Június 5-én bizonyítani akarunk

Bemutatták terveiket a Hunyad megyei önkormányzati jelöltek

Szombaton rendkívüli küldöttgyûlésen mutatták be programjaikat be az RMDSZ Hunyad megyei önkormányzati jelöltjei. A dévai Magyar Házban megtartott Megyei Küldöttgyûlést Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke és Kun-Gazda Kinga Viola, a Nõszervezet Hunyad megyei elnöke vezette, meghívottként felszólalt Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke, a Nõszervezet alelnöke.

Pogocsán Ferdinánd, az RMDSZ dévai elnöke házigazdaként köszöntötte a jelenlevõket, majd Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke, a Nõszervezet alelnöke tolmácsolta Kelemen Hunor szövetségi elnök üzenetét.

“Azért vagyunk ma itt, mert mindannyiunknak fontos az erdélyi magyar közösség, és ezen belül a szórványban élõ magyaroknak a biztonsága” – emelte ki Hegedüs Csilla, majd hozzá tette, itt Hunyad megyében is, az önkormányzati képviseletet vállalóknak három fontos célkitûzésért kell dolgozniuk. “Azt szeretnénk, ha fiataljaink itthon maradnának, ehhez pedig munkahelyekre és olyan életkörülményekre van szükség, amelyek megfelelnek annak, amit õk elképzelnek a jövõjükkel kapcsolatosan. Úgy vélem, ez az önkormányzati képviseletet vállalók elsõ és legfontosabb feladata. Második kiemelt feladatuk itt, Hunyad megyében, hogy minden erejükkel támogassák a Téglás Gábor Elméleti Líceumban zajló munkát, hiszen példaértékû az, ami ebben az iskolában történik. Nem véletlen, hogy az Örökségünk õrei program innen indult vagy, hogy itt született meg legújabb kezdeményezésünk ötlete is, hogy kolozsvári régészekkel, egyetemistákkal feltárjuk Hunyad megye Árpád-kori múltját. Ugyanakkor önkormányzati képviselõkként mindent meg kell tenni, hogy a családok jobb, emberibb körülmények között éljenek. Egyszerû és konkrét lépésekre van szükség, hogy itthon, Hunyad megyében, itthon, a szórványban is otthon érezzék magukat a magyarok” – hangsúlyozta Hegedüs Csilla.

“Igen, szórványban élünk, de ez nem szégyen és nem is hátrány. Kevesen vagyunk, de nem vagyunk kevesebbek, mint a székelyföldi vagy a bánsági, partiumi magyarok. Ha megnézzük Hunyad vármegye történelmét, akkor azt látjuk, volt még olyan idõszak, amikor kevesebb volt a magyar ezen a vidéken, majd késõbb olyan is volt, hogy több magyar élt itt. Én hiszem, hogy lesz még olyan, amikor többen leszünk magyarok itt, Hunyad megyében” – indította felszólalását Winkler Gyula EP-képviselõ, aki a csapatmunka fontosságáról is beszélt. “Mindig dolgos, becsületes, felkészült embereket választottunk, hogy képviseljék közösségünket, így van ez most is. Sokat kell dolgozni a következõ két hétben, hiszen egyenként gyûlnek össze a szavazatok. De ne feledjük, a megye szinten minden sarkában ott van a magyar kultúra nyoma, ezt kell nekünk megvédeni, ne adjunk elégtételt, hogy elfogytunk, feladtuk. Ez az idõ még nem jött el, most is csak rajtunk múlik, hogy megmutassuk, van jövõje a Hunyad megyei magyarságnak” – bíztatta a jelenlevõket a megyei elnök, aki emlékeztetett, vannak olyan döntések, történések, amelyeket nem tudnak befolyásolni. “De ha nem vagyunk ott, ahol a döntések megszületnek, akkor biztosan átnéznek a fejünk felett. Soha nem firtatták ennyit itt, Hunyad megyében, hogy hányan vagyunk magyarok, mintha azt remélnék, hogy az idei választáson megszabadulnak tõlünk. Ha nem vagyunk ott az önkormányzatban, nem tudjuk megvédeni a közösségünket” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.
Széll Lõrinc, az MKT elnöke beszédében rámutatott, hogy sokan azt gondolják, hogy teljesen mindegy, ki irányítja falujukat, városukat, megyéjüket. “Ott azonban, ahol rosszul mennek a dolgok, az emberek a saját bõrükön érezhetik korábbi döntésük következményeit. A következõ napokban minél több választóval kell találkoznunk, mondjuk el az embereknek, hogy miért fontos elmenni szavazni és az RMDSZ-t választani” – mondta Széll Lõrinc, aki a megyei kampánystábot irányítja.

Benedekfi Dávid, az RMDSZ lupényi elnöke, a megyei tanácsosi lista vezetõje és a szövetség lupényi polgármesterjelöltje a Nyárád vidékérõl érkezett a Zsil-völgyébe. Felidézte, hogy Lupényban egy mandátum kimaradás után, sikerült visszakerülni a helyi tanácsba, ez pedig annak is köszönhetõ, hogy jó RMDSZ-csapat alakult ki a Zsil-völgyi településen. Benedekfi Dávid, aki jelenleg is helyi tanácsos, elmondta, az elmúlt négy évben sikerült az egyensúly szerepét betölteni az önkormányzatban. “El lehet idén is érni az öt százalékot, a sok munka mellett viszont önbizalomra is szükség van. Jelenleg nemcsak a lupényi magyar, de a román közösség is változást szeretne. Mindenkit arra buzdítunk, hogy olyan lendülettel, mint ahogy mi Lupényban dolgozunk a kampányban, segítsenek, hogy nyerjük vissza a megyei tanácsosi helyünket és mondhassuk együtt, hogy sikerült” – zárta beszédét Benedekfi Dávid.

