Nemzeti ünnepünk Kalotaszentkirály-Zentelkén

Átadták a Gyarmathy-ösztöndíjakat

Nemzeti ünnepünk alkalmával idén már tizenharmadik alkalommal adták át a Gyarmathy Zsigmond ösztöndíjakat a kalotaszentkirályi-zentelki kultúrotthonban, az ünnepséget azt követõen tartották, hogy véget ért az Örökségünk Õrei – Fogadj örökbe egy mûemléket vetélkedõ helyi döntõje.

Március 15-e a magyar szabadság napja, az emlékezés és a tiszteletadás napja, de ugyanakkor a mérlegé is, hogy hol is tartunk itthon, Erdélyben, szülõföldünkön, a magyar szabadság megteremtésének folyamatában. Nem elég múlt idõben beszélni a magyar szabadságról, hiszen a 168 évvel ezelõtti események nem hozták meg, nem is hozhatták meg véglegesen a szabadságot minden magyar embernek a Kárpát-medencében. Fontos itt és most beszélnünk a szabadságról, de még a jelen idõ sem elég, hanem a jövõbe tekintõen is beszélnünk kell errõl. Nincs is arra jobb példa, hogy mennyire fontos ez a jövõbe tekintés, mint amikor itt, a kalotaszentkirályi fiatalok arra vállalkoznak, hogy a magyar épített örökséget, Kós Károly, a Bánffyak és megannyi neves elõd hagyatékának gondozását, továbbvitelét biztosítják. Ezek a fiatalok jelentik a magyar szabadság jövõjét, közösségünk megmaradását” – emelte ki ünnepi beszédében Winkler Gyula.

Az ünnepi felszólalók sorát házigazdaként, Lakatos András, az Ady Endre Általános Iskola igazgatója kezdte, Barabás János, kolozsvári fõkonzul-helyettes Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét tolmácsolta, majd beszédet mondott Póka András György polgármester, ifj, Deák Ferenc, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezetõ elnöke, Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, Máté András Levente Kalotaszeg parlamenti képviselõje, László Attila Kolozs megyei szenátor. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelõs ügyvezetõ alelnöke méltatta az Örökségünk Õrei vetélkedõ helyi döntõjét és ismertette a díjakat.

Az ünnepség végén Okos Márton az ösztöndíj alapítója és Lakatos András iskolaigazgató átadta az idei Gyarmathy Zsigmond ösztöndíjakat. Az Ady Endre Általános Iskola hat diákja részesül az ösztöndíjban, az elbíráló bizottság nemcsak a tanulmányi elõremenetelt, hanem a közösségi aktivitást is figyelembe vette. Ezt követõen a résztvevõk megkoszorúzták Gyarmathy Zsigmond mellszobrát.

*** A Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjat a falu szülöttei, az Ady Endre Iskola öregdiákjai, Kiss B. Attila Liszt-díjas énekmûvész és Okos Márton alapították. A névadó Gyarmathy Zsigmond, 1832-ben Kalotaszentkirályon született, az 1848-as forradalom idején a harctéren szolgálta hazáját. Hazatérve feleségül vette a gyerõmonostori Hory Etelkát és együtt tevékenykedtek a kalotaszegi magyarság szolgálatában, anyagiakkal is támogatva a szegény sorsú, de tehetséges diákokat. Az 1848-as honvéd emléke elõtt tisztelegve alapították meg a Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjat, amelyet 2004 óta minden esztendõben kiosztanak az Ady Endre Iskola diákjai között.