Hetet-havat összehordtak a kampányban a gazdasági kérdésekről

Hallgatva a választási ígéreteket az az érzésem, hogy december 9-étõl Romániában nem lesznek adók, vagy ha igen, akkor is csak jelképes szintûre csökkentik. És nyilván december 10-tõl kezdõdik a jólét és gazdagság … Sõt, olyan kakukktojás is van, mint a differenciált egykulcsos jövedelemadó. Hihetetlen dolgokat lehetett az elmúlt egy hónapban végihallgatni, hetet-havat összehordtak a kampányban” – mondta el Winkler Gyula, kiemelve, hogy a gazdasági témájú vitákon majdnem egyáltalán nem volt javaslat az adócsalás szintjének csökkentésére vagy a feketegazdaság visszaszorítására.

Az RMDSZ szerint 2013-ban az alkotmánymódosítással és regionális átszervezéssel kapcsolatos konzultációk mellett el kell indítani a párbeszédet a a pénzügyi és adóreformról is” – jelentette ki az EP-képviselõ. Szerinte több mint aggódásra ad okot, hogy az Adótanács becslései szerint a fekete gazdaság  hozzávetõlegesen 40 milliárd eurót tesz ki, amely az állami költségvetés egy éves jövedelmének, vagy a romániai GDP 32 százalékának felel meg. Képzelgések azok a javaslatok,hogy vezessenek be differenciált egykulcsos jövedelemadót vagy kisebb hozzáadott értékadót az alapélelmiszerek esetében, ezek nem indítják el a gazdasági fejlõdést és nem hoznak jólétet sem az embereknek, hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.

Az EP-képviselõ véleménye szerint ezek a javaslatok populisták, amelynek bevezetése katasztrofális eredményeket hoznának a gazdasági életben. Az a döntés, amely szerint a hozzáadott értékadó, a TVA kifizetését a számla kiegyenlítésének idõpontjában kell eszközölni, nincs elég alaposan kidolgozva, ezért a kezdeményezõk szándékával ellentétes hatást fog kifejteni, a káros hatás a jövõ év elejétõl már fog érzõdni. Az RMDSZ javaslata az, hogy vissza kell térni a 19 százalékos hozzáadott értékadóhoz, hiszen a TVA emelésével csak annyit értek el, hogy nehezen lehet behajtani. A Szövetség ugyanakkor kezdeményezi, hogy készüljön hatástanulmány arról, hogy mit jelentene az egykulcsos jövedelemadó csökkentése 14 százalékra.

Winkler Gyula elmondta, jó lenne, ha Romániában is 70 százalékban tudnák a TVA-t begyûjteni, mint például Bulgáriában. “Az RMDSZ a gazdasági programjában a feketegazdaság 20-25 százalékos csökkentését tûzte ki célul, és ennek eléréséhez semmi más nem kell csak politikai akarat” – emelte ki az EP-képviselõ, rámutatva, hogy az RMDSZ véleménye szerint az adócsalás visszaszorítása érdekében össze kellene hangolni és kapcsolni az önkormányzati, pénzügyi, lakosságnyilvántartó, cégbírósági informatikai rendszereket.

Egy új, átlátható, nem sürgõsségi kormányrendeletekkel módosított Adótörvénykönyvre van szükségünk, hogy stabil és kiszámítható gazdasági környezet legyen az országban” – mondta Winkler Gyula, emlékeztetve, hogy kilenc év alatt 92 alkalommal módosították az Adótörvénykönyvet, legtöbbször sürgõsségi kormányrendelettel.

A sajtótájékoztatón az RMDSZ Hunyad megyei elnöke bírálta annak módját, ahogy a regionális fejlesztési ügynökségek szervezik a közvitákat, konzultációkat, amelyeknek célja kialakítani a romániai fejlesztési prioritásokat az EU 2014-2020 költségvetési keretének figyelembe vételével.

Winkler Gyula elmondta, az RMDSZ elõterjesztette javaslatait az Európai Ügyekért felelõs Minisztériumhoz , amelyek az Erdély 2020 fejlesztési tervben is szerepelnek. “Mi nem általánosan beszélünk a gazdaság fejlesztésérõl, hanem konkrét javaslatokat teszünk, így dolgoztunk mi mindig is” – emelte ki az EP-képviselõ. Az RMDSZ továbbította az Erdély 2020 fejlesztési tervet a gyulafehérvári, kolozsvári és temesvári Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez, a temesvári, kolozsvári és nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökségekhez, a gyulafehérvári, temesvári, szatmárnémeti Regionális Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökségekhez, a gyulafehérvári, kolozsvári és temesvári Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program Regionális Közremûködõ Szervezeteihez és a bukaresti Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium Kis- és középvállalkozásokért felelõs Közremûködõ Szervezetéhez.