Megkezdődtek a Hunyad Megyei Magyar Napok

Szombat este a Vajdahunyadi várban tartották meg a negyedik Hunyad Megyei Magyar Napok ünnepélyes megnyitóját, Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára, Magdó János, Magyarország kolozsvári fõkonzulja, Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ és Takács Aranka fõszervezõ jelenlétében. A Vajdahunyadi vár zsúfolásig megtelt Bethlen Gábor termében sor került a Fogadj örökbe egy mûemléket RMDSZ program örökbefogadási ceremóniájára is.

Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára köszöntõbeszédében a Szövetség szórvány iránti gondoskodásáról beszélt, összefoglalva az RMDSZ megalakulása óta eltelt idõszakban, az elmúlt 24 év alatt megtett szórványpolitikai lépéseket. Mint mondta, a rendszerváltás utáni évtized prioritása a helyi közösségek megerõsítése és a magyar civil szervezetek megalakulásának támogatása volt, az azt követõ tíz évben pedig az intézményépítésre került a hangsúly, elsõsorban az oktatási és kulturális intézmények létrehozására. “A következõ idõszakban a hálózatokat alakítjuk ki azért, hogy a magyar iskolák ne csak szigetekként mûködjenek, hanem egymással együttmûködve, egymást erõsítve fejlõdjenek, hogy a magyar házak rendszere is hálózatban mûködjön. Ez az igazi kihívás, ezt példázza az Örökségünk õrei erdélyi hálózata vagy a magyar napok megszervezése a szórványközösségekben” – fogalmazott Kovács Péter. Az RMDSZ fõtitkára a csíkszeredai kongresszus szórványhatározatából merített idézettel zárta beszédét, kiemelve, hogy a Szövetség mindent megtesz a szórványközösségek megerõsítésének érdekében.

Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke megköszönve mindazok támogatását, akik a magyar napok megszervezését lehetõvé tették, a szombathelyi testvérvárosi kapcsolat jelentõségét emelte ki, amely fontos szerepet tölt be a vajdahunyadi magyar közösség életében. Ez a több mint két évtizedes múlttal rendelkezõ testvérvárosi kapcsolat, amelyet most már a fiatal generáció vesz át, sokat jelentett a vajdahunyadiak számára nemcsak a közösen megvalósított terveknek köszönhetõen, hanem az érzelmi töltete miatt is, hiszen “folyamatosan érezhettük szombathelyi barátaink törõdését, segítõkészségét“, intézte szavait Winkler Gyula a szombathelyi küldöttség tagjaihoz.

Negyedik alkalommal szervezzük meg idén a Hunyad Megyei Magyar Napokat, de hát tulajdonképpen kulturális napokat, magyar fesztiválokat a kilencvenes években is szervetünk. Hogy miért kezdtünk el újból számolni? Azért, mert ezelõtt négy esztendõvel éreztük azt, hogy eljött az ideje annak, hogy kilépjünk rendezvényeinkkel a templomokból, a kultúrházakból, osztálytermekbõl, magyar házakból a közterekre. Kiléptünk a Hunyad megyeiek teljes közössége elé, eszébe juttatva a többségi társadalomnak, hogy Vajdahunyadot, Dévát, Hunyad megyét mi, magyarok is építettük, hogy a magyar kultúra, a hagyományaink, épített örökségünk gazdagítja és kerek egésszé teszi Hunyad vármegyét” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

Takács Aranka, a magyar napok fõszervezõje köszöntõbeszédében a Hunyad megyeiek visszajelzését méltatta. “Újból itt az alkalom, hogy egy hétig magyar világot éljünk itt, Hunyad megyében és ezt nagy szeretettel osztjuk meg vendégeinkkel, meghívottainkkal, barátainkkal Háromszékrõl, Székelyföldrõl, Erdélybõl, Szombathelyrõl és Magyarországról. Megelégedéssel tölt el minket, szervezõket, hogy zsúfolásig tele van a Bethlen Gábor terem itt, a Vajdahunyadi várban, ami bizonyítja, hogy akinek a kultúra számít, magyarsága számít, az részt vesz a magyar napok rendezvényén” – emelte ki Takács Aranka.

Üdvözlõbeszédében Magdó János, Magyarország kolozsvári fõkonzulja köszöntötte a vajdahunyadiakat és sok sikert kívánt a kilenc napos rendezvényhez. A köszöntõket követõen került sor az örökbefogadási ceremóniára, Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára átadta az emlékplakettet Takács Arankának, aki a Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács nevében felolvasta az örökbefogadási fogadalmat, az ifjúsági szervezetek nevében vállalva, hogy õrzik, gondozzák és megbecsülik az erdélyi magyar épített örökség gyöngyszemét, Vajdahunyad várát.

A negyedik Hunyad Megyei Magyar Napok ünnepélyes megnyitója Bogdán Zsolt kolozsvári színmûvész Dsida estjével zárult. Idén június 1-9-e között 17 településen zajlanak a magyar napok, a kulturális rendezvények fõtémája az épített kulturális örökség.