Harmadik évadját nyitotta meg az Õrökségünk őrei program

Harmadik évadját nyitotta meg tegnap a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban az Örökségünk õrei mozgalom, mely 2012-ben az RMDSZ szórványcselekvési programjának keretében Hegedûs Csilla államtitkár és Winkler Gyula EP-képviselõ kezdeményezésére indult.

Az elmúlt két esztendõben Hunyad megye számos mûemlékét fogadták örökbe a dévai diákok. Kutatásaikról, ötletes népszerûsítõ tevékenységükrõl többször is beszámoltunk már a Nyugati Jelen hasábjain. A legügyesebb csapatok Winkler Gyula EP-képviselõ támogatásával háromnapos brüsszeli tanulmányúton vehettek részt. – A brüsszeli tanulmányút azontúl, hogy nagyon vonzó díjnak bizonyult a diákság körében, egyfajta európai szellemiséget is kölcsönöz a versenynek. A diákokban tudatosodik az Európai Unióhoz való tartozás és az a tény, hogy olyan kulturális örökséggel rendelkeznek, amire méltán lehetnek büszkék. A versenynek fontos hozadéka az is, hogy bár a múltról, évszázadokkal ezelõtti alkotásokról szól, a fiatalok mindezt az értéket átültetik a mába, a 21. század kommunikációs lehetõségeinek széles skáláját használva fel – fogalmazott az évadnyitón jelen lévõ Winkler Gyula EP-képviselõ. Elmondta továbbá: az elsõ évi dévai siker után, tavaly az aradi Csíky Gergely Kollégiumban is elindították a programot, hasonlóan brüsszeli tanulmányutat ajánlva fel a nyertes csapatnak. Idén az örökségõrzõ mozgalomban szintén tavaly óta részt vevõ Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diáksága számára történt meg a brüsszeli felajánlás. – Ez reményeink szerint azt is jelenti, hogy a nagyenyedi kollégium és a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum között szorosabbra fûzõdik a kapcsolat, és nem csupán a két megye igen gazdag történelmi hagyatékát ismerhetik meg kölcsönösen a dévai, illetve nagyenyedi diákok, hanem fiatal Hunyad megyei tanintézményünknek sikerül betekintést nyernie a sok évszázados kollégium hagyományaiba is – fogalmazott az EP-képviselõ. A két iskola együttmûködésében rejlõ sokrétû lehetõséget hangoztatta Szõcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója is, aki Lõrincz Helga Fehér megyei kisebbségi tanfelügyelõ és Ladányi Árpád Fehér megyei RMDSZ-elnök társaságában vett részt tegnap a dévai évadnyitón.

Hegedûs Csilla örökségvédelmi államtitkár asszony, az Örökségünk õrei program fõvédnöke újból elismeréssel szólt a dévai diákság ilyen irányú tevékenységérõl, hangsúlyozva, hogy olyan minõségû helytörténeti ismertetõk, népszerûsítõ anyagok születtek a program során, melyek múzeumi kiadványként is megállnák a helyüket. – A diákok, lelkes munkájuk során olyan információkat kutattak fel, melyek már a feledésbe merülés útján voltak. És nemcsak felkutatták ezeket, de ország-világ tudomására is hozták és hozzák folyamatosan. E téren, illetve a közösségépítés terén is messze túlszárnyalták eredeti elképzeléseinket – fogalmazott Hegedûs Csilla államtitkár.

Az évadnyitó alkalmával a programban részt vevõ diákok szívesen meséltek az elmúlt években szerzett tapasztalataikról. A Fáy Béla-kastély, illetve a dévai Vármegyeház õrei egyaránt hangsúlyozták: a legnagyobb élményt a közös munka jelentette, ami nagyon összekovácsolta a csapatot. – Mi tavaly második alkalommal vettünk részt a versenyben, és igyekeztünk arra koncentrálni, hogy a román közösség körében is népszerûsítsük a mûemléket. Az elsõ év buktatóiból okulva, a csapat nagyszerûen mûködött, és meg is nyertük a versenyt – fogalmazott Forrai Antal, tizedikes diák, a legsikeresebb tevékenységeik között említve a román iskolák körében meghirdetett madáretetõ-készítõ versenyt. A Vármegyeház õrei a csapatépítõ élményeken túl örömmel nyugtázták, hogy egy olyan mûemléképületet sikerült ismertté tenni, amelyrõl minimális információ létezett a köztudatban.

Kocsis Attila iskolaigazgató házigazdaként és a program helyi irányítójaként elmondta: számára nagy öröm, hogy az iskola diáksága ilyen lelkesen vesz részt az örökségõrzésben. És különösképpen örül annak, hogy az iskolából, illetve a vetélkedõbõl kinövõ nemzedékek folytatják az örökbefogadott mûemlékek népszerûsítését.

Az évad ünnepélyes és egyben kötetlen hangulatú megnyitóját a verseny gyakorlati vonatkozásainak ismertetése zárta. Winkler Gyula EP-képviselõ elmondta: a 12-13 fõs csapatoknak november közepéig kell bejelentkezniük a tanintézmények titkárságán, és a hivatalos verseny március közepéig tart. Az évadot záró bemutatókon rangsorolni fogják a csapatok tevékenységét, és a legjobb dévai, illetve nagyenyedi csapatok brüsszeli tanulmányútra számíthatnak jövõ áprilisban.

Gáspár Barra Réka