Háromszor a tulipánra a lupényi csoda megismétlésére

Hogyan készül a Hunyad megyei RMDSZ a júniusi helyhatósági választásokra? A Megyei Küldöttek Tanácsának (MKT) hétvégi dévai ülésén körvonalazódott a választási stratégia, s a jelöltállítás is megtörtént. Az RMDSZ megyei szinten és a városokban is listát indít, sõt, két helyen még polgármesterjelöltet is. Mindezekrõl Winkler Gyula EP-képviselõvel, az RMDSZ újraválasztott megyei elnökével beszélgettünk.

Magyar képviselet a helyi tanácsokban

Jóllehet Hunyad megyében 16 helyi szervezettel rendelkezik, igazán jelentõs magyar közösségek csak Déván, Vajdahunyadon, Petrozsényban és Lupényban vannak, s ebbõl kifolyólag a helyi RMDSZ-szervezetek is ott a legerõsebbek. Jelenleg az RMDSZ-nek 3 helyi tanácsosa van Hunyad megyében, Déván, Vajdahunyadon és Lupényban egy-egy.

– Ezen városokban mindenképpen szeretnénk megõrizni képviseletünket, sõt, a második mandátum megszerzése sem kizárt. A lupényi szervezet évek óta nagyszerû közösségépítõ munkát végez, most azt remélik, hogy komoly eséllyel indulnak a második tanácsosi mandátum megszerzéséhez. Benedekfi Dávid helyi elnök, jelenlegi tanácsos a listavezetõ, Antal Amália pedig a második.

– Déván és Vajdahunyadon is volna esély a második mandátumra. Déván Pogocsán Ferdinánd helyi elnök, jelenlegi tanácsos a listavezetõ, második pedig Máté Márta. Vajdahunyadon Kofity Zoltán elnök a listavezetõ, második Györfi Jenõ, harmadik Ferenczi István.

– Kétségtelenül, de ez a magyarság mozgósításától és az általános választási jelenléttõl függ. Nem titok, hogy számunkra az alacsony általános részvételi arány a kedvezõ, noha gyakran a viszonyítási alap is zûrös: Vajdahunyadon például 63 000 ember szerepel a választási névjegyzékben, a 2011-es népszámlálás viszont kevesebb, mint 60 000 lakost mutatott ki, ideértve a választásra nem jogosult kiskorúakat is. Bizakodóan tekintünk a választásra, összefogással a második mandátum elérhetõ a megyeszékhelyen és a kohászvárosban.

– Petrozsényban viszont a bejutás lenne a cél, jelenleg a magyarságnak ott nincs helyi tanácsosa.

– Nagyon szeretnénk, ha sikerülne visszaszerezni a tanácsosi mandátumot, Hajdú Gizella doktornõ a listavezetõ Petrozsényban. Ott is a magyarság összefogása és minél nagyobb részvételi aránya a siker kulcsa, az elõzõ választásokon sokszor fordult elõ, hogy néhány tíz szavazaton múlott a második tanácsosi mandátum, vagy a helyi tanácsba való bejutás.

– A legjelentõsebb magyar közösséggel rendelkezõ 4 városon kívül hol lenne még esély mandátumszerzésre?

– Urikányban (listavezetõ Székely Dezsõ), Bácsiban (Margai Zoltán), esetleg Vulkánban (Illyés Katalin). Akárcsak az elõbbi városok esetében, a mandátumszerzés itt is a kedvezõ konjunktúrától függ, a magyarság száma sajnos nem elég a biztos mandátumhoz, sõt, jelentõsen csökken.

Saját polgármesterjelöltek és román jelöltek támogatása

– Nyilván egyeztetnek a román pártokkal is, hogy az RMDSZ kit támogasson polgármesternek, de ugyanakkor Lupényban és Vajdahunyadon saját polgármesterjelöltet is indítanak.

