Összehangolt uniós fellépés a fejlődő országokban tapasztalható szegénység ellen

A szegénység felszámolása a fejlõdõ országokban, csak akkor tud hatékony lenni, ha olyan integrált megközelítést használunk, amely összehangolja a külpolitikát, a fejlesztési együttmûködési kezdeményezéseket és a kereskedelmi szabályozásokat – vélekedett Winkler Gyula EP-képviselõ, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság alelnöke aki emlékeztetett: az EU egyik kiemelt célkitûzése a fejlõdõ országokban tapasztalható szegénység felszámolása. Az RMDSZ EP-képviselõje írásos hozzászólásában  üdvözölte szerda este a 2015 – a Fejlesztés Európai Évének indítását.

“A fegyveres konfliktusok és az instabilitás sajnálatos módon megszokott helyzetek Afrika, Dél-Amerika és Ázsia elmaradott régióiban, sok esetben az erõszakos konfliktusokat és a helyi milíciák illegális tevékenységét az ásványi kincsek kitermelésébõl és azokkal való kereskedelembõl származó jövedelembõl finanszírozzák. Rendkívüli komplex, soktényezõs kihívás, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot megszakítani, hogy az ásványi kitermelésbõl és kereskedelem jövedelmébõl ne pénzelhessenek fegyveres konfliktusokat” – hangsúlyozta Winkler Gyula. Az INTA alelnöke ugyanakkor úgy vélte, az Európai Parlament – példaértékûen a uniós intézmények között – a konfliktusos övezetekben mûködõ vállalatok felelõsségteljes magatartását szorgalmazza.

“Az EU öntanúsító rendszert hozna létre a fegyveres konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentõ térségekbõl származó ón, tantál, volfrám és ezek ércei, valamint az arany importõrei körében. Ennek a rendeletnek a jelentéstevõjeként eltökélt szándékom, hogy hozzájáruljak egy hatékony és kiegyensúlyozott szabályozás kidolgozásához, amely a fejlõdõ országokban fontos eleme lehet a szegénység felszámolására kidolgozott összehangolt uniós fellépésnek” – mutatott rá Winkler Gyula írásos hozzászólásában.

Szerda este az Európai Parlamentben a 2015 – a Fejlesztés Európai Évének indítása kapcsán tartottak vitát. A tematikus év égisze alatt megrendezésre kerülõ akciók az EU külügyi tevékenységére és Európának a világban betöltött szerepére összpontosítanak. Az év során a fejlesztési szervezetek, intézmények felmutathatják Európa elkötelezettségét a globálisan tapasztalható szegénység felszámolását illetõen, arra ösztönözve az európai polgárokat, hogy minél több fejlesztési programban vegyek részt. Az Európai Unió egyébként a világ legnagyobb donora a fejlesztési segélyeket illetõen.