Támogatjuk a nők közéleti szerepvállalását


Winkler Gyula hétfõi sajtótájékoztatóján bemutatta RMDSZ Hunyad megyei Nõk Szervezet elnökségét, üdvözölve, hogy a megyében is megalakult a szervezet.

A május 25-ei, csíkszeredai RMDSZ Kongresszuson elfogadott határozat alapján alakult meg az RMDSZ Hunyad megyei Nõk Szervezete, mondta el Takács Aranka, a Vajdahunyadi RMDSZ elnöke, az országos kezdeményezõ bizottság tagja. “Célul tûztük ki, hogy szeptember 14-ig, 28 megyei szervezetet hozunk létre. Szeptember 28-án pedig Kolozsváron sor kerül az RMDSZ Nõk Szervezetének alakuló gyûlésére, amelyen 190 küldött vesz majd részt az egész országból, de az Európai Néppárt tagpártjainak képviselõi is jelen lesznek. Elfogadásra kerül a szervezet alapszabályzata és programja, megválasztjuk a vezetõséget. Hunyad megyébõl hét küldött utazik a kolozsvári gyûlésre” – ismertette a következõ lépéseket Takács Aranka.

Kun-Gazda Kinga, a Hunyad megyei Nõk Szervezetének elnöke elmondta, megtisztelõnek és felelõsségteljesnek érzi a negyven küldött szavazatát, amelynek köszönhetõen a megyei szervezet élére került. Mint hangsúlyozta, azt szeretné, ha minél több nõ venne részt az újonnan alakult szervezet tevékenységében.

“A statisztikák szerint Románia Parlamentjében a képviselõknek és szenátoroknak mindössze 11,5 százaléka nõ. Az utóbbi idõben nõtt az arány, de még mindig messze vagyunk a 27 százalékos európai átlagtól. Az Európai Parlamentben a képviselõk 35 százaléka tartozik a gyengébbik nem közé. A toplistát az északi országok vezetik, ahol az országgyûlési képviselõk több mint negyven százaléka nõ. Ebbõl a szempontból sok javítanivalója van az RMDSZ-nek. Egyetlen nõ tagja van a parlamenti frakciónak, Biró Rozália szenátor, az SZKT elnöke. Hunyad megyében nem állunk olyan rosszul, a 16 helyi RMDSZ szervezetbõl négyet nõ vezet” – fogalmazott Winkler Gyula, hozzátéve, szeretné, ha az RMDSZ az elkövetkezõkben következetesen és tudatosan támogatná a nõk közéleti szerepvállalását.