– Természetesen tárgyalunk a román pártokkal is, de nem politikai számítások alapján, hanem kizárólag a magyarság érdekében. Ott, ahol a jelöltek közül nincs kit támogassunk, saját jelöltet indítunk. Lupényban például a PSD-s polgármester (Cornel Resmeriþã) soha sem támogatta a magyarságot, sõt, következetesen keresztbe tett célkitûzéseinknek. Most a polgármesteri tisztségért a jelenleg parlamenti képviselõ fia indul, a helyi szervezet ezért döntött Benedekfi Dávid polgármesterjelöltsége mellett. Vajdahunyadon Viorel Arion (PNL) polgármesterrel is akadozott az együttmûködés, õ sem igazán támogatta a magyarságot, noha a helyzet távolról sem olyan rossz, mint Lupényban. Vajdahunyadon is indítunk saját polgármesterjelöltet, még nem dõlt el véglegesen, hogy kit, valószínûleg Kofity Zoltán helyi elnököt. Petrozsényban a legkönnyebb a dolgunk, Tiberiu Iacob-Ridzi (PNL) évek óta messzemenõen támogatja a magyarságot, az egyházakat, iskolát, kultúrát, szinte minden magyar rendezvényen részt vesz, március 15-én a kokárdát is kitûzi, nyilvánvaló, hogy az RMDSZ õt támogatja egy újabb mandátumért. Déván sem indítunk polgármesterjelöltet, a támogatás szempontjából viszont itt bonyolultabb a helyzet. A két esélyes, Petru Mãrginean (PNL) jelenlegi városvezetõ, illetve Mircia Muntean (PSRO) volt polgármester is pozitívan viszonyult a magyarsághoz. Maga a dévai magyarság is megosztott, egyesek Munteant, mások Mãrgineant támogatnák. Utóbbi elõnye, hogy nagy párt áll mellette, amely megõrizheti a helyi tanács irányítását, míg elõbbi, ha nyer is csak néhány tanácsosra számíthat, vagyis nehezen valósíthatná meg elképzeléseit, s a megye támogatására se igazán számíthatna. Mindenesetre figyelembe vesszük a dévai magyarok véleményét, nem hamarkodjuk el, bölcsnek kell lennünk.

A lupényi csoda kiterjesztése

– A legkeményebb dió a megyei tanácsba való visszajutás.

– Ez kétségtelenül igaz, ez a legnehezebb feladat számunkra. Itt jóval kedvezõbb konjunktúra szükséges, mint a második dévai, vajdahunyadi vagy lupényi mandátum megszerzésére, hiszen a megyénél el kell érni az 5%-os bejutási küszöböt, ott, ahol a magyarság aránya 4% körül alakul, míg a városokban a küszöb elérése után töredékszavazatokból, újraelosztás nyomán is összejöhet a második mandátum. A jelenlegi felmérésekbõl úgy néz ki, hogy a megyei tanácsba csak a két nagy párt, a PNL és a PSD jut be.

– Benedekfi Dávid Lupényból az RMDSZ megyei listavezetõje, a dévai Burján Gergely pedig a második.

– Több érvet mérlegeltünk, amikor az MKT-ban a jelöltállításról döntöttünk. Benedekfi Dávid és lelkes csapata nagyszerû munkát végeztek Lupényban, példásan összefogták a magyarságot, nagyon jól együttmûködnek az egyházakkal, pedagógusokkal, civilszervezetekkel, kiemelkedõ eredményeikkel kiérdemelték az elismerést és az azzal járó elõkelõ pozíciót a megyei listán. Másrészt a lupényi RMDSZ már megvalósította a csodát: 2012-ben visszakerült a helyi tanácsba, miután 2008-ban kiesett onnan. Az RMDSZ-ben szállóigévé vált, hogy oda, ahonnan egyszer kiesünk, többé nem jutunk vissza. Nos, Benedekfiék megcáfolták ezt Lupényban, ami Hunyad megyében példátlan, s erdélyi szinten is ritkaságszámba megy. Ez is egy fontos érv, hogy miért került a lupényi RMDSZ képviselõje a megyei lista élére. Nem titkoljuk, hogy nagyon örvendenénk, ha megyei szinten is megismétlõdne a lupényi csoda. Éppen ezért fontos, hogy minden magyar menjen el szavazni, és háromszor szavazzon a tulipánra: a helyi tanácsi listán, a megyei tanácsi listán és a polgármesteri listán, ott ahol van.

– Sok sikert kívánva köszönöm szépen a beszélgetést.

– Én is köszönöm.

Kérdezett Chirmiciu András. Nyugati Jelen