Közvetlen brüsszeli uniós pályázatok

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

 

A mezőgazdaság olyan szakpolitikai terület, amelyért az uniós tagországok kormányai közös megegyezés alapján együttesen felelnek – ennek megfelelően a mezőgazdaságra fordítandó közpénzeket is összevonták. Az egyes tagországoknak célzottan nyújtott szakpolitikai és pénzügyi támogatás helyett tehát a mezőgazdaság támogatása az EU egészének szintjén valósul meg.

A mezőgazdasági kiadások összege ma már jóval kisebb részét teszi ki az uniós költségvetésnek, mint korábban: a teljes költségvetéshez viszonyított arány, mely az 1970-es években 70%-on tetőzött, ma 38% körül alakul. Ez egyfelől annak tudható be, hogy időközben az EU hatáskörei új területekkel bővültek, másrészt annak, hogy az agrárpolitikai reformok számottevő költségmegtakarítást eredményeztek. Az Unió 2004 óta 13 új tagállammal bővült anélkül, hogy növelte volna mezőgazdasági kiadásait.

Az EU mezőgazdasági politikája – a közös agrárpolitika – több célt is szolgál. Egyfelől segíti a termelőket, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszerrel láthassák el az európai fogyasztókat. Másfelől garantálja az élelmiszerbiztonságot (például a nyomonkövethetőség révén); megóvja a termelőket a túlzott áringadozások és a piaci válságok hatásaitól. Továbbá segíti a gazdaságok korszerűsítési beruházásait és támogatja az életképes, többrétű gazdasági tevékenységet folytató vidéki közösségeket. Munkahelyeket teremt és őriz meg az élelmiszeriparban, de védi a környezetet és gondoskodik az állatok jólétéről is.

Egyszerű éves munkaprogram 2017

Pályázati javaslatok – Informáló és promóciós tevékenységek mezőgazdasági termékekre

Az egyszerű éves munkaprogramok az adott tagállam (Románia) egy vagy több szervezetének javaslatából áll, melyet végrehajtanak az Európai Bizottság és a többi tagállammal közösen. A program általános célja a mezőgazdasági javak és termékek megismertetése és a versenyszellem ápolása a mezőgazdasági szektorban. Témáját tekintve kapcsolódnia kell az adott év tematikájához (ezt minden év januárjában hozzák nyilvánosságra, az idei itt tekinthető meg), lefutási ideje egy, legfeljebb három év.

A 2017-es évben összesen 133 millió EUR áll rendelkezésre 2017-ben az EU társfinanszírozására kiválasztott promóciós programokra (szemben a 2016-os 111 millióval), 70-85% -os társfinanszírozási arány mellett. További 9,5 millió euró áll rendelkezésre a Bizottság által közvetlenül irányított promóciós tevékenységekre (például a harmadik országbeli vásárokon lévő uniós pavilonok, magas szintű képviseleti küldetések). A támogatás növekedési tendenciája várhatóan folytatódni fog az elkövetkezendő években.

Az elmúlt év példái:

 • A tudatos helyi termék fogyasztása és annak minőségének elismerése az unión belül
 • Ismeretterjesztés az előállítási technikákról, mely részét képezi az Európai Uniónak
 • Promóciós kampánya az európai minőségi termékeknek Kínában, Japánban, Dél-Korea és Taiwan vámkörzetében

A javaslatok megtekintése, benyújtása és javaslatokra való pályázás a Résztvevői Portálon (Participants Portal) történik, elektronikus formában, ahogy az elmúlt évek benyújtásainak megtekintése is.

Kizárólagosan jogi személy pályázhat, aki tagja az adott államnak és jogi úton felelősségre vonható.  

Multinacionális pályázati javaslatok 2017

Egy multinacionális program során legalább kettő szervezet kell felterjesszen javaslatot, legalább kettő tagállamból (vagy egy tagállam + EU szervezet, a CHAFEA irányítása alatt). A program általános célja a mezőgazdasági javak és termékek megismertetése és a versenyszellem ápolása a mezőgazdasági szektorban.

A tavalyi év példái:

 • Az EUs termékek megismertetése és elterjesztése az Egyesült Államokban és Kanadában
 • A termelés minőségi technikáinak bevezetése az Európai unióban

Kizárólagosan jogi személy pályázhat, akik tagja az adott államnak és jogi úton felelősségre vonható.

A javaslatok megtekintése, benyújtása és javaslatokra való pályázás a Résztvevői Portálon (Participants Portal) történik, elektronikus formában, ahogy az elmúlt évek benyújtásainak megtekintése is

Európai termék, fogyassza egészséggel („Enjoy! It’s from Europe”)

A program a mezőgazdasági termékek támogatásával foglalkozik, úgy belföldi és nemzetközi piacon való promoválását. Az tájékoztatásos és promóciós kampányok végrehajtása érdekében pénzügyi támogatást nyújtanak az érintett mezőgazdasági ágazat(ok) képviselőinek nemzeti vagy uniós szinten. A 2016-os társfinanszírozási költségvetés 111 millió EUR, 2017-re pedig 133 millió EUR. A költségvetés tovább fog növekedni az elkövetkező években.

A célok a következők:

 • az uniós mezőgazdasági termékek érdemeivel és az Unió termelési módszereire vonatkozó magas színvonalú tudatosság növelése;
 • az uniós mezőgazdasági termékek és bizonyos élelmiszer-termékek versenyképességének és fogyasztásának növelése, valamint az Unión belüli és kívüli jelentőségük növelése;
 • fokozza az uniós minőségi rendszerek tudatosítását és elismerését;
 • az uniós mezőgazdasági termékek és bizonyos élelmiszerek piaci részesedésének növelése, különös tekintettel a legmagasabb növekedési potenciállal rendelkező harmadik országok piacaira;
 • a szokásos piaci feltételek helyreállítása súlyos piaci zavarok, fogyasztói bizalomvesztés vagy egyéb különleges akadályok esetén.

