Idén először egész Kárpát-medencében megünneplik a Magyar Szórvány Napját

Budapesten ülésezett május 8-án, szerdán a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány szakbizottsága, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a bizottság elnökének összehívására. Napirenden szerepelt a Bethlen Gábor Alapkezelõ ZRT. tájékoztatója a 2012-es év tevékenységérõl és a 2013-as év prioritásairól, a szórványban levõ iskolaközpontok helyzete és ezek támogatása, valamint a Kárpát-medencei magyar szervezetek tájékoztatói.

Az RMDSZ képviseletében Winkler Gyula EP-képviselõ ismertette a Szövetség szórványprogramjának 2013-as prioritásait. “Az elmúlt két esztendõben az RMDSZ áttért az úgynevezett harmadik generációs szórványprogramokra. 1990 után a szórványközösségek szervezésén volt a hangsúly, az azt következõ évtizedben zajlott az intézményépítés, most pedig igazodva az új évezredhez, a magyar közösségi hálózatok létrehozását helyezzük elõtérbe és szórványprogramjainkat is ennek szellemében alakítjuk” – fogalmazta meg az elmúlt több mint két évtized szórványpolitikájának különbözõ fázisait Winkler Gyula. A létezõ szórványközpontok, az oktatási intézmények és szórványkollégiumok, valamint a szórványban mûködõ magyar házak továbbra is fenntartásra, fejlesztésre, bõvítésre szorulnak, mindezeket a tevékenységeket  – a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazva – megfelelõ finanszírozásban kell részesíteni, ugyanakkor szükség van a közösségi hálózatok kialakítására is, amelyek a helyenként létezõ tapasztalatot, a már kialakult jó gyakorlatot el tudják juttatni a legapróbb szórványközösséghez is, tette hozzá az RMDSZ európai parlamenti képviselõje. Szintén a hálózati megközelítést tükrözi a Székelyföld-szórvány partnerség folyamatos bõvülése, amely egyre több tartalmat kap, ugyanakkor folyamatban vannak azok a kutatások, amelyek eredményeire építhetjük majd a nagyvárosi szórványokat megszólító programjainkat – mondta Winkler Gyula. Szerinte a hálózatépítésnek jó példája az Örökségünk Õrei erdélyi hálózatának megalakulása, amelyre két héttel ezelõtt Marosillyen, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülõházában került sor a 2013-as Bethlen Emlékév égisze alatt. Kiemelten fontos az Erdélyben mûködõ 15 szórványkollégium, prioritás a Szamosújváron mûködõ Mezõségi Téka Szórványkollégium megvalósítása – tette hozzá az EP-képviselõ.

A Szórvány szakbizottság napirendjén szerepelt a Kárpát-medencei Magyar Szórvány Napjának megszervezése november 15-én, Bethlen Gábor erdélyi fejedelm születése napján. Répás Zsuzsanna bizottsági elnök méltatta a Szórvány szakbizottság döntését, amelynek köszönhetõen, idén elõször szervezik meg a Magyar Szórvány Napját az egész Kárpát-medencében. A kezdeményezésben az anyaország is kiveszi a részét, a szakbizottság javaslatára magyarországi rendezvények is lesznek november 15-én. Winkler Gyula ismertette az RMDSZ által kezdeményezett Magyar Szórvány Napjának történetét, Erdélyben idén harmadik alkalommal szervezik meg, helyi kezdeményezésre építve, ebben az évben Nagyenyed ad otthont a Magyar Szórvány Napja központi rendezvényének. Tavaly Brassóban volt a központi rendezvény, de Déván és Medgyesen is szerveztek ez alkalomból eseményt, 2011-ben pedig Déván és Marosillyén szervezte meg az RMDSZ a Magyar Szórvány Napját.