Szolidaritás és alapvető jogok – számunkra is fontos prioritásokat tűzött ki a német elnökség

Reméljük, hogy az EU soros elnökségét betöltő Németországnak sikerül széleskörű együttműködést és szolidaritást kialakítani az unióban, hogy leküzdhessük a koronavírus járvány okozta válságot, gazdasági területen is – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő, Brüsszelben az unió új soros elnökségének prioritásai kapcsán.

Az RMDSZ EP- képviselőjeként bizalommal támogatom a német elnökség prioritásait, ahogy Angela Merkel kancellár bemutatta az Európai Parlament plénuma előtt. Együtt – ez a német elnökség kulcsszava. Ezt reményteljesnek tartom, ugyanis a következő hat hónap rendkívüli kihívásait csak együtt és csak közösen felvállalt szolidaritással tudjuk megválaszolni” – hívta fel a figyelmet az RMDSZ EP képviselője, aki annak kapcsán nyújtott be írásbeli hozzászólást, hogy a plénumban az unió új soros elnökségének prioritásait tárgyalták meg.

A Szövetség EP-képviselője úgy fogalmazott, hogy Németország olyan válságos időszakban veszi át az EU soros elnökségét, amikor a világjárvány következményeként 90 éve nem tapasztalt gazdasági problémákkal szembesült Európa. Véleménye szerint az EU-nak a 2021-2027 költségvetési keretből és a „Next Generation EU” elnevezésű európai helyreállítási tervből is méltányos gazdasági támogatást kell biztosítani azoknak a tagállamoknak, ahol a gazdaság a legsúlyosabb helyzetbe került a koronavírus járvány miatt.

A bemutatott öt prioritásból a kohézió a legfontosabb” – hangsúlyozta Winkler Gyula, hozzátéve, hogy életbevágó kérdés a Kohéziós Politika és a Közös Agrárpolitika finanszírozásának fenntartása az új európai költségvetésben, ez egybeesik az EPP Képviselőcsoport célkitűzésével is.

Az RMDSZ képviselője üdvözölte, hogy a német elnökség prioritásai közé bekerült az alapvető jogok tiszteletben tartása. „Az erdélyi magyar közösség képviselőjeként örömmel fogadtam, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása szerepel a prioritások között. Az Európai Unió alapértékekre épül, a nemzeti közösségek pedig értéket jelentenek, gazdagítják az uniót. Remélem, hogy a német elnökség alatt támogatást kap a Minority Safe Pack célkitűzéseinek törvénybe foglalása. Ha az MSPI-ben megfogalmazott célok az európai jogrend részét képezik, az európai nemzeti kisebbségek tagjai valóban jogegyenlőségben részesülhetnek és csökken a ma még sokfelé tapasztalható diszkrimináció” – magyarázta Winkler Gyula.

Angela Merkel kancellár szerdán a plénum előtt mutatta be Németország soros elnökségének öt pontos prioritási listáját, amelyen az alapvető jogok mellett szerepel a kohézió és szolidaritás, a klímavédelem, digitalizálás, illetve az EU világpolitikai szerepe. A német elnökség célja, hogy ezeket a prioritásokat szem előtt tartva, az Európai Unió legyőzze a válságot, egységesebbé és erősebbé váljon. Németország július elsejétől vette át az EU Tanácsának soros elnökségét.