Március 15-e Hunyad megyében

Hunyad megyében hagyományosan Piskin, a katolikus temetõkertben található 1848-as emlékmû megkoszorúzásával kezdõdnek az 1848-1849 forradalom és szabadságharc emlékére szervezett ünnepségek. Szombaton tíz órakor Piskin elhelyezik a kegyelet virágait, majd a megemlékezések Déván folytatódnak, ahol 12 órától a Téglás Gábor Líceum aulájában ünnepi mûsort és tematikus vetélkedõt tartanak. 14 órától a református temetõben elhelyezik a kegyelet virágait. Vajdahunyadon a Petõfi szobornál 16 órákor koszorúzással  kezdõdik a megemlékezés, majd a református templomban ünnepi mûsort mutatnak be. Lupényban a szakszervezet dísztermében 16 órától ünnepi mûsort tartanak a keceli diákok, majd az elõadást követõen közösen megkoszorúzzák a katolikus templomkertben található kopjafát. Petrozsényban a magyar közösség a várpalotai testvértelepülés küldöttségével ünnepli máricus 15-ét,  17 órakor a katolikus templomkertben elhelyezik a kegyelet virágait. Március 16-án Szászvárosban és Petrillán a katolikus illetve református templomban, 11 valamint 12 órától kezdõdõen ünnepi istentiszteletet keretében emlékeznek meg a magyar szabadságharcra és forradalomra. Winkler Gyula Piskin, Déván, Lupényban és Petrozsényban vesz részt a március 15-ei megemlékezéseken.