Szeben és Hunyad megyei Petőfi-ösztöndíjasok találkozója

Tapasztalatcsere és együttműködés

Winkler Gyula EP-képviselő javaslatára kedden szakmai találkozót szerveztek a Hunyad és Szeben megyében tevékenykedő Petőfi-ösztöndíjasok számára, a program keretében zajló munka hatékonyabbá és sikeresebbé tétele érdekében. A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban megtartott találkozón a jelenleg folyó munkák mellett a jövőben megvalósítandó tervekről, programokról is egyeztettek.

Kocsis Attila, a líceum igazgatója a nyolcadik osztály jelenlétében beszélt az iskola jelenlegi helyzetéről és az iskolában folyó munkáról. Virág Ádám Petődi-ösztöndíjas, aki a dévai magyar iskolában tevékenykedik, ismertette a Petőfi Program alapvető célkitűzéseit, és munkájának jelentőségét próbálta bemutatni a hallgatóságnak. Az ösztöndíjas társaival együtt közösen beszéltek a fogadó szervezetnél, és tágabb környezetükben végzett feladataikról, a szórványban végzett munkájukról. A találkozón részt vett Bajusz Erika, Vízaknáról, aki az Árvácska Gyermekotthonban (Vízaknai Református Egyházközség) végzi munkáját, Fábián Mónika Abrudbányáról és Csernakeresztúrról, fogadó szervezete az Abrudbányai és Verespataki Magyar Kulturális Egyesület, Ferencz Klaudia Medgyesről, aki mentorával Balázs Botonddal érkezett és munkájuk helyszíne a Medgyesi Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség MADISZ, Fülöp Ágnes Lupényból, akinek fogadó szervezete a Lupény-Vulkáni Unitárius Egyházközség, Simon Andrea, Nagyszebenből – HÍD – Szebeni Magyar Egyesülettől, Szalai Luca, Petrozsényból, fogadó szervezete a Szent Ferenc Alapítvány Jézus Szíve Gyermekvédelmi Központ. A Petőfi-ösztöndíjasok fontosságáról és sokszínűségéről Balogh-Botár Csaba, a vendégfogadó iskola aligazgatója beszélt. Széll Lőrinc a Hunyad megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság munkájáról, a romániai önkéntes törvényről, képzési rendszerről és lehetőségekről beszélt.

A megbeszélést koordinálta és moderálta Kun-Gazda Gergely, aki a szervezés mellett reflektált az elhangzott észrevételekre, javaslatokra.
A megbeszélésen jelen voltak Szurovszky Katalin és Veress Csongor Balázs konzulok, A találkozón szakmai kérdésekben folyt eszmecsere, és a jövőben megfogalmazódó tervekről, helyspecifikus tapasztalatokról, megoldandó problémákról esett szó. Ebéd után az Unitárius Szórványközpontban “SOLI DEO GLORIA” – címmel a reformáció öt évszázadának kiállításmegnyitójával folytattuk találkozónkat, melyet Virág Ádám mentora, Koppándi Zoltán unitárius lelkész Szurovszky Katalin konzullal közösen nyitott meg. Ezt tevékenységi beszámoló és tapasztalatcsere követte a Dévai Unitárius Egyházközség tanácstermében. A Petőfi program ösztöndíjasai egyesével számoltak be tevékenységükről, fogadó szervezetükkel és mentorokkal való kapcsolatukról. A munkájuk napi nehézségeit és sikereit részletezték, tanácsot adva egymásnak. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a találkozó következő állomása Lupényban lesz.