Közösségépítőkre mindig szükség lesz – átadták a Barcsay Ákos-díjakat

A magyar közösség életében kiemelkedõ szerepet vállaló három Hunyad megyei személyiség szombaton vehette át az idén alapított Barcsay Ákos-díjat. A vajdahunyadi kultúrházban megszervezett ünnepségen Winkler Gyula az RMDSZ Hunyad megyei elnöke adta át a díjat a kitüntetettnek, illetve képviselõiknek. Barcsay Ákos-díjban részesült Tóth János csernakeresztúri plébános, Kocsis Attila, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója és Varga Károly, a Geszthy Ferenc Társaság elnöke.

Idén a Közösségépítés éve van Hunyad megyében. Sokan megkérdezték, hogy eddig mit tettünk, ha csak most hirdetjük meg a Közösségépítés évét. Persze, hogy közösségépítést végeztünk, most viszont az elmúlt huszonöt év munkájának akarunk új lendületet adni, a tematikus év meghirdetése által, megerõsíteni, hogy igen, ma is szükség van, és ezután is szükség lesz a közösségépítõ tevékenységre. Így készülünk a Szövetség megalakításának huszonötödik évfordulójára. Nem telt el sok idõ azóta, hogy meghirdettük a Közösségépítés évét, de máris voltak olyan rendezvényeink, amelyek új erõvel töltöttek meg minket. Március 15-ére a nõk szervezete ezer kokárdát varrt, idén elõször minden ünneplõ viselte nemzeti szimbólumunkat, az ezeregyediket pedig én kaptam útravalóul, amikor a kampánykörútra indultam múlt héten. Böjte atya felhívásához csatlakozva közösségi faültetést szerveztünk, mert aki fát ültet, az a jövõre gondol. Alig egy napja, hogy nagyszámban gyûltünk össze mi véndiákok, a vajdahunyadi magyar iskola ötvenéves születésnapját megünnepelni” – sorolta Winkler Gyula ünnepi beszédében, aki megköszönte a díjazottaknak közösségért végzett munkájukat.
Ezt megelõzõen Dézsi Attila, a Hunyad Megyei Magyar Állandó Konferencia elnöke méltatta Barcsay Ákos erdélyi fejedelem történelmi szerepét, bemutatta a kuratórium döntését, majd felolvasták a laudációkat. Tóth János atya, csernakeresztúri plébános a szó legnemesebb értelmében igazi pásztora a dél-erdélyi szórványközösségeknek, aki 23 éve szórványgyülekezetekben szolgál. Kocsis Attila, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója megalapítása óta vezeti az intézményt, munkájának köszönhetõen ma az iskola több mint egy tanintézmény, a Hunyad megyei magyarság központjává vált. Varga Károly, a dévai Geszthy Ferenc Társaság elnöke több mint két évtizede végzi közösségépítõ munkáját, tevékeny szerepet vállalt a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum megalapításában. Az elsõ alkalommal átadott díjhoz járó alkotást Koppándi Benczédi Ildikó, Déván élõ fiatal képzõmûvész tervezte és készítette el.
Az ünnepségen beszédet mondott Takács Aranka fõszervezõ, hivatalosan is megnyitva az ötödik Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozatot.