Március idusa Hunyad megyében

A rendezvények hagyományosan a piski `48-as emlékmû megkoszorúzásával kezdõdnek, ezt követõen 12 órától a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontban ünnepi mûsorra és a magyar szabadságharc témájában szervezett vetélkedõre kerül sor. A megyeszékhelyen 14 órától koszorúznak a református temetõben. Vajdahunyadon 16 órától kezdõdnek a rendezvények,  elõbb a Petõfi szobornál helyezik el a kegyelet virágait, majd a vajdahunyadi vár Bethlen szárnyában kerül sor az ünnepi mûsorra 17.30-tól. A Zsil-völgyében is megemlékeznek a szabadságharc hõseire, Petrozsényban 17 órától a katolikus templomkertben koszorúznak, ezt követõen az unitárius templomban 17.30-tól kezdõdik az ökumenikus istentisztelet, amelyet 19 órától az unitárius parókián ünnepi program és fogadás követ. Lupényban 16 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak az unitárius templomban, majd 17 órától helyezik el a kegyelet virágait a katolikus templomkertben. Sztrigyszentgyörgyön 16 órától kezdõdik a kultúrház udvarán a koszorúzás.

Szászvárosban vasárnap tartják meg az ünnepi rendezvényt, 10 órától a református temlomban istentisztelettel összekötött ünnepi mûsort tartanak, majd 12 órától Gróf Kun Kocsárd szobránál helyezik el a kegyelet virágait. Petrillán a református templomban, míg Brádon a katolikus templomban vasárnap 12 órától kezdõdnek a megemlékezések.

A március 15-ei eseményeken részt vesz Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, Dezméri István ügyvezetõ elnök, Burján Gergely politikai alelnök és Takács Aranka kulturáis felelõs, az RMDSZ  helyi elnökei, civil szervezetek és egyházak képviselõi, meghívást kapott Hunyad megye prefektusa, a megyei tanács elnöke, a valamint az érintett városok polgármesterei.