Örökségünk őrei Kalotaszegen

Vidéki környezetben elõször vállaltak mûemlékvédõ feladatot kisiskolások Kalotaszentkirályon. Egyedi kezdeményezés tehát, és mindenképp jó példa azoknak a vidéki tanintézményeknek, amelyek eddig nem bátorkodtak bekapcsolódni az Örökségünk Õrei Erdélyi Hálózatba. Az Ady Endre Általános Iskola kisiskolás õrei tanúbizonyságot tettek arról, hogy magukénak érzik épített örökségünket – tájékoztatott Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelõs ügyvezetõ alelnöke azt követõen, hogy Kalotaszentkirályon az Örökségünk Õrei helyi döntõjére került sor. A március 11-i, pénteki verseny nyertese a Varjúvárát ápoló hetedik osztályos csapat, amelynek tagjai a nagyon ügyesen elvégzett értékmentõ munka mellett Kós Károly életét és munkásságát is méltatták – brüsszeli tanulmányúton vesznek részt Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ jóvoltából.

“Nagyon örvendek annak, hogy a 2012-ben útjára indított program négy év elteltével is virágzik, mi több: még több érdeklõdõhöz jut el, akár olyan helyszínekre is, mint a Kolozs megyei Kalotaszentkirály. Hálával és köszönettel tartozunk a pedagógusoknak, az Ady Endre Általános Iskola tanárainak, akik elsõ perctõl támogatták a kisiskolásokat értékmentõ munkájukban, miközben õk is nagy érdeklõdéssel, kreativitással vettek részt a programban” – fogalmazott Hegedüs Csilla. Meggyõzõdése, hogy a csapatversenyt megelõzõ idõszakban az intézményen belüli közösség-összetartáson is elõmozdított a Fogadj örökbe egy mûemléket!-jelszavú kezdeményezés, elõsegítve ezáltal is a magyarságtudat megõrzését, ugyanakkor reméli, az iskolásokban az is tudatosult: nem elég értéket teremtetni, ez a tevékenység mit sem ér, ha ezen értékeket nem tudjuk életünk részévé tenni. Ahol a gyermekek az eddigiekben igazi õreivé váltak a mûemlékeknek, ott számtalan oktatási, kulturális és figyelemfelkeltõ rendezvény valósult meg azért, hogy az erdélyi magyarság számára fontos épületek visszakerüljenek a köztudatba – tette hozzá a kultúráért felelõs ügyvezetõ alelnök.

Winkler Gyula emlékeztetett: “a mi Európánk nem olvasztótégely, a mi Európánk az identitások egymást kiegészítõ mozaikja.” Kalotaszeg különleges ékköve ennek a mozaiknak – mutatott rá az EP-képviselõ, majd megjegyezte, örül, hogy az Ady Endre Általános Iskola nyertes diákjai Brüsszelbe is elvihetik Kalotaszeg hírét, bemutatva az erdélyi magyar épített örökség értékeit Európa fõvárosában.

A bonchidai Bánffy-kastélyt, a gyalui várkastélyt és Kós Károly Varjúvárát ápoló csapatoknak a pénteki verseny során különbözõ játékos vetélkedõkön kellett összemérniük tudásukat: villámkérdésekre válaszoltak, szerepjáték keretében egy turistának kellett bemutatniuk a gondját viselt mûemléket, saját címert kellett elkészíteniük, valamint színdarabot adtak elõ. Mindemellett: eddigi online és offline tevékenységüket ismertették, beszámoltak a takarítási akciókról és egyéb megmozdulásaikról is.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2012-ben indította útjára az Örökségünk Õrei – Fogadj örökbe egy mûemléket programot, melynek célja a szórványban és interetnikus környezetben élõ magyar közösségek identitástudatának megõrzése és fejlesztése, a közösségi élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása épített örökségünk védelme, ápolása által.