Pogocsán Ferdinánd, a dévai lista vezetõje eddig is tagja volt a helyi tanácsnak. “Közösségi munkát addig lehet vállalni, amíg az ember örömét látja benne. Három pillér határozza meg munkánkat, az iskola, a templom és a család, hiszen ezek határozzák meg magyar identitásunkat is. Déván az idén is olyan jelöltlistát sikerült összeállítani, amelyen olyan emberek szerepelnek, akik örömmel mondtak igent a felkérésre. Mindannyian bízunk abban, hogy két helyet is sikerül megszerezni a megyeszékhelyen. Vigyék el üzenetünket, hogy érdemes a tulipánra tenni a pecsétet, mert más nem képviseli érdekeinket” – fordult a küldöttekhez a dévai listavezetõ.

Máté Márta fõtanfelügyelõ-helyettes, aki fontos szerepet tölt be a Hunyad megyei magyar oktatási rendszerben, közéleti feladatot is vállalt, a dévai és megyei RMDSZ listáján is szerepel tanácsos-jelöltként. Elmondta, mint nõ, mint anya és mint tanár buzdítást, bizalmat szeretne sugallni mindazoknak, akik közösségi munkát vállalnak, majd John W. Schlatter szavait idézte, “tanár vagyok és mindennap hálát adok Istennek ezért”, kiemelve, hogy reméli, hogy tanácsosként is megállja a helyét.

Burján Gergely, az RMDSZ egyik dévai alapítója, a megyei szervezet politikai alelnöke a Hunyad megyei tanácsosi jelölt-listán szerepel. “Helyhatósági választáskor a közösségre gondolok, egy jól mûködõ családként képzelem el a Hunyad megyei magyarságot, ahol mindenki tudja, hogy melyik családtagnak mi a szerepe. Idén alapvetõ célként tûztük ki, hogy tartsuk meg a 2012-es helyhatósági választások eredményeit, viszont úgy érzem, lehetõségünk van arra, hogy túlteljesítsük ezeket a célkitûzést. A Dévai Magyar Ház például akkor jött létre, amikor négy tanácsosunk volt helyi önkormányzatban” – mutatott rá az önkormányzati jelenlét fontosságára.

Kofity Zoltán, az RMDSZ vajdahunyadi elnöke, a helyi tanácsosi lista vezetõje, aki felvállalta a polgármester-jelöltséget is a kohászvárosban. Felszólalását köszönettel indította a fiatal jelölt, aki az egyetem elvégzése után, nyolc évvel ezelõtt tért haza szülõvárosába.”A közösségért végzett munka formált azzá, aki vagyok ma, és most jött el az ideje, hogy vállaljak egy ilyen megmérettetést. Sokszor mondják Vajdahunyadon, hogy szükségük van ránk, az RMDSZ-re a város közéletében, ez azt is mutatja, hogy nemcsak értékes kulturális örökséget hordozunk, hanem van egy olyan többlet a közösségünkben, amelyet érdemes fenntartani, amelyért érdemes dolgozni” – fogalmazott a vajdahunyadi RMDSZ elnöke.

Dr. Hajdú Gizella, a petrozsényi RMDSZ listavezetõje több mint harminc éve dolgozik háziorvosként a Zsil-völgyében. “Úgy láttam, hogy a jelenlegi politikai helyzetben, szórványvidéken élve talán az a fontosabb, hogy aki képvisel, azt ismerjék az emberek. Engem szakmámból kifolyólag sokan ismernek, ezért is vállaltam a megmérettetést” – idézte fel a népszerû petrozsényi orvosnõ, aki elsõ alkalommal vállal közéleti szerepet.

Antal Amália, a lupényi RMDSZ listán a Nõszervezet és a civil szféra jelöltje, éppen ezért a civil szervezetek munkájának fontosságáról beszélt. “A döntéseket ma és most kell meghozni, a jelenben kell cselekedni, nem ér rá holnap tenni a jövõért. A mai döntések a következõ generáció jólétét vagy a jólét hiányát alapozzák meg” – hangsúlyozta a helyhatósági választás fontosságát Antal Amália.

Margai Zoltán, Bácsi fiatal listavezetõje bizakodóan várja június 5-ét, a választás napját, annak ellenére, hogy a településen húsz éve nem volt magyar önkormányzati képviselõ. “Nem kell félnünk attól, hogy nehéz lesz, kevesen vagyunk, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Bácsiban nem elég a magyarok szavazata, hanem a román lakosságot is meg kell szólítani” – fogalmazott a bácsi RMDSZ elnöke.

A küldöttgyûlésen elhangzottak a római katolikus, a református, az unitárius és a magyar pünkösdi gyülekezetek vezetõinek üzenetei, amelyek közösségi szerepvállalásra és szavazásra buzdították híveiket. A gyûlés zárógondolatait Kocsis Attila, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója fogalmazta meg, aki tizenegy évvel ezelõtt érkezett Dévára, de azóta nemcsak a magyar oktatás, hanem a közösség jövõjének ügyét is a magáénak érzi. Arra kérte a jelenlevõket, hogy június 5-én, a szavazás napján éljenek választási jogukkal, és válasszák a magyar közösség jelöltjeit.