Következetességre van szükség az európai képviseletben

Az egyik meghatározó jellegzetessége az európai parlamenti munkának a kitartás, a következetesség, olykor a konokság, hiszen állhatatossággal kell céljaink megvalósításáért küzdeni, hogy szövetségeseket találjunk, akiknek támogatásával többséget tudjunk kialakítani a számunkra fontos kérdésekben – fogalmazott Winkler Gyula csütörtök délután Erdõszentgyörgyön. Az EP-képviselõ Menyhárt István, a helyi Europe Direct Tájékoztató Központ vezetõjének meghívására vett részt egy európai tematikájú vitafórumon, amelyen részt vett és köszöntõ beszédet mondott Csibi Attila polgármester is.

Az Európai Parlamentben megszületõ döntéseknek ugyanúgy hatása van mindennapi életünkre, mint ahogy a helyi és megyei önkormányzat, a bukaresti parlamentben hozott határozatoknak. Mi, erdélyi magyarok tudjuk már 25 esztendeje, hogy a saját közösségeink képviselõi jelen kell hogy legyenek a helyi és megyei tanácsban, a parlamentben és a kormányban akkor, amikor ennek a politikai körülményei kialakíthatóak, most már hét éve azt is megtanultuk, az európai uniós csatlakozás óta, hogy az Európai Parlamentben is az erdélyi magyar érdekeket csakis saját közösségünkbõl kiválasztott erdélyi magyar politikusok fogják meggyõzõdéssel képviselni” – hangsúlyozta Winkler Gyula. A résztvevõk kérdéseire válaszolva, elmondta, Sógor Csaba képviselõtársával közösen az elmúlt hét évben felemelték szavukat Brüsszelben minden olyan esetben, amikor az erdélyi magyar közösséget jogfosztás érte, felszólaltak a Mikó-ügyben, az egyházi javak restitúciójának leállítási kísérletekor, a MOGYE-ügyében, de az önálló, állami finanszírozású magyar egyetem létrehozása érdekében is, valamint jelezték az Európai Parlamentben, hogy Romániában a magyar közösség érdekeinek ellentmondó közigazgatási és regionális átszervezésre készülnek.

Ez alkalommal az EP-képviselõ bemutatta az általa szerkesztett Új Európát most címû tanulmánykötetet, részletezve annak fontosságát, hogy az erdélyi magyar emberek is kapcsolódjanak be az EU jövõjérõl szóló vitába. Winkler Gyula kifejtette, az erdélyi magyar közösség érdeke a régiók és közösségek Európájának megalkotása, amelyben minden nemzeti közösség egyforma eséllyel rendelkezik saját jövõjének biztosításáról.
A rendezvényt az erdõszentgyörgyi, felújítás alatt levõ Rhédey kastélyban tartották, amely önkormányzati tulajdonban van, a helyi tanács uniós pályázatot nyújtott be egy országos turisztikai tájékoztató központ kialakítására.