Választási kiáltvány - RMDSZ Hunyad Megyei Szervezete

 

Tisztelt Hunyad megyei magyarok!

 

December 6-án parlamenti választásokat szerveznek Romániában. A Hunyad megyei magyarságnak 16 éve nincs parlamenti képviselője, hiszen itt, a dél-erdélyi szórványban a lakosság alig 3,6 százaléka magyar nemzetiségű. Most újabb esély jelentkezik, hogy parlamenti képviselőt küldhessen a Hunyad megyei magyarság. Önerőből nem tudjuk elérni, de ha összefogunk és sokan megyünk el szavazni, akkor nekünk kedvezhet az országos visszaosztás.

Ugyancsak 16 éve nem volt jelen az RMDSZ a Hunyad Megyei Tanácsban, most szeptember 27-én egy politikai együttműködés eredményeképpen visszakerültünk a megyei önkormányzatba. Ez is bizonyítja, hogy ha összefogunk, jól szerepelünk a parlamenti választáson, van esélyünk visszakerülni a bukaresti törvényhozásba is.

Az RMDSZ kiválasztotta jelöltjeit, képviselőházi listánk élén Széll Lőrincz, a Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság vezetője szerepel, a szenátori listát Kutasi Csaba, az RMDSZ petrozsényi elnöke vezeti.

Választási kiáltványunk tizenkét programpontja ötvözi közösségünk alapvető célkitűzéseit Hunyad megye általános érdekeivel, hiszen a biztonság, a gazdasági fellendülés, a modernizáció és jólét, az európai felzárkózás mindannyiunk közös célkitűzése.

 

Prioritásaink a 2020 – 2024 időszakban

 

1. Az egészségügyi biztonság prioritás! A Covid 19 világjárvány mély válságot okozott, ennek vége még a jövő kérdése. Sokkal hatékonyabban kell fellépni a közegészségügyi területen, hogy jobban vigyázzunk a lakosság egészségére. Az elégséges kórházi ágyak biztosítása regionális kapacitás menedzsmenttel érhető el. A nem COVID fertőzött krónikus betegek teljeskörű ellátását vissza kell állítani. Az RMDSZ országos válságkezelési programja tartalmazza a Szövetség álláspontját az egészségügyi biztonság területén.

2. A létbiztonság mindenkinek jár! Ez csak hatékonyabb gazdasági válságkezeléssel érhető el. Hunyad megye gazdasági jövője a kis-és közepes vállalkozásoktól függ. Törvényhozási kezdeményezésekkel állandó kihívás és szükséglet: az adóteher csökkentése, az adózási rendszer egyszerűsítése, az állami támogatások hozzáférhetősége, kedvezményes kölcsönök, állami garancia, ezeket és sok más prioritást fogunk szorgalmazni a Parlamentben. Az RMDSZ országos válságkezelési programja részletesen bemutatja konkrét kezdeményezéseinket.

3. Megteremtjük az időskor biztonságát! A zsilvölgyi, brádi nyugalmazott bányászoknak, a vajdahunyadi, pusztakaláni egykori kohászoknak, minden nyugdíjasnak tisztességben és nehéz munkával telt élet végén joga van a méltóságteljes időskorhoz. Ehhez megfelelő anyagi juttatásra is szükség van. Közösségünk szépkorú tagjaira kiemelten vigyázunk!

4. Támogatjuk a fiatalokat úgy a tanulás, a szakmai képzés, a munkavállalás, mint pedig a vállalkozások területén. Az önkéntesség, a szakmai gyakorlat és az innovatív start-up vállalkozások átlátható és egyszerű szabályozásával arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy itthon, a szülőföldön építsenek jövőt maguk és családjuk számára. Ingyenes sportközpontok, kulturális és szabadidős tevékenységekhez szorgalmazni fogjuk az infrastrukturális háttér és az anyagi források biztosításának a törvényes keretét.

5. Állandó kapcsolattartás közösségünk tagjaival. Az RMDSZ parlamenti képviselője irodákat fog működtetni Déván, Vajdahunyadon, Petrozsényban és Lupényban. Lakossági fórumokat, találkozókat szervezünk havonta, hogy pontosan tudjuk követni, melyek az emberek gondjai, elvárásai, majd ezeket a bukaresti törvényhozásban továbbítani. Átláthatóbbá tesszük a romániai törvényhozást, rendszeresen tájékoztatni fogjuk a Hunyad megyei közösséget a parlamenti döntésekről, valamint az RMDSZ parlamenti frakcióinak kezdeményezéseiről.

6. A Zsil-völgye gazdasági és társadalmi átállása harminc éve megoldatlan kihívás. Úgy, ahogy a kilencvenes évek végén a hátrányos helyzetű övezetek törvénye Hunyad megyében lett kidolgozva, most is konkrét törvényhozási javaslatokkal fogunk a zsil-völgyiek segítségére sietni. Egy példa az Európai Uniós alapok lehívásához szükséges önrész csökkentése, a gazdasági szereplők és a zsil-völgyi helyhatóságok javára. Az EU Méltányos Átállási Alap alkalmazását is átlátható és kedvező szabályok szerint fogjuk kigondolni és végrehajtani.

