Kapcsolat az energetikai együttműködéshez

Francia küldöttség Hunyad megyében

Harmadjára járt Hunyad megyében fél éven belül a franciaországi Belfort energetikai térség küldöttsége a potenciális együttmûködés céljából.

Az immár üzletemberekbõl álló küldöttség dévai, vajdahunyadi és Zsil-völgyi cégekkel folytat tárgyalásokat, a vármegyeházán pedig Winkler Gyula EP-képviselõvel, Mircea Moloþ megyei tanácselnökkel és Petru Mãrginean dévai polgármesterrel találkozott.

Az Elzásszal határos Belfort térsége ugyanis sokban hasonlított Hunyad megyéhez: a bányászat és a nehézipar befuccsolása komoly válságot eredményezett. Ügyes összefogással azonban a franciák kilábaltak belõlel: a tartományi és helyi közigazgatási vezetõk, az üzleti szféra és a mûegyetem közösen dolgozta ki az energetikai stratégiát, mely keretében megalakult a belforti energetikai völgy, ahol világméretû konszernek és helyi vállalkozók gyártanak különbözõ energetikai berendezéseket. Az egész annyira sikeresnek bizonyult, hogy az energetikai völgy a szakkutatás terén Európa élvonalába emelkedett, forgalma évi 5 milliárd euró! Az egykor hanyatló térség felvirágzott.

Winkler Gyula éppen ezért vette fel velük a kapcsolatot és hozta õket Hunyad megyébe. Tavaly novemberben az ottani polgármestereket és tartományvezetõket hozta el, januártól márciusig a belforti egyetem 3 diákja térképzete fel a potenciális együttmûködésre megérett Hunyad megyei cégeket. Ennek során 19 vállalat (melybõl 5 Zsil-völgyi) került be a belforti kereskedelmi kamara nyilvántartásába.

A 3 üzletemberbõl és a belforti mûegyetem egyik professzorából álló küldöttség pedig ezen 19 Hunyad megyei céggel folytat tárgyalásokat csütörtökön, pénteken és szombaton. A vendégek közül azonban csak az egyik cég képviselõje francia, a másik kettõ svájci – a svájci jelenlét jelentõs a belforti energetikai völgyben.

Mivel a megyei vezetõkkel folytatott találkozóra éppen május 9-én, Európa-napján került sor, az egész kapcsolatot elindító Winkler Gyula örömét fejezte ki, hogy ez a nap a konkrét együttmûködésrõl, bizalomépítésrõl szól, nemcsak a szokásos beszédekbõl. Az egyik svájci cég, például, a legkorszerûbb hegyi mentõ kellékeket gyártja, s a Sztrázsa, Páreng vagy Retyezát fejlesztése iránt mutatott érdeklõdést. Jean-Jaques Wagner, a belforti mûegyetem professzora szerint az együttmûködés kétoldalúan elõnyös lehet, hangsúlyozván, hogy az EP-s képviselõk tevékenysége erre is lehetõséget nyit, de felhívta a Hunyad megyeiek figyelmét, hogy bármilyen fejlesztéshez elengedhetetlen a korszerû technológia és a mûszaki szaktudás.