Örökségünk őrei Brüsszelben – megismerni és megszeretni épített örökségünket

“Bennünket Európában erdélyi magyar identitásunk határoz meg, munkám során ennek az egyediségnek az európai megismertetését tûztem ki célul. Az RMDSZ szórvány cselekvési tervének egyik eleme, az Örökségünk õrei – Fogadj örökbe egy mûemléket program az épített örökség megismerését és továbbörökítését célozza. Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament brüsszeli székhelyén olyan diákokat és tanárokat láthatok vendégül, akik a programban dolgoztak és nyertesei az iskolák vetélkedõjének” – mondta Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ Brüsszelben, ahol az aradi Csiky Gergely Fõgimnázium és a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjainak és tanárainak egy csoportját fogadta. “Célunk Európában képviselni érdekeinket, megismertetni szülõföldünket, beszélni Brüsszelben arról, hogy Romániában erõs magyar nemzeti közösség él. Ennek eszköze kultúránk, hagyományaink, értékeink bemutatása” – hangsúlyozta az RMDSZ európai parlamenti képviselõje.

Winkler Gyula kezdeményezésére a Téglás Gábor Elméleti Líceumban tavaly elsõ alkalommal szerveztek vetélkedõt, az idén tanáraik vezetésével az aradi iskolások is nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a programba. “Ti vagytok az erdélyi fiatal generáció tagjai, akik fontosnak érzik megismerni és megismertetni másokkal a szülõföldet, annak páratlanul gazdag épített örökségét. Már csak egy lépés választ el titeket attól, hogy megszeressétek erdélyi örökségünket és felnõttkorban pedig cselekvõen tegyetek érte, megõrizzétek és átörökítsétek a következõ nemzedéknek” – fogalmazott Winkler Gyula.

Tavaly, az RMDSZ által meghirdetett Kós Károly-Bethlen Gábor emlékév szellemében, Marosillyén, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülõházában április 22-én megalakult az Örökségünk Õrei Erdélyi Hálózata. Az alakuló ülésén kilenc megye képviseltette magát: Krassó-Szörény, Szeben, Maros, Hargita, Fehér, Szilágy, Brassó, Temes és Hunyad.