Strasbourgban megkoszorúzták a Petőfi emlékoszlopot

Az Európai Parlament néppárti delegációjának magyar ajkú képviselõi, munkatársaik, valamint a frakcióhoz tartozó magyar tisztviselõk a márciusi plenáris ülésszak alatt minden évben megkoszorúzzák a helyi Petõfi Sándor-emlékoszlopot. Idén az 1848-49-es események áldozatainak emléke elõtti tiszteletadásra szerdán délután, március 12-én, Sógor Csaba RMDSZ-es képviselõ védnöksége alatt került sor.

Az egybegyûltek mintegy negyven fõs csoportját Sógor Csaba üdvözölte. A képviselõ ünnepi beszédében kifejtette: a márciusi ifjak emlékezetes tettei a mindennapi életünk kihívásaira adott válaszainkkal állíthatók párhuzamba. A problémák megoldását az erdélyi magyar képviselõ a továbblépés lehetõségét biztosító kompromisszumok megkötésében látja.

“Március 15-én eszünkbe jutnak a márciusi ifjak, a szabadságharc csatái. Hogyan voltak képesek gyõzni a túlerõ felett, független Magyarországot teremteni ilyen rövid idõ alatt? Egy magyarázat van rá: szerették a hazájukat. A márciusi ifjak és a csaták mellett Klapka és Komárom hõs védõi is eszünkbe juthatnak, hiszen sokszor ezt tesszük itt az Európai Parlamentben is: mentjük a menthetõt. Néha a lehetetlenre is vállalkozni kell – ez ’48 üzenete. A forradalom után el kellett siratni a halottakat, ki kellett szabadítani a börtönbõl a fogva tartottakat, talpra kellett állítani az országot. A gyilkosokkal és a hóhérokkal kellett ennek érdekében kiegyezni. Gondoljunk csak bele. Kossuth fia miniszterként azt a kormányt szolgálta, amelyik Ferenc Józsefnek esküdött fel. Sokszor állunk ma is lehetetlen feladatok elõtt, akár otthon kormányra kerülve, akár itt, az EP-ben” – hangsúlyozta Sógor Csaba.

A himnusz eléneklése után a delegáció tagjai elhelyezték a nemzeti színû szalagos élõvirág-koszorút.