Pályázhatnak: belföldi és külföldi kereskedelmi szervezetek, termelői szervezetek, közszolgálati szervek – FIGYELEM! Pályázattól függően változhat!

A pályázati felhívások elérhetőek a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Továbbiakban CHAFEA) CHAFEA aloldalán, regisztrálva a CHAFEA hírlevelére illetve a Résztvevői Portál oldalán (Participant Portal).

Egészségügy

 

A harmadik uniós egészségügyi program az Európai Bizottság fő eszköze az uniós egészségügyi stratégia végrehajtására. A program éves munkatervek révén valósul meg, amelyek meghatározzák a prioritást jelentő területeket és a program keretében nyújtott finanszírozás kritériumait. A harmadik egészségügyi program teljes költségvetése 449,4 millió euró.

A program négy átfogó célt szolgál:

 • előmozdítsa az egészségfejlesztést, segítse a betegségmegelőzést, és támogassa az egészséges életmódnak kedvező környezet megteremtését, figyelembe véve azt az elvet, hogy az egészségügyi szempontokat valamennyi szakpolitikába be kell építeni;
 • védje az uniós polgárokat a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben;
 • hozzájáruljon innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerek kiépítéséhez;
 • elősegítse, hogy az uniós polgárok minél könnyebben jussanak egészségügyi ellátáshoz, és hogy ez az ellátás jobb és megbízhatóbb legyen.

Pályázhatnak: kutatóintézetek és egyetemek, hatóságok, nem kormányzati szervezetek és kereskedelmi cégek.

A pályázati felhívások elérhetőek a Résztvevői Portál oldalán (Participant Portal), illetve a CHAFEA oldalán: projektekre és működési támogatásra vonatkozó pályázati felhívás.
A felhívásokkal kapcsolatos kérdéseit e-mailben felteheti: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu

Horizon 2020

 

HORIZON 2020 az EU eddigi legnagyobb kutatási és innovációs programja. Hét éven keresztül (2014 és 2020 között) csaknem 80 milliárd EUR-s keret áll rendelkezésre – azokon a magán- és nemzeti állami befektetéseken túl, amelyeket ez a pénz magával vonz. HORIZON 2020 segít az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés megvalósításában. A cél annak biztosítása, hogy Európa világszínvonalú tudományos és technológiai tevékenységet végezzen, hogy lebontsa az innováció útjában álló akadályokat, és hogy egyszerűbbé tegye a köz- és magánszféra számára az együttműködést abban, hogy olyan megoldásokat hozzanak tető alá, amelyek választ adnak a társadalmunk előtt álló nagy kihívásokra. A célzott finanszírozás segíteni fog abban, hogy a legjobb ötletek gyorsabban találják meg a piachoz vezető utat – és azokat amilyen gyorsan csak lehet, felhasználják a városainkban, a kórházainkban, a gyárainkban, az üzleteinkben és az otthonainkban.

A HORIZON 2020 szakosztályainak listája és a program rövid ismertetője.

Kik pályázhatnak: magán-, állami szektor, non-profit szervezetek, akadémiai intézmények és kutatóközpontok

A pályázati felhívások elérhetőek a Résztvevői Portál oldalán (Participant Portal).

A vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért (COSME)

A COSME az Európai Uniónak a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességét segítő programja, amely 2014–2020 között mintegy 2,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik. Legismertebb törekvései: a jó tapasztalatok cseréje, szociális és tematikus platformok létrehozása a közös munka érdekében, konferenciák és szemináriumok, együttműködésre való törekedés turisztikai szolgáltatókkal és/vagy hasonló szervezetekkel.

A program négy területeken segíti elő a kkv-k működését:

 • a KKV-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszí­rozás formájában;
 • a piacra jutás elősegítése, különösen az Unión belül, de globálisan is;
 • a – többek között a turisztikai ágazatban működő – uniós vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességéhez és fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása;
 • a vállalkozói készség előmozdítása és a vállalkozói kultúra népszerűsítése.

Pályázhatnak: magán és állami szektor

A pályázati felhívások elérhetőek a COSME honlapján illetve a Résztvevői Portál oldalán (Participant Portal).

Figyelem!

Javaslatok felterjesztésénél kitétel, hogy legalább négy tagállam négy – legfeljebb nyolc partnerszervezet közösen terjessze be. A már meglévő pályázati felhívásoknál a leírásban megtalálható többek között a pályázóra vonatkozó kritérium is: ez lehet akár egyéni, úgynevezett independet expert (független szakértő) is.

Környezetvédelem

 

LIFE – A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program

A LIFE program egy kísérleti projekt, melynek az első többéves munkaprogram időtartama négy év, azaz 2014-2017, lejárt. A jövőbeni pályázati kiírásokról és a programról részletes tájékoztatásokat a LIFE honlapján talál.

A LIFE program az EU finanszírozási eszköze a környezetvédelmi és éghajlatvédelmi intézkedéseinek. A LIFE általános célkitűzése az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikájának és jogszabályainak végrehajtása, frissítése és fejlesztése az európai hozzáadott értéket képviselő projektek társfinanszírozásával.

A LIFE program általános célkitűzései különösen a következők:

 • az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaságra való átállás, a környezet minősége védelmének és javításának, valamint a biológiai sokféleség csökkenése megállításának és visszafordításának elősegítése, ideértve a Natura 2000 hálózat támogatását és az ökoszisztémák leromlásával szembeni intézkedéseket is;
 • az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politika és a kapcsolódó jogszabályok kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének javítása, valamint a környezet- és éghajlatvédelmi célkitűzések más uniós szakpolitikákba, illetve a köz- és a magánszféra gyakorlatába történő integrálásának és általános érvényesítésének előmozdítása és ösztönzése, többek között a köz- és a magánszféra kapacitásának növelésével;
 • jobb környezetvédelmi és éghajlat-politikai irányítás támogatása valamennyi szinten, ideértve a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a helyi szereplők fokozott bevonását is;
 • a 7. környezetvédelmi cselekvési program (PAM7) végrehajtásának támogatása.

