Szórványban ma is érvényes üzenet: legyen egyetértés, béke, szabadság!

Hunyad megyében hagyományosan az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc fontos történelmi helyszínén, Piskin kezdõdnek a március 15-ei megemlékezések, majd innen indulnak Dévára, Vajdahunyadra és a Zsil-völgyébe a magyar közösség képviselõi. A római katolikus templomkertben, a piski csatának emléket állító obeliszknél délelõtt tartottak ünnepséget, ahol ünnepi beszédet mondott Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelõs ügyvezetõ alelnöke és Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

“A piski csatában elõdeink életüket adták a szabadságért. Ma is harcolunk a szabadságért, de már nem az osztrák császár ellen és már nem a harctéren küzdünk . Ma a szabadság legnagyobb ellensége a közöny. A szabadság ára pedig az érdektelenség leküzdése. A közönyt, az érdektelenséget nem lehet másképp legyõzni csak a közéletben való részvétellel, közösségi cselekvéssel. Együtt kell kiállni ma is a szabadságért, éppen úgy, ahogy 1848-ban, a magyar szabadságharc és forradalom idején tették elõdeink” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelõs ügyvezetõ alelnöke.

Szórványban élünk, nem vagyunk sokan, de annál nagyobb a felelõsségünk, hiszen ilyen fontos történelmi helyszínek õrzõi vagyunk, mint amilyen a piski csatáé is. Büszkék vagyunk, hogy gyermekeink, unokáink is örökségünk õrei lettek, négy éve gondozzák a Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjai épített örökségünket. A fiatalok lelkes munkája visszaigazolja: az összefogás útja az egyetlen járható út számunkra. A 168 éve megfogalmazott 12 pont elsõ szavait idézve, kimondhatjuk, a szórványban ma is érvényes üzenet: legyen egyetértés, béke, szabadság” – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselõ.

Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Piski polgármestere Emil Rîșteiu, Csáki Loránd az RMDSZ Piski szervezetének elnöke. A helyi magyar közösség tagjai mellett vendégek érkeztek Déváról is, az ünnepi mûsort a dévai Szivárvány nyugdíjas klub népdalkórusa mutatta be. A Hunyad megyei megemlékezések sora Déván a Téglás Gábor Elméleti Líceumban folytatódott, ahol a diákok mutattak be ünnepi mûsort, majd a református temetõben található hõsök emlékmûvénél helyezték el a kegyelet virágait.