Winkler: Legyen a FUEN az EP hivatalos konzultatív testülete

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) Brixenben (Dél-Tirol) zajló 58. kongresszusának második napját az EP-képviselõk felszólalásai nyitották meg. Herbert Dorfmann, a Dél-Tiroli Néppárt EP-képviselõje házigazda minõségében szólt a küldöttekhez, õt követte Tabajdi Csaba az Európai Parlament Nemzeti kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának elnöke, majd Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje szólalt fel pénteken délelõtt.

“Az idõk változnak, az Európai Unió új idõ elé néz. A gazdasági válság kapcsán sok politikus mondja az Európai Parlamentben, hogy több Európára van szükség. Igen, több Európára van szükség, ezt vallom én is, de nem ebbõl a fajta Európából kérünk többet, ahol az államfõk és kormányfõk egymás között eldöntik, hogy mi lesz holnap. Mi egy másfajta Európában hiszünk, mi a politikai unió mellett tesszük le voksunkat, egy olyan uniót akarunk, amelyben a polgárok szava dönt és amelyben mi, kisebbségek, õshonos közösségek vagy akár nyelvi csoportok ugyanúgy képviselve vagyunk, mint a többség. Nem vagyunk egyformák mi, kisebbségek és nem is akarunk egyformákká válni. Ebben áll a mi erõnk. Kedves barátaim milyen nyelven álmodnak? Én az anyanyelvemen szoktam álmodni, ugye, hogy Önök is így vannak, nem eszperantóul álmodnak? Különbözõségünket akarjuk megõrizni, mert ezáltal tudunk erõs kövei lenni az európai építmény fundamentumának. Mi hiszünk Európában, hiszünk a politikai unió jövõjében és célkitûzéseinket nem a többség ellenében, hanem a közös érdek javára akarjuk elérni” – hangsúlyozta felszólalásában Winkler Gyula.

Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje beszédében kitért a jövõ évi, 2014. május 25-én sorra kerülõ EP-választásokra is. “Négyen vagyunk most itt EP-képviselõk a kongresszusi munkálatokon. Önök a mi választóink, és Önöktõl, a kisebbségekhez tartozó európai állampolgároktól kaptunk mandátumot. Azt kívánom, hogy a jövõ évi választás eredményeképpen növekedjen az EP-képviselõk száma, akik õshonos nemzeti kisebbségeket képviselnek. Azt kívánom, hogy ezáltal növekedjen a FUEN tekintélye és befolyása az Európai Parlamentben, amely az európai polgárok által közvetlenül megválasztott testület, így az EU legdemokratikusabb intézménye. Azt tûzöm ki célul a kisebbségi közösségeket reprezentáló képviselõknek, hogy érjék el: legyen a FUEN az Európai Parlament hivatalosan elismert konzultatív testülete” – fogalmazta meg a jövõ évi választások kihívását Winkler Gyula.

Péntek délben a dél-tiroli Brixen fõterén került sor a kisebbségi európai állampolgári kezdeményezés ünnepélyes elindítására Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke jelenlétében. A kongresszusnak egyébként ez az egyik legfontosabb napirendi pontja, a kisebbségi európai polgári kezdeményezés szövegének elfogadásával a kezdeményezés hivatalossá vált. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 58. kongresszusán 30 ország 40 kisebbségének képviselõje van jelen.