A fenti célkitűzések teljesítése érdekében a LIFE program hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, valamint az Európa 2020 stratégia, illetve a vonatkozó uniós környezet- és éghajlatvédelmi stratégiák és tervek célkitűzéseinek és célértékeinek eléréséhez. A program az alábbi két területre koncentrált:

A Környezetvédelem

A Környezetvédelem alprogram három kiemelt területet tartalmaz:

 • Környezet és erőforrás-hatékonyság;
 • Természet és biológiai sokféleség;
 • Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás.

Az Éghajlat-politika alprogram

Az éghajlat-politikai alprogram három kiemelt területet tartalmaz:

 • Az éghajlatváltozás mérséklése;
 • Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz;
 • Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás.

Társadalom és gazdaság

 

Jogok, egyenlő bánásmód és állampolgárság 2014-2020

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó jogok, egyenlő bánásmód és állampolgárság program védi azokat a jogokat és szabadságokat, amelyeket az uniós jog szerint az emberek jogosultak. A program főbb céljai:

 • Előmozdítani a megkülönböztetésmentességet
 • A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem
 • A nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének előmozdítása
 • Megakadályozza a gyermekek, fiatalok, nők és más veszélyeztetett csoportok elleni erőszakot
 • A gyermek jogainak előmozdítása
 • Biztosítja a személyes adatok védelmét az EU-ban
 • Az uniós polgárjogok előmozdítása
 • A fogyasztói jogok érvényesítése

A finanszírozott tevékenységek lehetnek:

 • Képzési tevékenységek (személyzetcserék, workshopok, képzési modulok fejlesztése)
 • Kölcsönös tanulási, együttműködési tevékenységek, helyes gyakorlatok cseréje, szakértői értékelés, IKT-eszközök fejlesztése
 • Tudatosságnövelő tevékenységek, terjesztés, konferenciák
 • A főbb szereplők támogatása (kulcsfontosságú európai nem kormányzati szervezetek és hálózatok, az uniós jogot végrehajtó tagállami hatóságok)
 • Analitikai tevékenységek (tanulmányok, adatgyűjtés, közös módszertanok kidolgozása, mutatók, felmérések, útmutatók készítése)

A program költségvetése a 2014-2020 közötti időszakban 439,5 millió EUR.

Pályázhatnak: állami szektor, de nem kizárólagosan; ezt mindig a felhívás határozza meg

A pályázati felhívások elérhetőek az Európai Bizottság Igazság honlapján és Résztvevői Portál oldalán (Participant Portal).

Igazságügyi program

Ez a program hozzájárul a kölcsönös elismerésen és kölcsönös bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztéséhez. A program költségvetése a 2014-2020 közötti időszakban 378 millió EUR.

Előmozdítja:

 • A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, beleértve a polgári és kereskedelmi ügyeket, a fizetésképtelenséget, a családi ügyeket és az öröklést stb.
 • A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
 • Igazságügyi képzés, ideértve a jogi terminológiával kapcsolatos nyelvi képzést is, a közös jogi és igazságügyi kultúra előmozdítása céljából
 • Az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférés Európában, beleértve a bűncselekmények sértettjeinek és az eljárási jogok büntetőeljárásban való jogát
 • Kezdeményezések a kábítószer-politika területén (igazságügyi együttműködés és bűnmegelőzési szempontok)

Támogatott fellépések típusai:

 • Képzési tevékenységek (személyzetcserék, workshopok, képzési modulok fejlesztése)
 • Kölcsönös tanulási, együttműködési tevékenységek, helyes gyakorlatok cseréje, szakértői értékelés, IKT-eszközök fejlesztése
 • Tudatosságnövelő tevékenységek, terjesztés, konferenciák
 • A főbb szereplők támogatása (kulcsfontosságú európai nem kormányzati szervezetek és hálózatok, az uniós jogot végrehajtó tagállami hatóságok)
 • Analitikai tevékenységek (tanulmányok, adatgyűjtés, közös módszertanok kidolgozása, mutatók, felmérések, útmutatók készítése)

Pályázhatnak: állami szektor, de nem kizárólagosan: felhívás határozza meg.

A pályázati felhívások elérhetőek az Európai Bizottság Igazság honlapján és Résztvevői Portál oldalán (Participant Portal)

Hercule 3

Ez a legfrissebb uniós csalásellenes program a Hercule II (2007-2013) után. A Hercule III 104,9 millió eurós költségvetéssel segít az EU országaiban a csalás, a korrupció és más illegális tevékenységek elleni küzdelemben. Segíti a gyakorlati projektek finanszírozását, például a röntgenfelvevők nemzeti hatóságai általi megvásárlását és más technikai eszközöket a csempészet és más bűncselekmények elhárítása érdekében az EU pénzügyi érdekei ellen.

A Hercule III képzési tevékenységeket is finanszírozza. Segíti a nemzeti hatóságokat abban, hogy olyan szemináriumokon és konferenciákon keresztül osztoznak a legjobb gyakorlatokkal, mint például a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos korrupció megelőzése. Egy másik aspektus a bűnüldöző személyzet digitális igazságügyi készségeinek felgyorsítása és frissítése. A jelenlegi, 2017 februárjában elfogadott (C(2017)1120 final, Annex) költségvetése 14,95 millió euró.

Pályázhatnak: non-profit szervezetek, akadémiai intézmények és kutatócsoportok

A pályázati felhívások elérhetőek a Résztvevői Portálon (Participant Portal).

