Új fejlesztési régiók szükségesek az uniós alapok hatékony felhasználásához

Az európai parlamenti képviselõ elmondta, mindhárom területen párhuzamosan kell elindítani a reformfolyamatot, nyíltan és õszintén kell megvitatni a kérdéseket, szakmai síkra terelve és kizárva a politikai és érzelmi vélemény-nyilvánításokat. Winkler Gyula ugyanakkor aggódásának is hangot adott, szerinte fennáll a veszély, hogy a 2003-ban elkövetett hibák megismétlõdnek az alkotmány módosításakor. “Ha már akkor hibáztunk, nem lehetne ez alkalommal kikerülni? 2003-ban úgy módosították az alaptörvényt, hogy azt egy leendõ elnök személyére szabták. Ez az elképzelés nem jött be. Most, az elõkészítési fázisban kiderül, egyesek valaki ellenében készülnek az alkotmánymódosításra. Úgy vélem, hogy ugyanazt a hibát fogják elkövetni. A 2003-ban elfogadott alkotmány, amely jót is hozott Románia-EU közötti viszony tekintetében,  nem tisztázta a hatalmi ágak szétválasztását és az állam alapintézményeinek feladatkörét. Az alaptörvény hiányosságai okozták az elmúlt 3-4 év politikai válságait” – magyarázta Winkler Gyula.
 
Az európai parlamenti képviselõ kitért a fejlesztési régiók kérdéskörére is, felidézve, hogy az RMDSZ még 2007-ben kidolgozta a javaslatát a régiók átszervezésére vonatkozóan, a jelenlegi fejlesztési régiókat 16 kisebb régióra osztanák, figyelembe véve a földrajzi, gazdasági, történelmi hagyományokat és a regionális identitást is. “Szakértõink dolgozták ki ezt a javaslatot, komoly kutatások és tanulmányok állnak a háttérben. (…) Mi arra a következtetésre jutottunk, hogy 16 fejlesztési régiót kell kialakítani, de természetesen megtörténhet, hogy a kérdés alapos megvitatását követõen 14, 15 vagy 17 régió létrehozásáról döntenek” – hangsúlyozta Winkler Gyula a közvita, a konzultáció fontosságát ebben a kérdésben is. Az RMDSZ nem szeretné a jelenlegi megyéket felszámolni, hanem ezek alkotnák a régiókat, amelyeknek a maguk során választott vezetõséggel rendelkeznének és bizonyos, a központi kormánytól és a megyéktõl átvett kompetenciákkal. Természetesen a feladatkörökhöz a forrásokat is hozzá kell rendelni – tette hozzá az RMDSZ európai parlamenti képviselõje. “Az RMDSZ akkor vitára bocsátotta javaslatait, azonban az teljességgel falakba ütközött, és nem a Bánság, mint régió emlegetése miatt, hanem kiderült, a Székelyföld az a régió, amelynek létrehozása még mindig tabunak számít” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.
 
Az EP-képviselõ beszélt a pénzügyi és adóreformról is, amelyet az RMDSZ szükségesnek tart a regionális átszervezés mellett, hogy Románia nagyobb mértékben tudja majd felhasználni a rendelkezésére álló uniós forrásokat, de a pénzügyi és adóreform a külföldi beruházókat vonz és stabilabb gazdasági környezetet is terem. Az RMDSZ megtartaná a 16 százalékos jövedelmi adót, csökkentené a hozzáadott értékadót 19 százalékra, kisebb társadalombiztosítási hozzájárulást szabna meg – többek között ilyen konkrét, gazdaságélénkítõ intézkedéseket tartalmaz a Szövetség javaslatcsomagja, amely a fekete gazdaság 25 százalékos csökkentését is célul tûzte ki, ismertette Winkler Gyula.
 
Az Adótanács elemzéseibõl kiderül, hogy évente 45 – 50 milliárd eurót jelent a fekete gazdaság, ez az állami költségvetés egy éves jövedelmének, vagy a romániai GDP 40 százalékának felel meg” – mutatott rá a fekete gazdaság méreteire Winkler Gyula kiemelve, hogy az RMDSZ a több évre szóló, multianuális költségvetés bevezetését javasolja uniós modell alapján.
 
Az EP-képviselõ ismertette az Erdély 2020 fejlesztési tervet, amely az RMDSZ elképzeléseit tartalmazza az EU-s források felhasználását illetõen. A tervet benyújtották az  Európai Ügyekért felelõs Minisztériumhoz és az érintett regionális intézményekhez azzal a céllal, hogy javaslatait minél nagyobb mértékben építsék be az Országos Fejlesztési Tervbe, tekintettel az EU közös stratégiai keretére.
 
Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei elnöke a december 9-ei mozgósítás fontosságáról beszélt, mint mondta, legfontosabb prioritásuk, hogy a magyar közösség vasárnap elmenjen szavazni. Halász Ferenc kitért a Bánságra jellemzõ multikulturális együttélés sajátosságaira, hangsúlyozva, hogy szeretnék, ha a Temes megyei magyaroknak is lenne egy parlamenti képviselõjük, aki a bánsági szerb, bolgár és német képviselõvel dolgozhatna együtt a régió érdekében.
 
Winkler Gyula hétfõn este gazdasági konferencián vett részt, ahol üzletembereknek mutatta  be az Erdély 2020 fejlesztési tervet és ismertette az Európai Unió 2014-2020 közötti idõszakra vonatkozó költségvetési keretének prioritás rendszerét. Az európai parlamenti képviselõ elõadását innen tölthetik le.