Fenntartani az európai kisebbségi szolidaritást

Európában szeptember 26-án tizenkettedik alkalommal ünneplik a Nyelvek Európai Napját. Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén ehhez kapcsolódóan tartalmas rendezvénysorozatot tartottak, melynek Winkler Gyula és Sógor Csaba, az RMDSZ EP-képviselõi, valamint Herbert Dorfmann dél-tiroli EP-képviselõ volt a házigazdája. Szeptember 25-én, szerdán délután az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnöksége és a szervezet Párbeszéd Fóruma ülésezett, amelyet köszöntöttek az RMDSZ és a Dél-Tiroli Néppárt európai parlamenti képviselõi. Ma, szeptember 26-án, csütörtökön pedig szintén az Európai Parlamentben Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje és Hans Heinrich Hansen FUEN-elnök kezdeményezésére kerekasztal-megbeszélésre került sor, majd a FUEN nyelvi sokszínûség csapata az EP folyosóin hívta fel a képviselõk és az alkalmazottak figyelmét a többnyelvûség értékeire.

Júliusban, amikor a FUEN elnökségével közösen elkezdtük tervezni a Nyelvek Európai Napját megünneplését itt, az EP brüsszeli székelyén, még nem tudtuk, hogy az ünneplés mellett egy olyan kerekasztal-megbeszélést is szervezünk, amely a kisebbségi európai polgári kezdeményezés elutasítását elemzi és azonosítja az európai kisebbségi közösségek elõtt álló további lehetõségeket” – fogalmazott a rendezvény házigazdájaként Winkler Gyula.

A FUEN tagszervezeteinek álláspontját Jan Diedrichsen, a FUEN igazgatója tolmácsolta. Kiemelte a kisebbségi szolidaritás fenntartásának fontosságát, ugyanakkor feltette a kérdést, hogy mi értelme van a polgári kezdeményezésnek, mint az európai demokráciát erõsítõ egyik eszköznek, ha az EU 40 milliós kisebbségi közössége nem fordulhat az Európai Bizottsághoz helyzetének uniós rendezéséért.

Vincze Loránt, a FUEN alelnöke ismertette a Minority SafePack kisebbségi kezdeményezés legfontosabb elemeit, és az Európai Bizottság elutasításának ellentmondásait. Tolmácsolta a FUEN elnökségének és a kisebbségi szervezetek egybehangzó véleményét, hogy az elutasításnak politikai motivációja van, amelyre erõs politikai választ kell adni.

A kerekasztal-megbeszélésen jelen lévõ több mint hatvan résztvevõ, köztük nyolc európai parlamenti képviselõ számos tartalmas észrevételt és javaslatot fogalmazott meg. A kisebbségi polgári kezdeményezésrõl rendezett viták sorozata október 10-én Strasbourgban, az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjában folytatódik.

A FUEN elnöksége szerda délutáni ülésén közös nyilatkozat elfogadására tett javaslatot, amelyet a csütörtök délelõtti kerekasztal résztvevõi egyöntetûen támogattak. A Most még inkább, mint bármikor elnevezésû közös nyilatkozat megállapítja, hogy az õshonos kisebbségek és nyelvi közösségek nem csupán alapvetõ értékei az EU-nak, védelmük és megerõsítésük az EU közös felelõssége. A dokumentum szerint a polgári kezdeményezés körül létrejött európai szintû kisebbségi szolidaritás olyan érték, amelyet a kisebbségi közösségek meg kívánnak õrizni. A közösségek képviselõi párbeszédet szorgalmaznak az EU intézményeivel, amely lehetõvé teszi az elutasítás indokainak részletes megismerését, és alapja lehet az európai kisebbségvédelmi rendszer kialakítása érdekében tett további erõfeszítéseknek.

A FUEN elnöke és a Minority SafePack Initiative kezdeményezõ bizottság tagjai levélben fordulnak az Európai Unió állam- és kormányfõihez, az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökeihez, támogatásukat kérve az európai kisebbségek ügyének elõmozdításához. A következõ hetekben jogászok és szakértõk megvizsgálják a kezdeményezés elutasításának jogorvoslati lehetõségeit. A kezdeményezõk ugyanakkor egy olyan civil mozgalom és aláírásgyûjtés elindítását fontolgatják, amely fenntartja és erõsíti a felépített kisebbségi szolidaritást és nyomatékosítja a kisebbségvédelmi követelések jogosultságát.

A FUEN-t 1949-ben alapították, egy idõben az Európa Tanáccsal. Jelenleg több mint 90 tagja van, Európa 32 államából. A kisebbségek ernyõszervezeteként az európai õshonos nemzeti és regionális kisebbségeket és nyelvi közösségeket képviseli.

A Nyelvek Európai Napját 2001 óta ünneplik minden év szeptember 26-án Európában. Az errõl szóló döntést az Európa Tanács hozta és megünnepléséhez csatlakozott az Európai Unió is. Célja felhívni a közvélemény figyelmét a nyelvi sokszínûség és a nyelvtanulás fontosságára, a kultúrák közötti párbeszéd értékeire. A FUEN keretében a Language Diversity Team több éve foglalkozik többnyelvûséggel és nyelvi sokszínûség témakörével.