Menekültügyi, migrációs és integrációs alap

A menekültügyi, migrációs és integrációs alap (AMIF) hozzájárul a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez, valamint a közös menekültügyi és bevándorlási politika kialakításához és végrehajtásához. A 2014-2020 közötti időszakra létrehozták a AMIF-ot, amely hét évre összesen 3,137 milliárd eurót tett ki. Elősegíti a migrációs áramlások hatékony kezelését, valamint a menedékjog és bevándorlás közös uniós megközelítésének végrehajtását, megerősítését és fejlesztését. Négy célkitűzésre összpontosít:

 • Erősítse és fejlessze a közös európai menekültügyi rendszer valamennyi aspektusát;
 • Támogassa a tagállamoknak a gazdasági és társadalmi szükségleteiknek megfelelően történő legális migrációt, és előmozdítja a nem uniós állampolgárok hatékony integrációját;
 • Javítsák a tagállamokban a tisztességes és hatékony visszatérési stratégiákat, amelyek hozzájárulnak az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez, különös hangsúlyt fektetve a visszatérés fenntarthatóságára és a származási és tranzitországok hatékony visszafogadására;
 • Fokozza a tagállamok közötti szolidaritást és felelősségmegosztást, különösen a migráció és a menekültügy terén leginkább érintett személyek felé.

A 2014-20-as időszakra eredetileg 3,1 milliárd eurót bocsátottak rendelkezésre az AMIF finanszírozási tevékenységeihez, amelyekből 385 millió euró támogatások és egyéb közvetlen cselekvések révén (uniós fellépések, sürgősségi segély és az Európai Migrációs Hálózat). A migrációs válságra válaszul az általános AMIF-allokáció nőtt.

A pályázati lehetőségeket a Résztvevői Portálon (Participant Portal) találja.

Uniós polgári védelmi mechanizmus

Az uniós polgári védelmi mechanizmus célja, hogy támogassa és kiegészítse a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű fellépését a kockázatmegelőzésben, a felkészültségben és a természet vagy ember okozta katasztrófákra való reagálás során.

Amikor katasztrófa sújt egy országot, legyen az Európai Unión belül vagy azon kívül, a mechanizmus lehetővé teszi a szükséges operatív erőforrások mozgósítását a gyors válaszreakció érdekében. Ebben az összefüggésben a DG ECHO évente két pályázati felhívást tesz közzé: a polgári védelem és a tengeri szennyezés megelőzése és felkészítése (2017-es költségvetés: 8,6 millió EUR) és uniós polgári védelmi mechanizmus gyakorlatok (2017-es költségvetés: 4,9 millió EUR).

A pályázati lehetőségeket megtalálja a Résztvevői Portálon (Participant Portal), valamint az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek (ECHO) honlapján.

További támogatási lehetőségeket talál az ECHO és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által közösen kiírt felhívások között.

Belső Biztonsági Alap (ISF) – Rendőrség és határvédelem

A 2014-2020 közötti időszakra a Belső Biztonsági Alapot (ISF) hozták létre, összesen 7,8 milliárd euró alappal a hét évre. Az alap két programot fed le: a határvédelemmel kapcsolat (ISFB) és a rendőrséggel (ISFP) kapcsolatos ügyeket. Az ISF rendőrségi összetevője hozzájárul az EU magas szintű biztonságának biztosításához. Ezen általános célkitűzésen belül az alapok tevékenységei középpontjában két konkrét cél elérése áll:

 • A bűnözés elleni küzdelem: a határokon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem, beleértve a terrorizmust is, valamint a bűnüldöző hatóságok és az EU-államok egyéb nemzeti hatóságai közötti koordináció és együttműködés megerősítése, beleértve az EUROPOL-ot és más érintett uniós szerveket, valamint a nem uniós és nemzetközi szervezetekkel;
 • A kockázatok és a válság kezelése: az EU-tagállamok és az Unió azon képességének növelése, hogy hatékonyan kezeljék a biztonságot érintő kockázatokat és válságokat, valamint felkészüljenek az emberek és a létfontosságú infrastruktúra védelmére a terrorcselekmények és egyéb biztonsági események ellen.

A 2014-20-as időszakban mintegy 1 milliárd EUR áll rendelkezésre az ISF rendőrségi eszközének finanszírozására, ebből 662 millió EUR megosztott irányítással és 342 millió EUR közvetlen igazgatással.

Az ezen eszköz által finanszírozandó konkrét tevékenységek számos kezdeményezést tartalmazhatnak, például informatikai rendszerek létrehozása és működtetése, operációs berendezések beszerzése, képzési programok előmozdítása és fejlesztése, valamint az igazgatási és operatív koordináció és együttműködés biztosítása.

Pályázhatnak: Helyi állami szervek, nem kormányzati szervezetek (NGO), magán- és közjogi társaságok.

Pályázati felhívásokat a Résztvevői Portálon (Participant Portal) talál: ISFB – Határvédelem és ISFP – Rendőrség.

Fogyasztóvédelmi Program 2014-2020

A 2014-2020-i Fogyasztásvédelmi Program 188,8 millió eurós költségvetéssel támogatja az EU fogyasztóvédelmi politikáját az elkövetkező években. Célja, hogy segítse a polgárokat teljes mértékben élni a fogyasztói jogaikkal, és hogy aktívan részt vehessenek az egységes piacon, ezáltal támogatva a növekedést, az innovációt és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását.

Pályázhatnak: állami szervek és non-profit szervezetek, országos és EU szintű fogyasztói szervezetek.

Pályázati felhívásokat talál a CHAFEA oldalán, ahogy a Résztvevői Portálon (Participant Portal) is.

Erasmus+

 

Erasmus+ (2010-2020), vagy más nevén Erasmus Plus hét korábbi programnak lép a helyébe, és lehetőségek széles körét biztosítja magánszemélyek és szervezetek számára.

