Tisztújítás Hunyad megyében

Kelemen Hunor: a nemzeti kisebbségek biztonságérzetérõl kell gondoskodnunk

“Amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, és elõször volt képviseletünk az Európai Parlamentben, tudtuk, hogy mire vállalkozunk. Tudtuk, hogy ez a munka nem jelent azonnali sikereket, de azt is tudtuk, hogy a nemzeti kisebbségek kérdése senki más számára nem fontos, csak számunkra. Winkler Gyula és Sógor Csaba az elmúlt öt évben arról gondoskodott, hogy az erdélyi magyar emberek üzenetei eljussanak az európai intézményekhez, hogy ez az 1,3 milliós õshonos nemzeti kisebbség, amely értéket teremtett, és értéket kíván teremteni ezután is, hallassa a hangját Brüsszelben, vagy Strasbourgban. Nem azt várjuk karba tett kézzel, hogy az Európai Unió minden problémánkat megoldja, hanem azt akarjuk, hogy Európa minél hamarabb nézzen szembe azzal a valós ténnyel, hogy a sokmillió tagot számláló õshonos kisebbségek helyzetét rendezni kell” – hangsúlyozta politikai tájékoztatójában Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes szombat délelõtt Déván, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének tisztújító közgyûlésén.

Az RMDSZ elnöke kifejtette, a Szövetség számára 2014-ben az európai parlamenti választások bírnak a legnagyobb fontossággal, mert ennek a megmérettetésnek a tétje nem csupán az európai képviselet.

“Ha az RMDSZ jelöltjei nem jutnak be az európai parlamentbe, akkor itthon is meggyengül a politikai súlyunk – nehezebben tudjuk érvényesíteni akaratunk. Az idei választások tétje tehát túlmutat az európai képviseleten. A május 25-i választásokon a magyarság itthoni képviseletérõl, az RMDSZ jövõjérõl szavazunk. Meg kell mutatnunk, hogy egy erõs közösség vagyunk, tudjuk, hogy mit akarunk, és céljaink elérése érdekében európai értékek mentén cselekszünk. Számunkra ez a járható út” – szögezte le beszédében Kelemen Hunor, majd az RMDSZ európai parlamenti listavezetõjérõl, Winkler Gyuláról kijelentette, tapasztalata, szakértelme és óriási munkabírása teszi õt alkalmassá arra, hogy újabb 5 évig képviselje az erdélyi magyarok érdekeit Brüsszelben.

Az RMDSZ elnöke a továbbiakban a Szövetség kormányzati szerepvállalásáról beszélt, kihangsúlyozva, a közösségi jogok, az anyanyelv használata, az oktatás, vagy a kultúra nem ideológiai kérdés, hanem érdekérvényesítés, érdekképviselet.
“Az RMDSZ nem egy ideológiai döntést hozott, amikor a kormányra lépés mellett határozta el magát. Mi ebben a kormányban az Európai Néppárt értékeit képviseljük, a jogállamiságot, a demokratikus elveket. Az RMDSZ számára az a legfontosabb, hogy megtalálja azokat az eszközöket, amelyekkel az romániai magyar emberek ügyeit a leghatékonyabban tudja képviselni” – részletezte Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes.

Winkler Gyula megyei elnök újabb két éves mandátumra kapott bizalmat a küldöttektõl

,,Szövetségünk 25. évfordulójának jegyében hirdettük meg a közösségépítés évét Hunyad megyében, az eddig eltelt három hónapban sok kezdeményezést valósítottunk meg sikeresen” – fogalmazott Winkler Gyula Déván, a Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában megtartott megyei elnöki tisztújító küldöttgyûlésen. ,,Az újonnan megalakult Nõszervezettel közösen az eddigieknél gazdagabb március 15-ei ünnepséget szerveztünk, múlt hétvégén facsemetéket ültettünk megyeszerte, csatlakozva Böjte Csaba atya felhívásához, májusban pedig ötödik alkalommal készülünk megünnepelni a Hunyad Megyei Magyar Napokat. Barcsay Ákos díjat alapítottunk, amelyet jeles személyiségeinknek adunk át a magyar napok alkalmával. Tavaly Marosillyén, a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülõházának tartott Veres bástyában házigazdái voltunk az Örökségünk õrei erdélyi hálózata megalakulásának. Tisztújítás és generációváltás volt az ifjúsági szervezetben, a HUMMIT-ban”- sorolta az elmúlt két év legfontosabb eseményeit Winkler Gyula megyei elnök tíz pontba szedett tevékenységi beszámolójában.

,,A negatívumokat sem kell elhallgatni, õszintének kell lenni, nem szerepeltünk jól a 2012-es évi választásokon Hunyad megyében. Ezért az év elején meghirdettük a Hunyad megyei konzultációt, több mint 2400 teljes választ kaptunk a megyében élõ magyar emberektõl, akiket arról kérdeztük, mit várnak el az RMDSZ-tõl. A válaszok statisztikai feldolgozás alatt vannak. A magyar emberek elvárásaira fogjuk építeni Hunyad megyében az EP-kampányt, és az eddigieknél nagyobb mértékben kívánunk mozgósítani a jobb eredmény elérése érdekében” – mondta Winkler Gyula, aki a következõ kétéves mandátum célkitûzéseit szintén tíz pontba rendszerezte.
Négy politikai célkitûzést határozott meg az újraválasztott megyei elnök: az idei EP-választáson, a 2016-os önkormányzati és parlamenti választásokon való jó szereplés, a kormányzati szerepvállalás biztosította lehetõségek kihasználása közösség javára, a Szövetség politikai tekintélyének megõrzése Hunyad megyében. A hat közösségi célkitûzés között elsõ helyen ezúttal is az anyanyelvi oktatás biztosítása szerepel, majd a kultúra és identitás megerõsítését, a szórvány-székely együttmûködés fenntartását és bõvítését, az RMDSZ szórványcselekvési tervének megvalósítását, tartalmának gazdagítását sorolta a megyei elnök, végül a legfontosabb célkitûzést ismertette: a közösségi szolidaritás megõrzése úgy, hogy a magyar egyházak, civil, ifjúsági, szakmai szervezetek és a Szövetség vállvetve haladjanak a közös úton.
Az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének tisztújító küldöttgyûlésére a 16 helyi szervezete 108 küldöttet delegált, amelybõl 105-en vettek részt a szombati eseményen. Winkler Gyula megyei elnök újabb két éves mandátumra kapott bizalmat a küldöttektõl, 95 igen, 9 nem szavazattal. A tisztújító gyûlésen felszólalt Borbély Károly energiaügyi államtitkár, Kocsis Attila, a Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója, köszöntötték a jelenlevõket a román pártok megyei elnökei, képviselõi.