Otthoni töltekezés „harcba indulás” előtt

A dévai és vajdahunyadi közösséggel találkozott Winkler Gyula EP-képviselő

Szülőföldjén, Vajdahunyadon és Déván szervezett lakossági fórumon töltekezett a hamarosan induló kampányra Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ képviselőjelöltjeinek listavezetője. – Fontos volt számomra, hogy mielőtt nekivágok a választást megelőző időszak utolsó, legnehezebb szakaszának találkozzak azokkal, akikkel bő két évtizede együtt dolgozunk, ápoljuk és fejlesztjük kulturális, történelmi örökségünket, együtt építkezünk, együtt nézünk szembe a sajátos szórványbeli kihívásokkal és együtt értünk el sok megvalósítást. Most is mosolygó, biztató arcok, szemek fordultak felém, és ez jólesik, megerősít, lendületet ad. Ha nagyon képletesen fogalmaznék, azt is mondhatnám, hogy harcba indulok, és kell a baráti, szülői, nagyszülői bátorítás. A dévai közösségben délelőtt szerveztük a találkozót, és munkanap lévén természetesen elsősorban a nyugdíjasok jöttek el.  Azok az idős emberek, akik aktív résztvevői az utóbbi évtizedek munkájának, és akik, úgy érzem, most is mellettünk állnak, szívvel-lélekkel támogatnak – fogalmazott Winkler Gyula. A közvetlen hangulatú találkozón elmondta: a május 26-i választás az idősek számára is sorsdöntő, hiszen nem mindegy, hogy milyen Európában élhetik nyugdíjas éveiket, hogy idős napjaikat a túlélés határozza meg vagy méltányos nyugdíj és egészségügyi ellátás biztonságérzetével élhetnek. És minden bizonnyal mindannyian szívükön viselik gyermekeik, unokáik sorsát, akiknek szintén nem mindegy, hogy milyen gazdasági, társadalmi keretek között kell megvalósítsák szakmai célkitűzéseiket, megkeressék a mindennapi kenyeret.

– Európa válaszút előtt áll. A következő időszakban dől el, merrefele folytatódik az európai építkezés. Az RMDSZ választási szlogenje Erős Európát, fejlődő Erdélyt! egyértelműen utal arra, hogy olyan Európát akarunk, amely a közösségek és régiók Európája, amelynek Erdély ékköve lehet és az itt élő magyarság megőrizheti identitását, folytathatja az ezer esztendeje elkezdett építkezést, értékteremtést. Olyan Európát akarunk, amely tevőlegesen megvédi anyanyelvünket, szülőföldhöz való jogunkat és olyan gazdasági keretet, támogatási rendszert biztosít, amelyre az itt élő, dolgozó fiatalok, gazdálkodók, vállalkozók is építeni tudnak. Erdélyben, Kárpát-medence szinten pedig az összefogást kívánjuk erősíteni, közösen kiállni egy sokszínű, de értékőrző és értékteremtő erős Európáért – fogalmazott az EP-képviselő.

Az összefogás, együvé tartozás kézzelfogható jeleként nem egyedül állt a dévai Magyar Ház színpadán, hanem azokkal, akik különböző tisztségekben tanfelügyelőként, alpolgármesterként, állami vagy önkormányzati intézmények vezetőiként kitartóan dolgoznak az említett célokért. – Maga a lakossági fórum helyszíne is üzenetet hordoz, hiszen egy olyan épületben vagyunk, amelyet hajdan a dévai magyar közösség épített és az elmúlt évtizedekben sikerült visszaszerezni, felújítani, élettel megtölteni. Vajdahunyadon szintén az összefogással felépült modern magyar kulturális központban találkozhattunk a kampány küszöbén. Ezek, a mindennapi életünk részévé vált épületek, intézmények, a dévai magyar oktatási központ, a közösségi házak, megújuló templomaink mind-mind arra mutatnak, hogy összefogással, kitartással nemcsak őrizni tudjuk értékeinket, de újakat is tudunk teremteni. Május 26-án eldönthetjük, hogy ilyen irányú törekvésünkben magunk mellé akarjuk-e állítani Európát, akarjuk-e hallatni a hangunkat, aktív alakítói kívánunk-e lenni a magunk és gyermekeink, unokáink jövőjének – fogalmazott a képviselő. Felszólalását követően a dévai Szivárvány Nyugdíjasklub énekkara néhány bukovinai székely dallal és egy Reményik Sándor-verssel lepte meg a jelenlévőket, elsősorban Winkler Gyula EP-képviselőt, akinek így kívántak további kitartó, sikeres munkát, elkötelezett, bátor kiállást az erdélyi magyar közösségért.

Gáspár Barra Réka, Nyugati Jelen