Winkler: Uniós ellenszélben is folytatni kell a kisebbségi politizálást

“Uniós ellenszélben kell folytatni a kisebbségi politizálást, hiszen olyan idõszakot élünk, amikor a nyugat-európai közösségek újból hajlamosak arra, hogy összemossák az õshonos nemzeti kisebbségek tematikáját azokkal az új kihívásokkal, amelyek a migrációs válságból adódnak” – fogalmazott Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselõje, a Magyar közösségek esélyei a Kárpát-medencében címû találkozón, amelyet december 3-án, csütörtökön, Pozsonyban tartottak.

A Csáky Pál európai parlamenti képviselõ meghívására szervezett beszélgetés központi témája az erdélyi és felvidéki magyarság helyzete volt, de a két európai politikus kitért az új európai kihívásokra is.

“Idén, fennállásának és munkásságának 25. évfordulóját ünnepelte az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Románia parlamentjében, a Szövetség az egyetlen olyan politikai alakulat, amely 25 esztendeje ugyanazon elnevezéssel és az alapértékeit megõrizve, változatlan programmal és célkitûzésekkel van jelen a romániai parlamenti és politikai porondon. Az egység megtartása olyan célkitûzés az RMDSZ számára, amelyet az évrõl évre, választásról választásra jelentkezõ kihívások ellenére, mindig sikerül teljesíteni” hangzott el Winkler hozzászólásában.


A résztvevõknek az etnikai politizálás elvével kapcsolatos kérdéseire válaszolva, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje elmondta: a romániai magyar közösség túlnyomó többsége úgy értékeli, hogy ez az egyetlen járható út a magyar érdekképviselet megõrzésére. “A romániai politikai pártokba való betagolódás nem jelent alternatívát az etnikai politizálásra, mert a romániai politikai pártok, még 25 év elteltével sem érték el azt a szintet, hogy programjukban, politikai kínálatukban, kisebbségvédelmi fejezeteket fogalmazzanak meg és egy reális, tartalmas és õszinte ajánlattal forduljanak a romániai magyar közösséghez. Ezt a kérdést a továbbiakban is így látjuk, szükségünk van úgy az etnikai politizálás elvének megtartására, mint pedig az egység megõrzésére. Ezen meggyõzõdésünkben a közösségünk is folyamatosan megerõsít bennünket, hiszen az elmúlt évek választásainak alkalmával, az RMDSZ a romániai magyar szavazatok 85 százalékát tudta folyamatosan megszerezni, akkor is, amikor magyar versenypártokkal kellett megküzdeni a magyarok szavazataiért” magyarázta Winkler.


A pozsonyi beszélgetés részvevõi kitértek azokra a hasonlóságokra és különbségekre, amelyek leginkább jellemzik az erdélyi és felvidéki magyar közösségek sorsának alakulását. Sajnálatos módon, az elmúlt évek közös jellemzõje a kisebbségellenes nemzetállami megnyilvánulások megerõsödése. Úgy a román, mint a szlovák nemzetállam abban véli a megerõsödés útját felfedezni, hogy a nemzeti kisebbségek törekvéseit visszaszorítja, már megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza.