Határ menti gazdaságfejlesztés

Gazdaságfejlesztés a magyar-román határ mentén címmel tartottak tegnap találkozót Szatmárnémetiben az Európa-kapu Európai Területi Együttmûködési Csoportosulás szervezésében.
 
Az Európa-kapu egy olyan magyar-román társulás, együttmûködés, melynek harminchat magyarországi és romániai önkormányzat az alapítója — mutatott rá dr. Kres Tünde Tímea, az Európa-kapu EGTC igazgatója. A konferencia keretében beszámoló hangzott el az elmúlt két év tevékenységérõl, és bemutatásra kerültek a partnerek közös területfejlesztési céljai is. A romániai tagtelepülések között van Nagykároly, Érkávás, Krasznabéltek, Tasnádszántó és Majtény. A konferencián román részrõl a Szatmár és Bihar megyei önkormányzatok, magyar részrõl pedig a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatok képviselõi vettek részt. Köszöntõket mondtak: Tasó László magyar országgyûlési képviselõ, Nyíradony város polgármestere, az Európa-kapu EGTC elnöke, Deutsch Tamás európai parlamenti képviselõ, Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ és Pataki Csaba szenátor.

Megbeszélések

A rendezvény elsõ részében, tegnap délelõtt a magyar kormány képviselõje, dr. Ivády Nóra Bella beszélt az új területi együttmûködési lehetõségekrõl. Ezután Claudia Zdrenghea a romániai Régiófejlesztési és Közigazgatási Minisztérium feladatait mutatta be a határ menti együttmûködésben. A rendezvény egyik kiemelt elõadója Alfonso Alcolea Martinez, a brüsszeli Régiók Bizottsága – EGTC Platform szakmai vezetõje volt, aki arról beszélt, hogy a határon átnyúló együttmûködés egyik fõ célja a 2014-2020-as idõszakban a munkahelyteremtés, gazdaság- és területfejlesztés kell hogy legyen. Délután konkrét pályázati és fejlesztési ötletek kerültek bemutatásra. Az elsõ bemutatót Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítõ Szolgálának fõtitkára tartotta, õt követte Sandra Sodini, a szlovén-olasz GO Európai Területi Társulás igazgatója beszélt fejlesztési tevékenységeikrõl. A rendezvény záróelõadását dr. Kres Tünde Tímea, az Európa-kapu igazgatója tartotta a 2014-2020-as idõszak terveirõl. Elmondta, hogy a legfontosabb cél az agrár-innováció, a határon átnyúló közös gazdaságfejlesztés. A tervezett beruházások között szó esett a közös kétlépcsõs öntözési rendszerrõl, a közös termékklaszterrõl, energetikai beruházásokról (brikett-üzemek, lakások fûtése termálvízzel stb.), üvegházak létrehozásáról, mezõgazdasági és állati termékeket feldolgozó üzemek létesítésérõl (vágóhíd, zöldség- és gyümölcs-feldolgozó konzervgyár stb.). A szervezet egy másik célja a határon átnyúló civil szervezetek támogatása, a fiatalok segítése a munkahelykeresésben, a munkaerõpiacon való elhelyezkedésben.

Elek György, Szatmári Friss Újság