Köszönetnyilvánítás

Köszönet az alapítóknak, azoknak a magyar férfiaknak és nõknek, fiatalabbaknak és idõsebbeknek, akik – bár minden bizonnyal féltek vagy legalábbis szorongtak 1989 decemberének és 1990 januárjának emlékezetes napjaiban – bátrak voltak, és sorra létrehozták a magyar képviselet szervezeteit Hunyad megye településein.

  • 1989. december 29. – Vulkán, Déva
  • 1990. január 3. – Vajdahunyad, Lupény
  • 1990. január 4. – Petrozsény, Petrilla
  • 1990. január 14. – Szászváros, Pusztakalán
  • 1990. január 20. – Hátszeg
  • 1990. január 21. – Déva, a Hunyad megyei RMDSZ
  • 1990. február 9. megjelenik a Hunyad Megyei Hírlap, a Magyar Demokrata Szövetség hetilapjának elsõ száma.

Az alapítók mondták ki elõször, a rendszerváltás napjaiban, hogy:

  • szabadok akarunk lenni
  • magyar közösségünk itt, a dél-erdélyi szórványban is, része az államalkotó erdélyi magyar nemzeti közösségnek

Elismerés, tisztelet és hála illeti azokat, akik már nincsenek közöttünk, de akik erejüket, hitüket, tehetségüket, kezdeményezõkészségüket építették Kõmûves Kelemenként a Hunyad megyei RMDSZ alapjaiba. Emlékezzünk együtt rájuk, adózzunk egy perc néma csenddel mindazok emlékének, akik már nem lehetnek velünk.

Köszönet a történelmi egyházak és a magyar felekezetek lelkipásztorainak, hogy soha nem csak a gyülekezetüket, hanem mindig az egész közösséget szolgálták, példát mutattak nekünk, politikusoknak is, hiszen, amint sokszor elmondtam, a szórványban a magyar politikai képviselet ellátása szolgálat, a közösség szolgálata.

Köszönet a magyar pedagógusoknak, tanárok, tanító bácsik és tanító nénik, óvónéniknek. Kivétel nélkül már az elsõ megbeszéléseken, az alakuló üléseken napirenden volt az anyanyelvû oktatás. Ez a legfontosabb célkitûzés, hiszen az identitás alappillére az anyanyelv. Ma is a Hunyad megyei RMDSZ prioritásai között elsõbbséget élvez a megyei oktatási stratégiánk, melyet ebben az idõszakban aktualizálunk, figyelembe véve az “Iskolák veszélyben” elnevezésû, egész Erdélyt átfogó felmérés megállapításait, valamint a helyi közösségeink véleményét. Büszkén mondhatjuk: a 25 év legfontosabb megvalósítása a Téglás Gábor Elméleti Líceum, amelyik tizedik tanévét kezdte meg az õsszel.

Köszönet a magyar nõknek, édesanyáknak, nagymamáknak, nõvéreinknek, húgainknak és élettársainknak. Igaz, a Nõszervezetünk csak egy éves, de a Hunyad megyei magyar nõk 25 éves helytállása nélkül ma nem ünnepelhetnénk, mert minden bizonnyal nem lenne szervezet, amelyet ünnepeljünk.

Köszönet mindazoknak, akik a 25 esztendõ során csatlakoztak az alapítókhoz, akik az RMDSZ második és harmadik generációját alkotják, akik ma a tudásalapú társadalom XXI. századi kihívásainak adnak választ, de ugyanazokra az értékekre, elvekre alapoznak, amelyeket az alapítók határoztak meg.

Köszönet a fiataloknak, azoknak, akik 25 évvel ezelõtt voltak fiatalok – ma már érett férfiak és nõk, családapák és anyák, és azoknak, akik ma alkotják a Hunyad megyei Magyar Ifjúsági Tanácsot. Munkánk, törõdésünk, küzdelmeink értelme õk, akik holnap és reményeim szerint, 25 év múlva is éltetni fogják a lángot.

Köszönet a kezdeményezõknek, akik a magyar civiltársadalmat a semmibõl felépítették Hunyad megyében, akik szakmai, civil-, kulturális vagy ifjúsági szervezeteket hoztak létre, megszerezve ezek jogi személyiségét és éltetve õket.

Köszönet azoknak is, akik a kommunizmus által felszámolt kezdeményezéseket támasztottak új életre, mint például az EMKE vagy a cserkészmozgalom.

Köszönet a szerkesztõknek, nyomdászoknak, szervezõknek és támogatóknak, akik a Hunyad Megyei Hírlap, majd a Hunyad Vármegye, 15 esztendeje pedig a Hunyad Megyei Hírmondó hasábjain a nyomtatott magyar szót juttatják el megyénk minden magyar családjához.

Köszönet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetõinek, akik mellettünk álltak, támogatták kezdeményezéseinket. Köszönet a Szövetség elnökeinek, az Ügyvezetõ Elnökségnek, majd a Fõtitkárságnak, az RMDSZ tisztségviselõinek, minisztereknek, államtitkároknak, központi és megyei vezetõknek egyaránt.

Köszönet a magyarországi testvérvárosoknak, a testvérmegyénknek, a magyar kormányoknak és a közalapítványoknak a támogatásokért, amelyek jó célokat támogattak Hunyad megyében.

Erõs vára voltunk, és vagyunk ma is Dél-Erdélynek!

Köszönet a szórványmegyék testvérközösségeinek, és köszönet az Összetartozunk székely – szórvány együttmûködést felvállaló háromszéki barátainknak. Az erdélyi magyar jövõ egy és oszthatatlan! A Székelyföld, a Bánság, Közép-Erdély, Partium és a szórvány együtt képesek a közös jövõt felépíteni, a szolidaritás megkerülhetetlen parancsolat. Ha elengedjük egymás kezét, pusztulásra ítéltetünk, nagyobbak és kisebbek egyaránt.

Köszönet mindazoknak, akikkel együtt tervezzük ma a jövõt, Szövetségünk következõ 25 évét. Az új kezdet, amelyre szükség van, a szolidaritás és az egység új kezdete kell, hogy legyen.

Az RMDSZ kongresszusra készül, Szövetségünk küldöttei 12. alkalommal ülnek össze áprilisban, a jövõnket megalapozó döntések meghozatalára. Ott leszünk mi is, Hunyad megye küldöttei, mind ahogy mindig ott voltunk a Szövetségünk sorsdöntõ pillanataiban. Elnökválasztásra is sor kerül áprilisban, errõl döntött az RMDSZ Hunyad megyei elnöksége tegnap, a mai alkalomra készülve. Közösen meghozott döntésünk, hogy a mi jelöltünk a Szövetség elnökségére Kelemen Hunor. Ismerünk, tisztelünk, a barátunknak tekintünk és támogatunk egy újabb mandátumra, hogy együtt válaszoljunk meg a következõ négy év kihívásainak.

Emlékezünk – ünnepelünk – tervezünk ma, a Szövetségünk születésnapján.
Isten éltessen mindannyiatokat, Isten éltessen RMDSZ!

Huszonötéves az RMDSZ Hunyad megyei Szervezete. A január 25-ei gálaesten elhangzott köszönõbeszéd szerkesztett változata.