Feltöltődni a hit erejével - Jubileumi unitárius zarándoklat Déva várában

Mint minden novemberben, szombaton újból élettel, fiatalos zsivajjal és magyar szóval telt meg magas Déva vára: több mint kétezer unitárius zarándok jött el Erdély minden részéről leróni kegyeletét Dávid Ferenc egyházalapító várbéli sírjánál. Nemcsak Erdélyből jöttek, Magyarországról és az USA-ból is, az idei zarándoklat ugyanis különleges volt, kettős jubileum jegyében zajlott, az unitárius egyház megalapításának és a tordai vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóján.

A kettős jubileum megmozgatta a híveket, ilyen sokan soha sem zarándokoltak el magas Déva várába, mint szombaton. Ez volt az első alkalom, hogy a zarándokok nem fértek be a dévai önkormányzat által külön ez alkalomra megnyitott belső várudvarba. A Kolozsvárról, Torockóról, Brassóból, a Zsil-völgyéből és természetesen Székelyföldről érkezett, nagyrészt fiatal zarándok szellemi feltöltődésért jött, erőt venni a nagy reformátor tanaiból, meríteni abból a történelmi örökségből, melyet e várfalak őriznek.

A lámpás fénye

Idén a várbéli ünnepség eltért a szokásostól, a szabadtéri istentisztelet lelkészek, teológiai hallgatók és világi egyletesek tartották, lendületes, modern elképzelés szerint. A szónokok a vár különböző részein foglaltak helyet, nemcsak a szokásos, magasabban lévő természetes színpadon. Sőt, egyesek a zarándokok tömege között lavírozva szónokoltak, a zsúfoltsággal dacolva.

A helyszűke ellenére valamennyien szabadnak érezték magukat. Mert a szabadság mindenekelőtt az emberi lélekben van. A szabadság azonban nehéz is lehet, mert felelősséggel párosul. Merjük-e felvállalni? Fontos-e a vallásszabadság? Mit jelent ma unitáriusnak lenni? A fiatal teológusok ezekkel és hasonló elgondolkodtató vallási és filozófiai kérdésekkel fordultak a zarándokokhoz. A sors nehéz és kifürkészhetetlen útjain nem könnyű eligazodni, a hit lámpása azonban megvilágítja az utat.

Dávid Ferenc egyházalapító lámpása 450 évvel ezelőtt is bevilágította Erdélyt, és most is világít. Mindenkinek világít. Sőt, az emberi lélek is fény, ki gyerekei, ki kedvese, ki barátai számára, az emberi lélek is világít, mint a szentjánosbogár. Fent, magas Déva várába a sok zarándok együtt nagy világosságot vitt a lelkekbe. A hit lámpása nemcsak bölcsebbé és jobbá teszi az embert, hanem boldoggá is, hiszen nem is annyira a lámpás fénye a lényeg, hanem az, amit megvilágít, hangsúlyozták igehirdetésükben Csécs Márton torockói és Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi segédlelkészek.

Akárcsak az erő. Mert a hit erőt ad, az erő pedig hitet. A zarándokok nem Dávid Ferenc maradványaihoz jöttek el, hanem lámpásának fényéhez. Ahhoz az erőhöz és szellemi megújuláshoz, melyek hitéből fakadnak.

A megújulás azonban nem lezárt dolog, hanem állandó folyamat. Akárcsak a lámpás, melynek lángját folyamatosan táplálni kell. Örömteli látni, hogy ennyi fiatal együtt táplálja a lámpást, hogy továbbra is világíthasson, üzente ünnepi felszólalásában Kovács István, az Erdélyi Unitárius Püspökség képviselője, aki magyar nyelvű felszólalása mellett románul és angolul is felszólalt röviden a román és az amerikai vendégek számára.

Erdély szellemiségének üzenete

Lelkiismereti szabadság nélkül nem lehet emberi méltóság, jegyezte meg Winkler Gyula EP-képviselő. Aki büszke, hogy idén nemcsak Erdélyben ünnepelte meg a nagy részben éppen Dávid Ferencnek köszönhető vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóját, hanem Brüsszelben és Strasbourgban is, Európa előtt bemutatva Erdély dicső történelmét. Ugyanolyan felemelő számára, hogy a székelyföldi zarándokok megismerkednek a Hunyad megyei szórványmagyarsággal.

Pogocsán Ferdinánd, Déva RMDSZ-es alpolgármestere szintén örömét hangsúlyozta ennyi összegyűlt magyar ember látványa nyomán. Déva számára megtisztelő, hogy ilyen kiemelkedő helyszín a magyar unitáriusok számára, üzente Florin Oancea polgármester.

Vajon 1568-ban a dévaiak hogyan fogadták Dávid Ferencet és tanait? A dévai unitárius egyházközség jelentősen megerősödött az utóbbi években, s ez bizalomra ad okot, üzente házigazdaként Koppándi Zoltán, a dévai unitárius gyülekezet lelkipásztora. Vajon Dávid Ferenc gondolta volna, hogy 450 év után ilyen sokan és ilyen szépen emlékeznek meg róla? Csak remélni tudja, hogy további 450 év múlva is ugyanilyen szépen ünnepelnek.

Az ünnepi felszólalások után a zarándokok és a szervező Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet képviselői gyertyákkal és virágokkal rótták le kegyeletüket az egyházalapító emlékművénél.

A várbéli ünnepség után a zarándokok a dévai templomhoz mentek, ahol a kis létszámú, ámde roppant lelkes dévai unitárius gyülekezet tagjai meleg teával, aprósüteményekkel fogadta a vendégeket. A fiatalokat pedig a szemben lévő Melite református gyülekezeti házban várta hasonló fogadtatás, a két erdélyi magyar protestáns felekezet testvérisége megtestesítőjeként.

Chirmiciu András, Nyugati Jelen