Kiszámíthatóságra és az adózási rendszer egyszerűsítésére van szükség

Az adózási rendszer egyszerûsítése és a kiszámíthatóság mellett érvelt Winkler Gyula Nagyszebenben pénteken egy gazdasági konferencián, ahol arra buzdította a vállalkozókat, tömörüljenek érdekvédelmi szervezetekbe, hogy valódi párbeszédre bírják a döntéshozókat.

Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje a 2013-as gazdasági év: perspektívák és lehetõségek címû szemináriumon vett részt Borbély László képviselõvel, az RMDSZ politikai alelnökével, Nagy Ágnessel, a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagjával és Diósi Lászlóval, az OTP Románia vezérigazgatójával együtt, a szemináriumon Szeben megyei vállalkozók voltak jelen.

Azt javaslom a vállalkozóknak, hogy legyenek aktívabbak, tömörüljenek szervezetekbe, hogy közösen hallassák hangjukat. Az utóbbi évtizedben csupán a szakszervezetek gyakoroltak nyomást a döntéshozókra. A helyes döntés meghozatalához szükség van az egyensúlyra a munkaadók, a kormány és a szakszervezetek között” – fogalmazott Winkler Gyula, aki elmondta, az RMDSZ egy új Adótörvénykönyv kidolgozását támogatja, amelyet ne módosítson a kormányzat önkényesen, a párbeszédet mellõzve, ahogy az utóbbi tíz évben történt.

Van igény a meglévõ törvénykezés módosítására, mint ahogy szükség van egy új Adótörvénykönyvre is, azonban ezt úgy kell véghez vinni, hogy elõtte alapos kutatást kell végezni és párbeszédet kell folytatni a társadalmi partnerekkel. Sajnos a 2003-ban elfogadott Adótörvénykönyvet 96 alkalommal módosították kormányzati döntések nyomán, anélkül, hogy azt a parlament megvitatta volna, vagy kikérték volna az érintettek véleményét. Az eredményeket pedig mindannyian látjuk, hihetetlen teher hárul az üzleti szférára Romániában” – hívta fel a figyelmet az RMDSZ európai parlamenti képviselõje.

Winkler Gyula elmondta, hogy az RMDSZ szerint elengedhetetlenül szükséges visszatérni a 19 százalékos TVA-hoz, ugyanakkor meg kell tartani az egykulcsos adózást, viszont csökkenteni kell a társadalombiztosítási hozzájárulást. “Az RMDSZ azon a véleményen van, hogy meg kell tartani az egykulcsos adózást és vissza kell térni a 19 százalékos hozzáadott értékadóhoz. A TVA növelését idõszakos intézkedésnek szánták, amelynek eredményei nem igazolták be szükségességét. Sõt a behajtási arány tíz százalékkal csökkent. (…) Értelmetlen javaslat a TVA csökkentése az alapélelmiszerek esetében, hiszen ez nem vezetne az egyébként nagy forgalommal dolgozó élelmiszeripar adózásának javulásához. (…) Az adózási rendszerben, ahogy minden gazdaságpolitikai döntésben, elengedhetetlen a kiszámíthatóság” – hangsúlyozta Winkler Gyula. Rámutatott arra is, hogy az adózás egyszerûsítése és a gazdaságpolitika kiszámíthatósága vezet az egyre nagyobb mértéket öltõ adócsalás csökkenéséhez.

A legoptimistább számolások is kimutatják, hogy az adócsalás mértéke eléri a GDP 20 százalékát, míg más becslések szerint a feketegazdaság szintje 40 százalékra tehetõ. Ez pedig a tiszességtelen versenyr eredményez az üzleti szférában, mindaz mellett, hogy ez az összeg hiányzik az állam kincstárából, amelybõl nyilván fejlesztéseket lehetne eszközölni, segítve ezáltal az európai átlaghoz való felzárkózást. Vagyis az adózást elkerülõ vállalkozók nettó elõnyt élveznek az adókat tisztességesen befizetõkhöz viszonyítva” – tette hozzá Winkler Gyula.

Az európai parlamenti képviselõ ismertette a gazdasági élet európai vonatkozásait is: “mindannyian feltesszük a kérdést, hogy milyen lesz a jövõben Európa, milyen Európát építünk. Én a föderális Európa híve vagyok és meggyõzõdésem, hogy az alapító atyák célja is ez volt. Európában eltérõek a nézetek ezzel kapcsolatosan, azonban a nagy többség hajlik arra, hogy a tagállamok között több területen legyen együttmûködés. Nyilván vannak olyan területek, amelyeken az uniós koordináció kialakítása rendkívül sürgetõ, ilyen a gazdasági kormányzás is. (…) Ezeket a lépéseket nem szabad úgy tekinteni, mint a szuverenitás feladása, ez a közösen gyakorolt szuverenitás oly módon, hogy amikor döntés születik, minden tagállam képviselõje ott ül az asztalnál. Az EU gazdasági kormányzásának megszilárdulásának vagyunk tanúi, és egyre nyilvánvalóbb, hogy a hatékonyabb európai koordináció, a közös adózás felé tartunk, amelyeknek már megvannak uniós szinten a premisszái. Vita van a tagállamok között, hogy ki mit tarthat meg saját rendszerébõl, de az is egyértelmû, hogy létezik egy adózási versengés, és ebben az esetben Romániának egyértelmûen elõnye van, jól tennénk, ha ki tudnánk ezt használni” – mondta Winkler Gyula, aki ezzel az egykulcsos adózási rendszer elõnyeire utalt.