Mondhatnánk, az egyik legösszetettebb és legsokszínűbb programról beszélünk, mely hozzájárul más stratégiai keretrendszerek sikeréhez is (ET2020, Európa 2020). Az Erasmus+ program célja, hogy támogassa a programországokat az európai tehetség, kultúra és más társadalmi tőkék hatékony hasznosításában. Támogatja az egész életen át tartó tanulás ideológiáját, amit az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén formális, nem formális és informális módszerekkel ér el. Ezen felül a program egy újabb lehetőséget ad a partnerországok közötti együttműködésre és mobilitásra, főként a felsőoktatás és ifjúságügy területén. A tudásban, készségekben és kompetenciákba való beruházás elősegíti a gazdasági növekedést, a méltányosságot, a szociális jólétet és a befogadás eszményét, így a szervezetek és társadalmak egészének javát.

Az Erasmus+ programon magánszemélyek illetve szervezetekhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en – tab-1-0 vehetnek részt.

A programok és lehetőségek részletes ismertetője megtalálható a hivatalos pályázati útmutatóban.

A pályázati felhívásokat megtalálja az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) weboldalán, az Európai Bizottság Erasmus+ pályázati felhívásait gyűjtő oldalán, illetve az ECAS Résztvevői Portálon (Participants Portal).

További hasznos oldalak:

Az Erasmus Student Network (ESN) és az ESN romániai részlege egy nonprofit nemzetközi diákszervezet. Küldetése a nemzetközi diákok képviselete, és a „tanuló tanít tanulót” elv alapján a hallgatóknak segítséget nyújtó hallgatók utat nyitnak a kulturális megértés és önfejlesztés lehetősége felé.

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) avagy a Nemzeti Iroda (NA) a 76/27.01.2005; és 67/2007 romániai kormányrendelet alapján jött létre, hogy Romániát képviselje az Élethosszig tartó tanulás programban, az Erasmus Mundus és a Youth in Action programokban.

Európa ifjúsági portál Az Európai Ifjúsági Portál európai, valamint nemzeti – az egyes európai országokkal kapcsolatos – információkat kínál azoknak a fiataloknak a számára, akik hazájukon kívül, Európa más országaiban élnek, tanulnak, illetve dolgoznak, vagy akik érdeklődnek az európai tanulási és munkavállalási lehetőségek iránt. A portál 8 témakörbe rendezi az tájékoztatásokat, melyek 34 országgal kapcsolatban és 28 nyelven adnak tájékoztatást az idelátogatóknak.

SALTO-YOUTH Az Európai Bizottság képzési stratégiájának részeként a SALTO-YOUTH nem formális tanulási forrásokat biztosít az ifjúsági munkások és az ifjúsági vezetők számára, valamint képzéseket és kapcsolattartó tevékenységeket szervez a szervezetek és nemzeti ügynökségek támogatására az Európai Bizottság Erasmus + ifjúsági Programjában és azon túl.

EVS és Ifjúsági csereprogramokról, főképp KA1 Mobilitás és KA2 Stratégiai partnerségekre való felhívást találhatunk különböző Facebook csoportokban és rajongói oldalakon. Ezek nem hivatalos csatornák, viszont a fiatalságot könnyen elérő médiumok, így ajánlani nem, de megemlíteni érdemes őket. Példaként, a teljesség igénye nélkül: ERASMUS+ For EU Projects, ERASMUS+ Projects and Partner Search, EVS (European Voluntary Service) és EVS Romania.

MAGÁNSZEMÉLYEK:

Tanulók

A külföldi tanulmányok központi szerepet töltenek be az Erasmus+ -ban, és pozitív hatása van a későbbi álláslehetőségekre. Lehetőség van továbbá a nyelvtudás javítására, az önbizalom és függetlenség megszerzésére, valamint az új kultúrába való elmerülésre, országok közötti kapcsolatok kialakítására.

Lehetőségek (a linkre kattintva még több információt kaphat):

Személyzet (oktatás)

Segítségével külföldön egy oktatási intézményben tölthet időt. Ezek a lehetőségek mind az oktatási szektorban dolgozó alkalmazottak, mind pedig az ágazaton kívüli, a tudásuk és tapasztalatuk megosztására meghívott egyének rendelkezésére állnak.

Lehetőségek (a linkre kattintva még több információt kaphat):

Személyzet (képzés)

Az Erasmus+ -val képzési lehetőségek állnak rendelkezésre az oktatásban dolgozó személyzet számára, mind a tanítási, mind a nem-oktatói képességekben. A külföldi képzési időszakok szakmai látogatás (job shadowing), megfigyelési időszakokból vagy speciális külföldi képzésekből állhatnak.

Lehetőségek (a linkre kattintva még több információt kaphat):

Lehetőségek a gyakornokok számára

Értékes tapasztalatokat szerezhet munkahelyén a külföldi szakmai gyakorlatok támogatásával. Az Erasmus+ gyakornoki támogatása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és a friss diplomások, valamint a szakoktatásban és szakképzésben részt vevő hallgatók, gyakornokok és friss diplomások számára áll rendelkezésre.

Lehetőségek (a linkre kattintva még több információt kaphat):

Lehetőségek a fiatalok számára

Az Erasmus+ minden fiatal (18-35 év közötti, program szerint változhat) számára nyitott, nem csak az oktatásban vagy képzésben részt vevőkre. Az Erasmus+ segítségével önként jelentkezhet Európa-szerte s túl, vagy akár külföldön is egy ifjúsági csereprogramban.

Lehetőségek (a linkre kattintva még több információt kaphat):

Az ifjúsági dolgozók

Az Erasmus+ támogatja az ifjúsági dolgozók szakmai fejlődését külföldi képzésen vagy hálózatépítési időszakokon keresztül. A külföldi időszakok képzési tanfolyamokat, tanulmányi látogatásokat, szakmai látogatást (job shadowing) vagy munkamegfigyelési időszakokat foglalhatnak magukban az érintett szervezetekben.