7. Az anyanyelvű oktatás fejlesztése kiemelt célkitűzésünk, bölcsődétől érettségiig Hunyad megyében. Ezen belül szorgalmazzuk a duális oktatást, a szakképzés modernizálást, a digitális fejlesztést, hiszen fontos, hogy fiataljaink olyan szakmát sajátítsanak el, amellyel megállják helyüket a munkaerőpiacon. Fontos az after-school program, hiszen a délutáni oktatás biztosítása az elemis tanulóknak nemcsak a gyerekeknek előnyös, hanem leveszi a terhet a családok válláról. Bölcsődék esetében gondoskodunk a fenntartás költségeiről. Mindezeknek olyan törvényes háttérre van szükségük, amely ma még nem teljes és nem eléggé gyerekbarát. Fontos bevezetni az internet-nevelést, hiszen a fiataloknak meg kell tanulniuk helyesen használni az új technológiát, meg kell érteniük az internet pozitív és negatív oldalait.

8. A családtámogatási rendszert megerősítjük! Hunyad megye, de az egész ország és teljes Európa is demográfiai válságban van, emiatt olyan törvénykezést támogatunk, amely az Európai Unió legjobb gyakorlataira épül és konkrét, hosszú távon stabil támogatást nyújt a gyerekvállaláshoz, az örökbefogadáshoz, valamint a nagycsaládok számára. A szociális szférát prioritásként kezeljük. Jelenleg is rendezetlen és kiszámíthatatlan a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteket szabályozó törvényes háttér. Ezek a szervezetek fontos szerepet vállalnak át az államtól, mégsem kapnak méltó és kiszámítható támogatást. Erre kiemelten odafigyelünk, megfelelő jogi szabályozások szorgalmazásával.

9. A bürokrácia csökkentése létkérdés! A mindent átszövő bürokrácia megnehezíti úgy a lakosság, mint a vállalkozók mindennapjait. Parlamenti képviselőnk azért fog dolgozni, hogy csökkenjen az adminisztratív teher minden területen. Három évtized alatt világossá vált, hogy Romániában közigazgatási intézkedéssel lehetetlen visszaszorítani a bürokráciát, ezért törvényekkel kell fellépni ellene.

10. Megduplázódnak az EU források! Az Európai Unió új hét éves költségvetése, valamint a gazdasági helyreállítási terv 2021-ben kezdődnek. Törvényes rendelkezésekre van szükség a hatékonyabb lehívás és felhasználás területén, a korrupció és a visszaélések leküzdésére. A közigazgatási képesség javítását és a közbeszerzési rendszer egyszerűsítését fogjuk támogatni a Parlamentben. Változik az EU Közös Agrárpolitikája is: a tagállamok több kompetenciát kapnak a támogatási programok területén. Ennek a folyamatnak a romániai törvényes háttere még hiányos, ezért a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hegyvidéki gazdálkodás, állattartás területén olyan szabályozások kellenek, amelyek a mi konkrét szükségleteinket támogatják.

11. Legyünk nyertesei a digitális átállásnak! A munka, a tanulás és a társadalmi élet a gyors változás folyamatában van. A digitalizációt törvényhozási szinten kell szabályozni, biztosítva a folyamatok finanszírozását, az átláthatóságot, a méltányosságot és az esélyegyenlőséget. Szorgalmazzuk a mesterséges intelligencia etikai kérdéseinek a szabályozását. Életbevágó a rászorulók gazdasági és társadalmi támogatása az átállás folyamatában, legyen szó egyénekről vagy közösségekről.

12. Védjük meg a természeti környezetünket! A fenntarthatóság biztosítása, a klímaváltozás elleni fellépés és a zöld gazdaságra való átállás létkérdés. Szorgalmazzuk a megvalósíthatósági tanulmányokra épített törvényhozást, a környezettudatosság emelését társadalom-és oktatáspolitikai intézkedésekkel. A decentralizáció és az uniós források jobb felhasználása biztosítják a zöld átmenet sikerét.

Ami nem változik: az értékeink és az alapvetéseink

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének célkitűzései megalakulása óta változatlanok, munkánk közösségünk léthelyzetére alapszik, jövőképünket ezek mentén alakítjuk. Három fő prioritásunk van harminc éve: oktatás, kultúra, közösségi élet, beleértve ide az egyházakat és civilszervezeteket.

Anyanyelvű oktatás nélkül nincs jövő. Azért dolgozunk, hogy megőrizzük és emeljük a magyar nyelvű oktatás színvonalát, hiszen csak így lehet magyar jövőt építeni Hunyad megyében.

Nemzeti kultúránkra, hagyományainkra épül magyar identitásunk, kultúránk megőrzése, magyarságunk megélése közösségünk egyediségét biztosítja.

Az összefogás adja a mi közösségünk erejét, az RMDSZ Hunyad megyében mindig nyitott és együttműködő a magyar egyházakkal, civil- és szakmai szervezetekkel, hiszen közösek célkitűzéseink.

Mi az RMDSZ-ben azért dolgozunk, hogy a Hunyad megyei magyarság megkapja az őt megillető támogatást ezeken a területeken: oktatás, kultúra, egyház és civil társadalom. Ehhez eszközt jelent a politikai képviselet, hiszen csak így tudjuk ezeket a célokat elérni, közösségünk szolgálatába helyezni.

Tisztelt Hunyad megyei magyarok!

A december 6-i parlamenti választásokon induló Hunyad megyei RMDSZ jelöltek teljes listája:

Parlamenti képviselőjelöltek: Széll Lőrincz, Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Oprișa Melinda, Benedekfi Dávid, dr.Vonica Isabella Georgia, Herczeg Leopold, Kocsis Attila, Samoilă Karin

Szenátorjelöltek: Kutasi Csaba, Csóka András, dr. Máté Márta, prof.dr. András József, Ferenczi István

December 6-án támogassák az RMDSZ jelöltjeit! Szavazzanak a tulipánra!