Magyar Szórvány Napja Hunyad megyében

Megkezdõdtek Hunyad megyében a Magyar Szórvány Napja alkalmából szervezett rendezvények. November 14-én, csütörtökön Petrozsényban a Caritas Házban a római katolikus egyházközösség és az RMDSZ szórványnapi találkozót szervez este fél héttõl.

November 16-án, szombaton 11 órától a dévai Szent Ferenc Alapítvány Marosillyén, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülõházánál, a Veres bástyánál ökumenikus istentiszteletet tartanak, amelyet történelmi bemutató, zászlófelvonás és koszorúzás követ. Szombaton 14 órától a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban az RMDSZ Hunyad Megyei Nõszervezete és az iskola szervezésében hivatalosan indítják az Örökségünk õrei – Fogadj örökbe egy mûemléket program idei vetélkedõjét, az aradi Csiky Gergely Fõgimnáziummal közösen. Az eseményen részt vesz Hegedüs Csilla, az RMDSZ fõtitkárhelyettese. Lupényban szombaton 17 órától az unitárius parókián ünneplik meg a Magyar Szórvány Napját, Sztrigyszentgyörgyön a kultúrházban szombaton 18 órától ünnepi elõadásra és szüreti bálra kerül sor.

November 17-én, vasárnap Vajdahunyadon 10 órától, Petrozsényban 11 órától, Petrillán 12 órától a helyi református templomban megemlékezéssel összekötött ökumenikus istentiszteletet tartanak. Szászvárosban november 19-én, kedden a dévai Szent Ferenc Alapítvány által mûködtetett Szent Erzsébet Gyermekotthon ünnepi szentmisét és megemlékezést tart a Magyar Szórvány Napja tiszteletére.