Jobb együttműködés vezetheti ki az EU-t a válságból

Fennállásának ötven éve alatt az európai közösségnek többször is gazdasági, szociális és politikai válsággal kellett megküzdenie és minden esetben megerõsödve sikerült maga mögött hagynia a nehéz helyzeteket, fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselõ pénteken Nagyszebenben, ahol Modern közpolitikák az európai KKV-ék számára címmel tartottak európai gazdasági konferenciát.

Európának az utóbbi idõkben mélyreható, ugyanakkor szerteágazó válsággal kellett szembesülnie és ez nagyon foglalkoztatja a közvéleményt. Kevés utalás történik azonban arra, hogy az elmúlt öt évtizedben Európa többször is megküzdött különbözõ gazdasági, politikai és szociális krízisekkel, és mindig sikerült megerõsödve kilábalni ezekbõl a válságokból. Most is ez fog történni. Az egész EU-t átszövõ, többszörös válságra nincs más megoldás, mint a jobb európai együttmûködés, nagyobb hatékonyság és több odafigyelés az állampolgárok érdekeire” – emelte ki Winkler Gyula.

Az EP-képviselõ a kis- és közepes vállalatok gazdaságban betöltött szerepérõl is beszélt. “Joggal mondják, hogy a kkv-k az európai gazdaság gerincét jelentik, és ez érvényes Nagyszebenben és Erdélyben is. Romániában hamarosan megjelennek az új tervezési idõszakban érvényes operatív programok kiírásai, ezek a pályázati lehetõségek fontos esélyt hordoznak a hazai kis és közepes vállalkozók számára az IT, a kutatási, innovációs ágazatban, valamint a versenyképesség növelése területén. Mindezeket a lehetõségeket hatékonyabban lehet kihasználni, ha az erdélyi vállalkozóknak sikerül bekerülni az európai kereskedelmi és gazdasági vérkeringésbe, ha sikerül jobb kapcsolati hálót kiépíteni az EU fejlett gazdaságai irányába. Rajtunk múlik, hogy sikerül-e ezeket a lehetõségeket kihasználni, az biztos, hogy egy jól fejlõdõ vállalat kihat a helyi gazdaságra és ezáltal az egész közösségre” – magyarázta.

A nagyszebeni konferencián az európai közpolitikák mellett többek között arról is szó esett, hogy a kkv-ék hogyan tudnak a regionális piacról átlépni a globális piacra. A meghívottak között volt Paul Rübig (Ausztria) és Ivan Stefanec (Szlovákia) EP-képviselõk, Carmen Mãrcuș, az Európai Bizottság bukaresti kirendeltségének gazdasági elemzõje, Ingo Friedrich, az Európai Parlament volt alelnöke, jelenleg az European Economic Senate (EES) elnöke, Nagy Ágnes, a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának tagja, Szombatfalvi Török Ferenc, a Szeben Megyei Munkaügyi Felügyelõség vezetõje, Nagy-Bege Zoltán, az RMKT bukaresti fiókjának elnöke.

Az európai gazdasági konferencia lehetõséget adott arra, hogy jelentõs németországi és osztrák szakmai ernyõszervezetek képviselõivel találkozzanak a Szeben megyei üzletemberek. A rendezvény fõszervezõje a SME Europe, az Európai Néppárt gazdasági lobbiszervezete volt, fõvédnöke Elzbieta Bienkowska a belsõ piacért, ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelõs európai biztos, az eseményt kiemelten támogatta Cora Astrid Fodor nagyszebeni polgármester és Constantin ªovãialã megyei tanácselnök.