Minden magyar gyermek számít Hunyad megyében

Hunyad megyében a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel (RMPSZ), a történelmi egyházakkal és a civil szervezetekkel karöltve szervezi meg az RMDSZ a Minden magyar gyermek számít beiskolázási kampányt.

Az RMDSZ Hunyad megyei Állandó Bizottságának szerdai ülésén a  beiskolázási kampány is napirenden szerepelt – számolt be Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke csütörtöki, dévai sajtótájékoztatóján. A pedagógus szövetség az elmúlt két hétben Déván, Petrozsényban és Lupényban tartott elõkészítõ gyûléseket.

A beiskolázási idõszak április 22-én zárul, addig a pedagógusok az RMDSZ képviselõivel együtt, személyesen keresik fel azokat a Hunyad megyei magyar családokat, ahol nagycsoportos vagy elõkészítõ osztályos kisgyerek van. Eddig 55 gyermeket írattak be a magyar tagozatokra, de ez a szám az elkövetkezõ hetekben növekedni fog. “A Hunyad megyei kisebbségi tanfelügyelõ szerdai beszámolója mérsékelt optimizmusra adott okot, ugyanis kiderült, hogy az elmúlt nyolc évben csökkenõ gyermeklétszám stabilizálódni látszik, a 2011-es és 2012-es beiskolázási adatok szerint 1100 maradt a magyar  nyelven tanuló óvodások és diákok száma Hunyad megyében és a jelek szerint ez az idén is hasonlóképpen alakul” – tájékoztatott Winkler Gyula. A gyerekeknek mintegy fele a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban tanul, ahol óvodától érettségiig biztosított az anyanyelvû oktatás, de Vajdahunyadon, Szászvárosban, Petrozsényban, Vulkánban és Lupényban is mûködnek magyar tagozatok. A magyar osztályokban szakképzett pedagógusok tanítanak, túlnyomó többsége címzetes katedrával rendelkezik.

A mi szórványközösségünknek nagyon fontos, hogy minden magyar család gyermeke anyanyelvén tanuljon, mert ez a legfontosabb eleme identitásunk megõrzésének. Pedagógusainknak folyamatosan biztosítunk továbbképzési lehetõségeket, míg a diákokat szabadidõs tevékenységekbe is bevonjuk, hiszen így lesz az iskola több mint oktatási intézmény” – hangsúlyozta Winkler Gyula, megerõsítve, hogy az RMDSZ-nek Hunyad megyében kiemelt feladata a magyar oktatás támogatása.