Hunyad megyei kampányindító az összefogás jegyében

Szombaton Déván Kelemen Hunor részvételével indította az RMDSZ Hunyad megyei szervezete parlamenti kampányát. Délelőtt a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában ülésezett a Magyar Állandó Konferencia, amelynek napirendjén a politikai kérdések mellett az egész Hunyad megyei magyar közösséget érintő döntések is születtek. Délután a dévai színház nagytermében tartották a Humorfesztivál roadshow Hunyad megyei megállóját, az előadást megelőzően Kelemen Hunor és a listavezető jelöltek szólaltak fel.

 

December 11-én azért kell részt venni a választáson, mert a politikai eszközöknek, a parlamentáris demokráciának, a parlamenti jelenlétnek nincs alternatívája – fogalmazott Kelemen Hunor Déván. Közölte, habár az önkormányzatokban erősebb lett az RMDSZ, a parlamenti képviselet gyengülésével ez az erő is csorbulhat. Bízik abban, hogy a Szövetség hozzá tud járulni ahhoz, hogy javuljon a politikai osztály megítélése, ha a közösségi érdek érvényesítése, a közjó szolgálata vezérli őket. „Nekünk most azt kell megerősítenünk, ami abból a transzilvanizmusból fakad, amelyre az elmúlt esztendők során úgy tekintettünk, mint egy alapra, amelyre a közösségi létet lehet építeni. Erdély irányt mutatott Európában szabadságból, türelemből, a másság elfogadásából, a vallásszabadság gyakorlásából. Ez az eszmeiség, ezeknek az értékeknek a szeretete, ezeknek az értékeknek a mély beágyazódása az erdélyi társadalomba a 21. században is él, akkor, amikor a közösséget kihívások érik. Közel száz éve mondjuk, hogy azokat a transzilván értékeket, amelyeket évszázadokon keresztül őseink képviseltek, szeretnénk látni beteljesülni – a szabadságot, a toleranciát, a másság elfogadását, a tiszteletet –, illetve azokat az ígéreteket szeretnénk látni megvalósulni, amelyeket Gyulafehérváron tettek” – hangsúlyozta a szövetségi elnök.

 

Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad megyei képviselőjelöltje ismertette eddigi tevékenységét, majd a következő hetek kihívásait vázolta: “jelölttársaimmal igyekszünk minél több magyar emberrel, egyházak és civil szervezetek képviselőivel találkozni,  bejárjuk az egész megyét, Urikánytól Brádig és Szászvárosig. Bízom abban, hogy most is lesz összefogás Hunyad megyében és országos szinten is, bízom abban, hogy minden magyar ember  december 11-én elmegy szavazni, és az RMDSZ jelöltjeit választja. Nagyon komoly munkával, sok erőfeszítéssel és kedvező szerencsével újból lehet parlamenti képviselője a Hunyad megyei magyar közösségnek. Ebben az esetben elkötelezetten fogok dolgozni ezért a közösségért, aktív tagja leszek az RMDSZ parlamenti frakciójának“.

 

Hunyad megyében már hosszú évek óta megtanulták, hogy a sikernek egyetlen titka van: az összefogás – emelte ki nyomatékosan Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. “Nagy tisztelettel tekintünk történelmi egyházainkra és továbbra is megbízható partnerek kívánunk lenni abban az áldozatos munkában, amelyet itt, a szórványban végeznek, beleértve azt a szociális szerepvállalást is, amelyet régen és ma is küldetésük részének tartanak. Felelősséggel kezeljük Hunyad megye gazdag történelmi és kulturális örökségét, tudjuk, hogy ennek megőrzéséhez csak a magyar civil és kulturális szervezetekkel együtt vagyunk kellően erősek. Munkánk középpontjában a fiatalok állnak, ezért a pedagógustársadalommal együtt tervezünk jövőt. Ha összefogunk, akkor sokan vagyunk és erősek. Így vihetjük sikerre közösségünket december 11-én” – összegzett Winkler Gyula.

 

*** A Magyar Állandó Konferencia a Hunyad megyei magyar egyházak, civil és szakmai szervezetek, valamint az RMDSZ egyeztető tanácsa, több mint száz tagú testület, amely évente kétszer ülésezik.