamennyi tapasztalatot a hivatal tevékenységi területein.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló, az intézmény által kibocsátott hivatalos dokumentummal
 • képesek dolgozni a hivatal öt munkanyelvének (angol, francia, német, olasz és spanyol) valamelyikén

Gyakornokság kezdetének ideje: bármikor.

További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

33. Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

Az Eurofound gyakornoki programjának céljai közé tartozik, hogy a frissen végzett diplomások első kézből szerezzenek egyedülálló tapasztalatot az Eurofound működéséről tágabb európai és intézményi kontextusban.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok és a tagjelölt országok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships

35. A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége

Az Europol értékes tanulási lehetőséget biztosít pályakezdőknek és szakmabelieknek egyaránt. A gyakornokok betekinthetnek az ügynökség munkájába és az Europol céljait előmozdítva tudásukat és készségeiket a gyakorlatban alkalmazhatják.

Jelentkezési feltételek:

 • EU tagállamainak állampolgárai
 • az Europol tevékenységi területein szereztek vagy szereznek felsőfokú végzettséget, vagy szakképzettséget
 • nagyon jól ismernek legalább két európai uniós nyelvet (melyek közül az egyik az angol).

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships

36. Az Európai Unió Űrprogramügynöksége

Jelentkezési feltételek:

 • Uniós tagállamok felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy felsőfokú tanulmányaik utolsó évét végző állampolgárai
 • a pályázóknak alaposan ismerniük kell az Unió hivatalos nyelveinek egyikét és kielégítően kell ismerniük az Unió egy másik hivatalos nyelvét; a két nyelv valamelyikének az angolnak kell lennie
 • korábban még nem végeztek szakmai gyakorlatot az Európai Unió Űrprogramügynökségénél

Gyakorlat kezdetének időpontja: változó, kérjük olvassa el a pályázati felhívást.

További információk: https://www.euspa.europa.eu/traineeship-listing

37. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

A Fusion for Energy gyakornoki programja azt hivatott elősegíteni, hogy a résztvevők megismerjék és megértsék, milyen szerepet tölt be a közös vállalkozás az ITER projektben és a tágabb európai kontextusban.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállam állampolgárai
 • legalább hároméves tanulmányokat lezáró (azaz legalább alapszintű) diplomával vagy oklevéllel rendelkeznek
 • nagyon jól tudnak angolul

Gyakorlat kezdetének időpontja: minden év októberében.

További információk: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/

38. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

A gyakornokok hozzájárulhatnak az ügynökség küldetésének megvalósításához, azaz ahhoz, hogy EU-szerte mindenki élhessen az őt megillető alapvető jogokkal.

Jelentkezési feltételek:

 • EU tagállamainak állampolgárai
 • elvégezték a felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden év okt. 1-je.

További információk: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship

39. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek az Európai Unió külső határaival kapcsolatos együttműködés területén, megismerjék az Európai Uniót, annak intézményeit és tevékenységeit.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok és a schengeni társult országok állampolgárai
 • az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség tevékenységi területeinek valamelyikén végezték el felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/

40. Az Európai Unió Műholdközpontja

A gyakornokok megtapasztalhatják, milyen a napi munka az Európai Unió Műholdközpontjánál. A szakmai gyakorlat során a fiatal pályakezdők naprakész elméleti tudásukkal járulhatnak hozzá az ügynökség munkájához.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagországok állampolgárai

Gyakornokság kezdetének ideje: bármikor.

További információk: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes

41. Számvevőszék

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén (számvitel, költségvetés, könyvelés, adminisztráció, emberi erőforrások, fordítás, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, jog) elismert egyetemi végzettséggel rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi félévet elvégeztek.

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden év febr. 1-jén, máj. 1-jén és szept. 1-jén.

További információk: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

41. Európai adatvédelmi biztos

A szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt frissen végzett diplomásoknak, hogy a gyakorlatban alkalmazzák az egyetemi tanulmányaik során megszerzett tudásukat, különösen a hivatal tevékenységi körébe tartozó területeken.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai
 • elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal

Gyakornokság kezdetének időpontja: minden év márc. 1-je és okt. 1-je.

További információk: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

42. Európai Külügyi Szolgálat

A gyakornoki programok célcsoportját elsősorban a hallgatók és a fiatal diplomások képezik. Oktatási projektekről van szó, amelyek semmiféle szerződéses vagy foglalkoztatási kötelezettséget nem rónak a küldöttségekre.

Jelentkezési feltételek:

 • uniós állampolgárok
 • a fizetett szakmai gyakorlatra jelentkezőknek egyetemi vagy azzal egyenértékű felsőoktatási végzettséggel (legalább alapfokú diplomával) kell rendelkezniük
 • a fizetés nélküli szakmai gyakorlatra harmad-, negyed- vagy ötödéves, egyetemi vagy más felsőoktatásbeli hallgatók jelentkezhetnek.
 • a jelentkezőknek tudniuk kell beszélni az adott küldöttség munkanyelvén. A fogadó ország hivatalos nyelvének ismerete előnyt jelent

Gyakornokság kezdetének időpontja: változó, kérjük olvassa el a pályázati felhívást

További információk: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en

43. Közös Kutatóközpont

A Közös Kutatóközpont ösztönző, multikulturális és több szakterületet is érintő kutatási környezetet nyújt gyakornokai számára. A központ a következő két szakmai gyakorlati programot működteti:

1) szakdolgozat vagy doktori disszertáció elkészítéséhez kapcsolódó gyakorlat;

2) egyetemi vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettség megszerzése után végezhető szakmai gyakorlat (az utolsó egyetemi oklevél megszerzésétől számított 5 évben).

Jelentkezési feltételek:

 • uniós tagállamok állampolgárai

Gyakornokság kezdetének időpontja: bármikor.

További információk:

https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/

https://www.eurobrussels.com/jobs/internship

http://jobs.euractiv.com/experiences/internships

 

*** Megjegyzés: a különböző szakmai gyakorlatok különböző jelentkezési időszakokkal rendelkeznek, az időpontok folyamatosan változnak. Az érdeklődőknek azt javasoljuk, hogy a megadott linken tájékozódjanak az esetleges dátumokról és határidőkről.