Stabil költségvetésre, a kohéziós és agrárpolitika fenntartására van szüksége az EU-nak

Winkler Gyula egyetlen olyan javaslattal sem ért egyet, amely a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Politika finanszírozásának csökkenését eredményezné az EU 2021-2027 közötti időszakra szóló költségvetésében. Írásos hozzászólásában az RMDSZ EP-képviselője üdvözli az Európai Néppárt parlamenti álláspontját, mely szerint fontosabb, hogy stabil, jól megalapozott költségvetése legyen az uniónak, minthogy sebtében elfogadjanak egy vállalhatatlan tervezetet.

Üdvözlöm az Európai Néppárt parlamenti álláspontját, mely szerint az a prioritás, hogy jól megalapozott büdzséje legyen az Európai Uniónak, nem pedig az, hogy minél hamarabb elfogadják a költségvetést” – hangsúlyozta Winkler Gyula írásbeli hozzászólásában, annak kapcsán, hogy szerdán a Strasbourgban ülésező plénum az Európai Unió Tanácsának február 20-ai rendkívüli találkozója kapcsán vitatta meg a multianuális költségvetés-tervezetet. Szerinte a jövő heti kormány- és államfői brüsszeli csúcstalálkozó az EU27-ek első fontos szolidaritási próbája lesz.

Az EU többéves költségvetési ciklusáról szóló tárgyalások mindig kemény diónak bizonyultak, de az elmúlt húsz évben  soha nem volt ennyire kiélezett a feszültség nyugat és kelet, észak és dél között. A digitális átállás, a zöld megállapodás, a biztonság és migráció területén tapasztalható új szükségletek az EU 27-ek számára olyan új feladatokat jelentenek, amelyeket megfelelően kell finanszírozni. Elfogadhatatlan a megszorításokat támogató tagállamok elképzelése, hogy a Kohéziós Politika és a Közös Agrárpolitika kárára finanszírozzák az új kihívásokat. Többletfeladatok esetén megnövelt költségvetésre van szükség, semmiképpen sem irracionális visszavágásra. Az EU közeledése az emberek felé nemcsak szavakat, hanem cselekvést is jelent. Romániában és Kelet-Európában az Európai Uniót három program jeleníti meg: a kohéziós politika, a legkisebb közösségben is látható beruházásokkal, a Közös Agrárpolitika, amely több millió gazda számára hoz jólétet, valamint a fiatalokat megszólító Erasmus+. Nem szabad ezeknek a programoknak a költségvetését megvágni” – nyomatékosított Winkler Gyula.

A 2014-2020-re szóló EU-s költségvetési keret, az EU27-ekre számolva a tagállamok nemzeti bruttó jövedelemének (GNI) 1,16 százalékát jelenti. Az Európai Bizottság javaslata szerint a 2021-2027 közötti időszakra ez 1,11 százalékra módosul, míg az Európai Parlament tavalyi határozata 1,30 százalékot szorgalmaz. Ez nem tartalmazza az európai zöld megállapodás és a méltányos átmeneti mechanizmus finanszírozását, amely 7,5 milliárd eurót jelent. Az Európai Tanács finn elnöksége olyan költségvetést javasolt, amely a GNI 1,07 százalékával számolt, ez a tagállamok nagy részének, különösen a Kohézió Barátai csoport tagjai számára teljes mértékben elfogadhatatlan.