Winkler: Európát tovább építeni - közös felelősségünk

“Szétesik Európa? Ha nem vigyázunk, széteshet és ezzel együtt, meghiúsulna a több mint félévszázados építkezés, amely ma több mint 500 millió polgárnak a közös otthona” -fogalmazott ma Winkler Gyula EP képviselõ, az Európai Unió jövõjének alakulásáról, Kolozsváron tartott elõadásában. A Sapientia Egyetem szervezésében sorra kerülõ kétnapos német nyelvû konferencia központi témája volt a szétesõ Európa kérdésének megvitatása, a jelenkori válsághelyzetek kezelése az egymással ütközõ nemzeti érdekek kereszttüzébe. 
Válaszként a vitafórum központi kérdésére, Winkler Gyula hozzátette: ha az euro-szkeptikusok és a szélsõséges idegengyûlölõk kívánsága valósulna meg, akkor Európa szétesne alkotóelemeire. “Nekünk,felelõsen politizálóknak közös feladatunk, hogy ne engedjük Európát szétesni, és hogy a jelen idõk kihívásaira olyan válaszokat adjunk, amelyek kiállják majd az idõk próbáját. 500 millió EU-s állampolgárról kell gondoskodni, 28 tagállam, nemzet érdekeit kell egyeztetni. Erre csak az Európai Unió képes, mert bizonyította már, hogy van eszköze az Uniós tagállamok és közösségek, nemzetek és kisebbségek érdekeinek közös nevezõjének kialakítására” – hangsúlyozta Winkler elõadását.
Az RMDSZ EP képviselõje a továbbiakban kifejtette: azon kihívások, amelyek ma az EU elõtt állnak, nagyon sokrétûek: gazdasági kérdéseket kell megválaszolni, az európai szociális modellt kell megerõsíteni, az ifjúságnak munkahelyeket és jövõképet kell biztosítani. “Ami ma a legnyomasztóbb: válaszolni kell a menekülthullám nyomására, valamint meg kell találni azon megoldásokat, amelyek az Európa szomszédságában zajló konfliktusokra adnak választ” – figyelmeztetett az európai politikus. 
Winkler szerint az említett kérdésben két különbözõ szinten kell egy idõben megoldásokat kidolgozni: Uniós és globális szinten. “Az EU szintjén a megoldás a politikai unió. Tovább kell fejleszteni az európai építkezést, egyesek ezt úgy nevezik, hogy Európai Egyesült Államok. Folytatni és elmélyíteni kell az integrációt és meg kell alkotni azokat a közös európai mechanizmusokat, például a közös energia politika, a közös migrációs és menekültügyi politika, vagy, egy sokkal erõsebb, határozottabb szomszédság politika. Meg kell vitatni és át kell szabni a létezõ egyezményeket, úgy a dublini egyezményt, amely a menekültügyet szabályozza, mint a schengeni egyezményt, amely a határok nélküli Európát hozta létre.” – fogalmazott Winkler. 
“Azoknak, akik a nemzeti szuverenitás miatt aggódnak, akik szerint korlátozódott a nemzetek döntésképessége és ez által a szuverenitásuk, azt válaszolom, hogy a szuverenitást nem elveszítik a nemzetek, hanem közösen gyakorolják az Unió szintjén, az Európai Parlamentben, amely közvetlenül az EU polgárai által megválasztott képviselõk testülete. Ha az EP hatásköre bõvül a jövõben, és az EP lesz az unió tényleges törvényhozó testülete, akkor ez egy legitim törvényhozó testület, amely által szuverenitásukat együttesen gyakoroljak az európai nemzetek.” – hangsúlyozta Winkler.
A második, globális szinten is válaszokat kell megfogalmazni. Ezen belül három területen szükséges lépéseket tenni. Az elsõ kettõ a politika és a gazdaság. Politika területén, azért mert háború van, feszültségek és konfliktus helyzetek léteznek, amelyeket kezelni kell. Gazdaság területén azért, mert az elmúlt évtized során egyre növekedik az egyenlõtlenség a világban, amely a migrációs hullámokat táplálja. 
A harmadik terület, a vallás és a vallások közötti párbeszéd. “Keresztények, zsidók és muszlimok egy asztalhoz kell üljenek és – amint azt Ferenc pápa is az utóbbi évben többször megfogalmazta – el kell kezdjék a kultúrák és vallások közötti párbeszédet, hiszen a szélsõséges megnyilvánulásokat, a vallások közötti párbeszéd hiánya is táplálja. Tehát a 21. században, a globális válaszokat a politika, a gazdaság és a vallás együtt kell megadjak” – mutatott rá az RMDSZ EP képviselõje, majd befejezésként hozzátette: “Abban bízom, hogy Európa nem esik szét, hanem megerõsödve kerül ki ebbõl a megpróbáltatásból. Az európai építkezés folytatódik, és egy olyan egyesült Európát fogunk a következõ generációnak átadni, amely mind az 500 millió állampolgárának szabadságot, jólétet és az egyéni érvényesülés esélyét biztosítja.” – zárta elõadását Winkler.