Ifjúságnak

Szakmai gyakorlatok az Európai Unióban

 

 1. Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben
 2. Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők számára
 3. Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára
 4. Fordítóképzési szakmai gyakorlatok
 5. Konferenciatolmácsok

 

1. Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schumann ösztöndíj)

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.

Jelentkezési feltételek:

 • az Európai Unió egyik tagállamának vagy tagjelölt országának állampolgárai, a belső szabályok 5. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább 18 évesnek kell lennie
 • az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvének ismerete
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál

Fontos: ezek a szakmai gyakorlatok öthónapos,  nem meghosszabbítható időtartamra szólnak.

A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje:

Jelentkezési időszak Gyakornoki időszak
március 15. – május 15. (éjfél)
augusztus 15. – október 15. (éjfél)
 október 1. – február 28/29.
március 1. – július 31.

Bővebb információ ezen a linken.

 

2. Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára

Jelentkezési feltételek:

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább 18 évesnek kell lennie;
 • a pályázóknak pályázatuk benyújtásának határideje előtt be kell fejezniük legalább hároméves, oklevél kiadásával záruló képzésüket;
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezenfelül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét is;
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára szervezett fordítási szakmai gyakorlatok időtartama három hónap. Ez az időtartam kivételes jelleggel legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható.

Szakmai gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők:

Jelentkezési időszak Gyakorlat kezdete
június 15.– augusztus 15. (éjfél)
szeptember 15. – november 15. (éjfél)
december 15. – február 15. (éjfél)
március 15. – május 15. (éjfél)
január 1.
április 1.
július 1.
október 1.

A fordítási szakmai gyakorlatok helyszíne: Luxembourg (*egyelőre lezárva*)

Bővebb információ ezen a  linken:

 

3. Fordítóképzési szakmai gyakorlatok

 Jelentkezési követelmények: 

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább 18 évesnek kell lennie
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezen felül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

A jelentkezési határidők és a szakmai gyakorlatok időszakai: 

Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak
június 15.– augusztus 15. (éjfél)
szeptember 15. – november 15. (éjfél)
december 15. – február 15. (éjfél)
március 15. – május 15. (éjfél)
január 1.
április 1.
július 1.
október 1.

 

A fordítóképzési szakmai gyakorlatok helyszíne: Luxembourg

Bővebb információk itt.

 

4. Konferenciatolmácsok

Az Európai Parlament Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatósága nem nyújt alapképzést azoknak a nyelvészeknek, akik konferenciatolmácsolásra szeretnének szakosodni, mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik a tagállamokban.

Ha Ön már rendelkezik konferenciatolmács képesítéssel, és nyelvkombinációja megfelel az adott intézménynek, akkreditációs vizsgára vagy nyílt versenyvizsgára jelentkezhet (lásd: Tolmácsolás Európában).

Egyéb lehetőségek:

Amennyiben konferenciatolmács szeretne lenni, de még nincs képesítése, Európában számos egyetem kínál fordítói és tolmácsképzettséget adó kurzusokat. Ha már van bármilyen egyetemi oklevele, de még képzésen szeretne részt venni ahhoz, hogy konferencia tolmáccsá válhasson, érdekelheti, hogy számos felsőoktatási intézmény kínál ilyen «European Masters» kurzusokat.

Bővebb információ ezen a  linken:

 

5. Tanulmányi látogatások – egyedi kutatások

A tanulmányi látogatások célja, hogy a 18 év feletti állampolgárok számára lehetővé tegye európai integrációval kapcsolatos tanulmányaik elmélyítését. Az említett állampolgárok ezen kívül az Európai Parlament könyvtárában és történeti irattárában kutatásokat is folytathatnak (ez utóbbi esetekben kizárólag Luxembourgban).  A tanulmányi látogatások időtartama legfeljebb egy hónap.

Három lehetőség nyitott az érdeklődők előtt:

Részletes információk: https://goo.gl/jj5gr5

 

6. Szakmai gyakorlat az Európai Néppárti Frakciójánál

A fizetett szakmai gyakorlatra jelentkezőkre vonatkozó feltételek:

 • az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely társult vagy tagjelölt országa állampolgárságával rendelkeznek;
 • egyetemi oklevéllel vagy egy egyetemen vagy azzal egyenértékű felsőoktatási intézményben három teljesített évvel (legalább hat félévvel) rendelkeznek VAGY igazolást mutatnak be arról, hogy egyetemi tanulmányaik keretében szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük;
 • alaposan ismernek két hivatalos uniós nyelvet, amelyek közül az egyik az Európai Unió egyik munkanyelve, nevezetesen az angol, a francia vagy a német (legalább B2-es szinten);
 • a nem uniós országokból pályázók alaposan ismerik az Európai Unió legalább egyik munkanyelvét;
 • még nem vettek részt európai intézménynél fizetett szakmai gyakorlaton, és tanulmányaik befejezése után még nem folytattak jövedelmező tevékenységet.

A jelentkezési határidők és a szakmai gyakorlatok időszakai:

A gyakornokság a Néppárti Frakció keretében zajlik. A pályázás folyamatos és legfeljebb 3 hónapos periódusra szól.

Bővebb információért kattints ide.

 

Szakmai gyakorlatok más EU-s intézményeknél vagy EU-közeli intézményeknél

 

 1. Európai Bizottság

Jelentkezési feltételek:

 • elvégeztek már legalább három egyetemi évet, és nagyon jól beszélnek legalább két EU-s nyelvet (egyik kötelezően az angol, francia vagy német).
 • Évente kétszer – márciusban és októberben – indulnak a szakmai gyakorlatok, amelyekre legalább öt hónappal előtte kell jelentkezni.

A szakmai gyakorlat időtartama 5 hónap.

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok

Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak
január október-február
június március-június

 

Bővebb információért kattints ide.

 

 1. Központi Bank (Frankfurt)

Jelentkezési feltételek:

 • jelentkezhet, amennyiben betöltötte a 18 évet
 • egy EU-s ország, vagy egy tagjelölt ország állampolgára
 • már elvégzett egy egyetemi alapképzést
 • folyékonyan beszéli az angolt és egy másik hivatalos nyelvét az EU-nak
 • kevesebb, mint 6 hónapig volt gyakornok
 • rendelkezik maximum 12 hónap professzionális tapasztalattal
 • nem volt még gyakornoka, vagy alkalmazottja a Központi Banknak

A szakmai gyakorlat időtartama 6-12 hónap.

Bővebb információért kattints ide.

 

 1. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Jelentkezési feltételek:

 • jelentkezhet, amennyiben elvégzett már egy alapképzést
 • folyékonyan beszél két EU-s nyelvet, amelyik közül egyik vagy az angol vagy a francia

A szakmai gyakorlat időtartama 5 hónap vagy 1-3 hónap.

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak kezdete
július 1.– szeptember 30. (éjfél) február 1.
január 3.– március 31. (éjfél) szeptember 1.

További szükséges információkért kattints ide.

 

 1. Régiók Bizottsága

Jelentkezési feltételek

 • jelentkezhet, amennyiben elvégzett már egy alapképzést
 • folyékonyan beszél két EU-s nyelvet, amelyik közül egyik vagy az angol vagy a francia

A szakmai gyakorlat időtartama 5 hónap.

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak
április 1.– szeptember 30. (előző év)
október 1. – március 31. (folyó év)
február 16.– július 15.
szeptember 16.– február 15
Részletes információ itt.

 

 1. Európai Ombudsman

Az Ombudsman évente két alkalommal kínál szakmai gyakorlati lehetőséget, elsősorban egyetemi diplomával rendelkezőknek.

A szakmai gyakorlatok minden év szeptember 1-én és január 1-én kezdődnek.

Az Ombudsman Hivatala által foglalkoztatott gyakornokoknak kiváló angol nyelvtudással kell rendelkezniük. A jelentkezéseket angol nyelven kell benyújtani.

A szakmai gyakorlat színhelye: a Hivatal igényeinek függvényében Strasbourg vagy Brüsszel.

Jelenleg az Európai Ombudsman a következő területek ajánl gyakornoki lehetőségeket:

 • politika tudományok, Európa tanulmányok, Nemzetközi kapcsolatok, Európai közigazgatás
 • jog
 • audit, közgazdaságtan
Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak
2018. március 31. 2018. szeptember 1. – 2019. január 1.

Részletes információ itt.

 1. Az Európai Unió Bírósága

A pályázóknak jogi vagy politikatudományi egyetemi diplomával, illetve a Tolmácsolási Igazgatóságon meghirdetett szakmai gyakorlatokhoz konferenciatolmácsi oklevéllel kell rendelkezniük.

A szakmai gyakorlat ideje 5 hónap.

A szakmai gyakorlat színhelye: Luxembourg

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

Jelentkezési határidő Gyakorlati időszak
szeptember 30. – előző év március 1.– július 31.
április 31. – folyó év október 1.– február 28.

Részletes információ itt.

 

 1. Firenzei Európai Egyetemi Intézet

Jelentkezési feltételek:

 • A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik egyetemi oktatásban részesülnek, de még nem szerezték meg a diplomájukat
 • két EU-s nyelv kiváló ismerete, amelyek közül az egyik az angol, francia vagy olasz.

A szakmai gyakorlat ideje: 3-12 hónap.

Részletes információ itt.

 

 1. Európa Tanács (Strasbourgban és a tagországokban működő irodákban)

Jelentkezési feltételek:

 • egyetemi végzettség
 • angol vagy francia nyelv kiváló ismerete

A szakmai gyakorlat ideje: 8 hét – 5 hónap

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

Jelentkezési határidő Gyakorlati időszak kezdete
március 15. szeptember 1. – január 31.

Részletes információ itt.

 

 1. Fizetett Szakmai gyakorlatok a NATO-n belül

Minden évben a NATO, 6 hónap időtartamra hirdeti meg a szakmai gyakorlatait, igen széles a lista a választható területekről:

 • politika tudományok, nemzetközi kapcsolatok, védelmi tanulmányok, biztonsági tanulmányok
 • közgazdaságtan, pénzügy, humán erőforrások
 • repüléstechnika, mérnök
 • média, újságírás

Jelentkezési feltételek:

 • 21. életévét betöltötte
 • valamelyik NATO tagország állampolgára
 • egyetemista, vagy frissen diplomázott (kevesebb, mint egy éve szerezte meg a diplomáját
 • angol vagy francia nyelv kiváló ismerete, valamint legalább még egy NATO nyelv ismerete

A szakmai gyakorlat ideje: 6 hónap.

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

Jelentkezési időszak Gyakorlati időszak
2018. március 2019

Részletes információ itt és itt.

 1. Egyéb szakmai gyakorlatok

Az EU intézményeken belül – Részletes információ itt.
Általános lehetőségek – Részletes információ itt vagy itt.

 

Frissítve 2018 márciusa

PDF formátumban