Lehetőségek (a linkre kattintva még több információt kaphat):

SZERVEZETEK:

KA1: Egyéni mobilitás

Célja a diákok, a személyzet, az önkéntesek, az ifjúsági dolgozók és a fiatalok mobilitását ösztönözni. A szervezetek felkészíthetik a diákokat és a munkatársakat a résztvevő országokba vagy országokból történő eljuttatására vagy fogadására, valamint oktatási, képzési, tanulási és önkéntes tevékenységek szervezésére.

Ez a pályázati kategória a következő területeket támogatja:

 • a tanulók és a munkatársak, szakemberek, oktatók mobilitása – külföldi tanulási és/vagy szakmai tapasztalatszerzési lehetőségek
 • Erasmus Mundus közös mesterképzések: felsőoktatási intézmények konzorciuma által nyújtott, magas szinten integrált nemzetközi tanulmányi programok, amelyekből a teljes mesterképzés időtartama alatt teljes ösztöndíjban részesülnek a mesterképzésben részt vevő, világszinten legjobb hallgatók;
 • Erasmus+ mesterképzési hitelek: a programországok felsőoktatásban tanuló hallgatói a programból fedezett hitelre pályázhatnak, hogy a teljes mesterképzést külföldön végezhessék el. A hallgatóknak ez ügyben nemzeti bankokhoz vagy diákhitelt nyújtó intézetekhez kell fordulniuk.

KA2: Együttműködés az innováció terén és bevált gyakorlatok cseréje

A 2. kulcsfontosságú intézkedés célja az oktatás, a képzés és az ifjúság ágazatának fejlesztése öt fő tevékenység révén:

 • Stratégiai partnerségek támogatása, valamint közös kezdeményezések az együttműködés, a kortárs tanulás és a tapasztalatcsere elősegítésére.
 • A tudásalapú szövetségek, amelyek előmozdítják az innovációt a felsőoktatásban és vállalkozásokban
 • Olyan ágazati szakképzettséget fejlesztő szövetségek létrehozása, amelynek célja a közös szakképzési hiányosságok leküzdése, a szakoktatás és képzés jobb összehangolása a munkaerő-piaci igényekkel
 • Kapacitásfejlesztési projektek a felsőoktatás és ifjúságügy területén a felsőoktatás korszerűsítése, elérhetősége és nemzetközivé tétele a partnerországokban.
 • Olyan informatikai támogató platformok létrehozása, mint pl. az eTwinning, School Education Gateway, Európai Ifjúsági Portál vagy a Felnőttkori Tanulás Európai Platformja (EPALE)

KA3: Szakpolitikai reformok támogatása

Célja a fiatalok demokratikus életben való részvételének fokozása, különösen a politikai döntéshozókkal folytatott megbeszélések során, valamint az oktatás, a képzés és az ifjúság területén az ismeretek fejlesztése, mely a következő területeket támogatja:

 • Az oktatásra, a képzésre és az ifjúságügyre vonatkozó ismeretek a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követése
 • Szakpolitika-fejlesztésre irányuló kezdeményezések, amelyek innovatív szakpolitikák kidolgozására ösztönzik az érintett szereplőket, valamint megteremtik a szakpolitikák hatékonyságának hatóságok által végzett, megfelelő kiértékelési módszereken alapuló, helyszíni vizsgálati lehetőségét;
 • A készségek és a képesítések átláthatóságát és elismerését, illetve a kreditátvitelt megkönnyítő, a minőségbiztosítást előmozdítását.
 • Nem formális és informális tanulás érvényesítését, a készségmenedzsmentet és -irányítást elősegítő európai szakpolitikai eszközök támogatása
 • Az oktatási, képzési és ifjúságpolitikák hatásának és hozzáadott értékének fokozása érdekében szakmailag kiemelten elismert és elemző kapacitással rendelkező nemzetközi intézményekkel (például az OECD vagy az Európa Tanács) való együttműködés;
 • Az oktatás, a képzés és az ifjúságügy szereplői közötti párbeszéd, a szakpolitikák és a program népszerűsítésére a hatóságok, a szolgáltatók és az érintett szereplők bevonása

Jean Monnet

Tanulási, kutatási és politikai viták az EU-ról és politikáiról. A Jean Monnet tevékenységek keretében a következő terület támogatható:

 • Felsőoktatási modulok, tanszékek, kiválósági központok, annak érdekében, hogy előmozdítsák az európai integrációval kapcsolatos ismeretek felsőoktatási intézmények hivatalos tantervében történő oktatását, valamint az Unióval kapcsolatos tartalmakra vonatkozó kutatások irányításának, ellenőrzésének és felügyeletének lebonyolítását az oktatás más szintjein, például a tanárképzésben vagy a közoktatásban is
 • Szakpolitikai vita a felsőoktatás képviselőivel:
  • hálózatok, amelyek fokozzák az Európában és a világ többi részén működő egyetemek közötti közös munkavégzést, támogatják az együttműködést, valamint magas szintű ismeretcserét lehetővé tévő platformot hoznak létre a közszereplők és a bizottsági szolgálatok között a legfontosabb uniós témákkal kapcsolatban;
  • az innovációt, a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködést és az Unióval kapcsolatos témák terjesztését szolgáló projektek, amelyek célja az uniós témák megvitatásának, valamint az azzal kapcsolatos gondolkodás ösztönzése és az Unióra, illetve az uniós folyamatokra vonatkozó ismeretek fokozása.
 • Egyesületek támogatása abban, hogy az uniós tanulmányokkal és uniós témákkal foglalkozó egyesületekre nézve jogszabályban előírt tevékenységeket szervezzenek és hajtsanak végre, és a nyilvánosság körében az aktív európai polgári szerepvállalást elősegítő, az Unióra vonatkozó ismereteket terjesszenek.

