Koszovó évi 20.000 hl bort exportálhat vámmentesen az EU-ba

Az Európai Parlament kedden, Strasbourgban nagytöbbséggel elfogadta azt a határozatot, amely Koszovó számára 20 000 hl/év külön vámkontingenst állapít meg a bor esetében. Ennyi az a bormennyiség, amelyet Koszovó évente vámmentesen az Európai Unióba exportálhat.

Ez a Koszovó számára elõnyös elõírás olyan konstruktív megközelítést jelent, amelynek célja, hogy méltányos feltételeket teremtsen a Nyugat-Balkán országokból importált borok számára az EU piacán. A koszovói boroknak megszabott külön vámkontingens nem jelenti azt, hogy növekedni fog a globális vámkontingens a Nyugat-Balkán országai számára, hanem a meglévõ keret eloszlását szabályozza, a koszovói bortermelõk hátrányos helyzetét javítva ezáltal” – magyarázta Winkler Gyula, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az INTA tagjaként az 1215/2009/EK a borra vonatkozó vámkontingensekrõl szóló tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet jelentéstevõje volt az Európai Parlament részérõl.

A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) létrehozza az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevõ vagy ahhoz kapcsolódó országokra vagy területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések rendszerét. Gyakorlatilag kivételes és korlátlan vámmentes hozzáférést biztosít az EU piacához az Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Koszovóból, Macedóniából, Montenegróból és Szerbiából származó szinte valamennyi termék számára. Kivételek között van a bor, amelynek esetében a rendelet egy globális vámkontingenst állapít meg, évi 50 000 hl behozatalt engedélyezve a Nyugat-Balkán országaiból.

Koszovó még nem kötött stabilizációs és társulási megállapodást vagy ideiglenes megállapodást az unióval, ezért kizárólag az 1215/2009/EK rendelet alapján megállapított globális vámkontingensbõl részesülhet. Amikor azonban ezt a globális vámkontingenst más országok kimerítik, a koszovói exportõrök számára elvész az EU-n belüli kedvezményes piacra jutás lehetõsége. “Koszovó bebizonyította, hogy képes bort exportálni az Európai Unióba, a javasolt rendelet célja ennek az aszimmetriának a kijavítása oly módon, hogy Koszovó számára 20 000 hl külön vámkontingenst állapít meg” – tette hozzá Winkler Gyula.