A Jean Monnet tevékenységek keretében európai érdekeket szolgáló, kijelölt intézmények is kaphatnak működési támogatást, melyek olyan tanulmányokat és konferenciákat szerveznek, amelyek új szempontokra hívják fel a politikai döntéshozók figyelmét és konkrét javaslatokat fogalmaznak meg. Fontos megjegyezni, hogy a program főleg tanároknak szól, de szükséges lesz az oktatási intézménnyel való egyeztetésre is.

Sport

A sport és a fizikai tevékenység előmozdítására irányuló közös tevékenységek kidolgozására és megvalósítására tervezett, innovatív tevékenységek azonosítása és végrehajtása a sport területén, valamint a non-profit események kezelése a sportban való részvétel növelése érdekében. A következő tevékenységtípusok támogathatók:

 • A sport integritásának (küzdelem a dopping és a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása ellen, kiskorúak védelme), a társadalmi befogadásra, illetve az esélyegyenlőségre vonatkozó uniós stratégiák, a sportban és testmozgásban való részvétel (a testmozgásra vonatkozó uniós iránymutatások megvalósításának, valamint a sport terén végzendő önkéntesség és foglalkoztatás, illetve oktatás és képzés támogatása), valamint a sportolók kettős karrierjéről szóló uniós iránymutatások megvalósításának támogatására irányuló együttműködési partnerségek
 • Nonprofit európai sportesemények; a tényleges események előkészítéséért, szervezéséért és nyomon követéséért felelős intézmények támogatást kapnak. A tevékenységek körébe tartozik az eseményt megelőző felkészülési időszak megszervezése a sportolók és önkéntesek számára, a nyitó- és záróünnepségek, a sportversenyek, a sportesemény kísérőrendezvényei (konferenciák, szemináriumok), valamint az eseményt követő tevékenységek (például kiértékelések vagy nyomon követési tevékenységek) lebonyolítása.
 • A szakpolitikai döntéshozatalt segítő adatok összegyűjtése tanulmányok révén; adat- és információgyűjtés, felmérések készítése; hálózatok létrehozása; konferenciák és szemináriumok szervezése
 • Párbeszéd az érintett európai érintett szereplők között; ennek fő fóruma az éves uniós sportfórum; az uniós elnökséget betöltő tagállam által intézményt „sportelnökségi események” támogatása.

Kreatív Európa

 

A „Kreatív Európa” a kulturális és audiovizuális ágazatokat már több mint húsz éve támogató Kultúra és MEDIA programok tapasztalataira és sikereire épít. A program magába foglalja a művészek és kulturális szakemberek, a mozi és filmművészetek, illetve a könyvfordítás támogatását. 2016-ban létrejött ágazatban tevékenykedő kisvállalkozások 750 millió eurós összegű pénzügyi finanszírozásban részesültek.

Hogy érezzük ennek fontosságát, tudnunk kell, hogy a mozikban látható európai filmművek döntő többsége ennek az alprogramnak köszönhetően jöhetett létre. Szót érdemel továbbá a feltörekvő számítógépes játékok piaca, az online médiumok vagy akár a televíziós programok sikere is.

A Kreatív Európa kitűzött céljai:

 • Segítség a kulturális és kreatív ágazatoknak a digitális korszak és a globalizáció lehetőségeinek megragadásához;
 • Keretet adjon az ágazatokat gazdasági potenciáljuk eléréséhez, hozzájárulva a fenntartható növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a társadalmi kohézióhoz;
 • Adja meg Európa kulturális és média szektorainak hozzáférését az új nemzetközi lehetőségekhez, piacokhoz és közönséghez.

A Kultúra és Média pályázatai felhívásai egyaránt megtalálhatóak az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján, valamint a pályázati felhívások oldalon és a romániai Kreatív Európa Desk-ben Kultúra és Média oldalain.

Kultúra

Európai együttműködési projektek

A Kreatív Európa támogatja azokat a transznacionális együttműködési projekteket, amelyek a programban részt vevő különböző országok kulturális és kreatív szervezeteit foglalják magukba. Megvalósítandó tevékenységek lehetnek a művészek és szakemberek továbbképzése, a jó tapasztalatok cseréjére irányuló konferenciák és különböző workshoppok, külföldi tanulmányi utak, országok közti fesztiválok, előadások, stb.

A finanszírozás kétféle projekt esetében elérhető:

 • Kis léptékű együttműködési projektek (projektvezető és legalább két másik partner)
 • Nagyszabású együttműködési projektek (projektvezető és legalább öt másik partner)

A projektek maximális időtartama 48 hónap. Pályázhatnak a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő szervezetek – NGO, állami és magán szervezetek. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Európai platformok

A feltörekvő művészeket támogató kulturális szereplők platformjai, valamint az európai kulturális és művészi alkotások ösztönzése. A program pénzügyi támogatást nyújt európai platformokhoz, amelyek olyan tevékenységeket végez feladatául, mint például az alkotók és a művészek mobilitásának és láthatóságának előmozdítása vagy hozzájárulnak a közönség fejlődéséhez és a láthatóság biztosításához Európa értékeihez és annak különböző kultúráihoz

Pályázhatnak a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő szervezetek – NGO, állami és magán szervezetek. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Európai hálózatok

A program támogatja a nemzetközi kapcsolattartást, ezáltal törekedve a kulturális és kreatív ágazatok megerősítését célzó tevékenységeket, azzal a céllal, hogy azok munkaeröjét különleges készségekkel és tapasztalatokkal látják el; ideértve a digitális technológiákhoz való alkalmazkodást is vagy olyan tevékenységek, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi együttműködést.

Pályázhatnak a kulturális és kreatív ágazatokban működő hálózatok képviseletei – NGO, állami és magán szektor. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Műfordítási projektek

A Kreatív Európa támogatja az irodalmi művek európai piacokon történő fordítására és promóciójára irányuló kezdeményezéseket, hogy fokozzák a magas színvonalú európai irodalomhoz való hozzáférést és annak fogyasztóinak számát. Ez az eljárás magába foglalja a digitális technológiák bevonását is az alkotások terjesztésében és promóciójában.

Pályázhatnak kiadók és kiadó szervezetek. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Média

Film fesztiválok

Támogatja az európai audiovizuális alkotások sokszínűségét előmozdító kezdeményezések, például fesztiválok és egyéb promóciós eseményeket, továbbá a filmművészet előmozdítását szolgáló tevékenységeket, valamint a közönség tudásának és érdeklődésének növelése az európai audiovizuális alkotásokban, beleértve az audiovizuális és filmművészeti örökséget, különösen a fiatal közönség körében.

Pályázhatnak a közvetlenül vagy többségi részvételével működő európai szervezetek (magánvállalkozások, nonprofit szervezetek, egyesületek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok / városi tanácsok stb.) országok. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Képzés

Lehetőséget nyújt az audiovizuális szakemberek készségeinek és kompetenciáinak megszerzését elősegítő intézkedésekre, valamint a tudásmegosztás, a hálózatok és a digitális technológiák használatának előmozdítására. Képzési tevékenységek különböző területeken lehetségesek, például a közönség fejlesztése és a digitális váltás lehetőségei és kihívásai témakörökben.

Pályázhatnak a közvetlenül vagy többségi részvételével működő európai szervezetek (magánvállalkozások, nonprofit szervezetek, egyesületek, jótékonysági szervezetek, alapítványok, önkormányzatok / városi tanácsok stb.) országok. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Filmszínházi hálózatok kiépítése – a nézőközönség megszólítása

Olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek elősegítik az európai mozik első lépéseit, azok kiépítését és a nem nemzeti európai filmek mozik általi vetítését. A nem nemzeti európai filmek elterjesztése a filmszínházak tulajdonosai és üzemeltetői között, valamint az új üzleti modellek kifejlesztése, beleértve az innovatív forgalmazási módok használata mellett különös figyelmet kap a filmművészek oktatása és a digitális mozi terjesztése.

Pályázhatnak a magán és állami szektorban lévő szervezetek, akik közös tevékenységük által az európai filmek vetítését és támogatását tűzték ki céljául. Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Videójátékok fejlesztése

A Kreatív Európa többek között támogatja az európai videojáték-ipart, annak versenyképességének javítására törekszik. A művek tiszta, átlátható kereskedelmi háttérrel kell rendelkezzenek, amely magában hordozza az európai és az Európán kívüli piacon való megfelelés potenciálját.

A pályázóknak be kell bizonyítaniuk, hogy az elmúlt két évben kereskedelmi forgalomban forgalmazott videojátékot készítettek, értékesítési jelentésüket fel kell mutassák, illetve a benyújtandó projektre vonatkozó jogok többségének tulajdonosa kell hogy legyen. Az egyének, vállalatcsoportok és közérdekű jogi személyek nem pályázhatnak támogatásra.

Elosztási támogatás

Az európai szervezetek számára az európai filmek terjesztésének növelésére, valamint a termelési és forgalmazási ágazatok közötti kapcsolatok fejlesztésének ösztönzésére kínál megoldást. A lehetőségek nyitottak az európai mozi / színházi forgalmazók számára, ugyanakkor az értékesítési ügynökök és a filmek marketingjével vagy engedélyezésével foglalkozó vállalatok számára is nyitott. Mindkét esetben a szervezeteknek közvetlenül vagy többségi részesedéssel kell rendelkezniük az adott tagállamban (Románia). Az egyéni pályázók nem vehetnek részt.

Online terjesztés

Az európai audiovizuális és video-on-demand (VOD) szolgáltatások transznacionális marketingjének, brandingjének és forgalmazásának támogatása. Ennek célja innovatív tevékenységek támogatása és új forgalmazási módok tesztelése (többplatformos kiadás) az európai audiovizuális művek forgalmának és hozzáférhetőségének javítása érdekében.

Pályázhatnak a magánvállalkozások, non-profit szervezetek, egyesületek. A szervezetnek (közvetlenül vagy többségi részvétellel) a jogosult országok állampolgárai kell, hogy legyenek. Az egyének nem pályázhatnak támogatásra.

Közönségfejlesztés

Az európai audiovizuális alkotások iránti érdeklődés, valamint az európai audiovizuális alkotásokhoz való hozzáférés ösztönzése, különösen a promóció, az események, a filmművészet és a fesztiválok révén. A közönségfejlesztés esetében támogatást nyújtanak azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a fontos és sikeres, nem nemzeti, európai terjesztési platformokkal foglalkozó filmek, valamint a promóciós tevékenységek programozására összpontosítanak.

Pályázhatnak a magánvállalkozások, non-profit szervezetek, egyesületek. A szervezetnek (közvetlenül vagy többségi részvétellel) a jogosult országok állampolgárai kell, hogy legyenek. Az egyének nem pályázhatnak támogatásra.

Audiovizuális európai művek televíziós programozása

A Kreatív Európa program lehetőséget nyújt az európai produkciós vállalatok számára, akik televíziós műsorok készítésében érdekeltek. Televíziós műsorok készítése legalább három európai műsorszolgáltató részvételével közösen készül. A munkák lehetnek “egyszeri” vagy sorozatosak, és magukban foglalhatják a dráma-, animáció- és kreatív TV dokumentumfilmeket.

Pályázhat minden olyan európai független audiovizuális produkciós cég, amely egyben saját maga fő producere.