Európai biztosokkal tárgyaltak az RMDSZ képviselői és szenátorai

Az RMDSZ képviselõházi és szenátusi frakciójának kihelyezett brüsszeli frakcióülésének elsõ megbeszélésére június 5-én került sor az Európai Bizottság épületében. Az RMDSZ képviselõi és szenátorai Dacian Cioloș mezõgazdasági, Andor László szociális ügyekért felelõs európai biztossal, valamint Johanes Hahn regionális politikáért felelõs biztos kabinetjével tárgyaltak.
A megbeszélés bevezetõjében Kelemen Hunor szövetségi elnök röviden vázolta a hazai aktuálpolitikai helyzetet és ismertette azokat a nagy témákat, amelyek kiemelt fontosságúak a romániai magyar közösség számára.

A tárgyaláson Dacian Cioloș mezõgazdasági ügyekért felelõs biztos ismertette a közös agrárpolitika várható változásait és azok romániai vonatkozásait.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselõi és szenátorai számos mezõgazdasági és környezetvédelmi problémát vetettek fel a biztos úrnak. Dacian Ciolos a Szövetség által feltett kérdésekre reflektálva kiemelte, hogy mind a direkt kifizetések, mind a vidéki fejlesztés terén Románia számára nagy lehetõség nyílik a következõ uniós költségvetési ciklusban. A biztos elmondta, hogy hatást fog gyakorolni a hazai kormányzati tényezõkre, hogy az erre a periódusra való felkészülést átlátható és nyilvános vita keretén valósítsák meg. Szintén e téma kapcsán Ciolos kifejtette, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az elkövetkezõkben a kistermelõk, a fiatal gazdák és a hátrányos helyzetû területeken lakók támogatására. Továbbá kitért a LEADER program folytatására is, amely kapcsán számos negatív tapasztalat gyûlt fel Romániában és arról biztosította az RMDSZ képviselõit és szenátorait, hogy a program gyakorlatba ültetése kapcsán találkozókat fog kezdeményezni a romániai döntéshozókkal. A kárpótlásokkal kapcsolatban, amelyet a földtulajdonosok kell kapjanak a Natura 2000 program okozta veszteségek miatt a biztos elmondta, hogy mindez mûködni fog Romániában a jövõben, amennyiben egy új feladatfüzetet dolgoznak ki.

Andor László foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás ügyekért felelõs biztos a Szövetség képviselõi és szenátorai által felvetett témák kapcsán, vázolta az Európai Szociális Alap által nyújtott várható lehetõségeket, valamit kiemelten beszélt az egyre nagyobb mértékben jelen levõ fiatalkori munkanélküliség jelenségérõl, amelyre az EB már konkrét válaszlépéseket is elõkészített. A Bizottság kialakította az Ifjúsági Garancia rendszerét, amely az oktatásban nem részt vevõ és munkahellyel nem rendelkezõ fiatalok foglalkoztatásának ösztönzését szorgalmazza gyakornoki programok vagy munkahelyek, valamint oktatási ajánlatok által. A Bizottság elképzelése szerint ez a koordinációs rendszer négy hónap alatt nyújtana segítséget a fenti helyzetben levõ fiataloknak. Andor ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy európai szintû roma kezdeményezés alakult, amely tartalmazza az EU-s roma stratégia elemeit és a tagállamok integrációs stratégiáit. A biztos meglátása szerint e téren kiemelt helyen kell kezelni az oktatási és munkahely-teremtési lehetõségeket.

Johannes Hahn regionális fejlesztési politikával foglalkozó biztos kabinetjének tagjai tájékoztatták az RMDSZ képviselõit és szenátorait a kohéziós politika jövõjérõl, valamint a romániai regionalizációs folyamat európai megítélésérõl. Ez utóbbiról az uniós tisztségviselõk elmondták, hogy a romániai politikai diskurzussal ellentétben nem létezik EU-s határidõ az adminisztratív régiók kialakítására, valamint az európai uniós pénzek lehívása nem függ az adminisztratív régiók létezésétõl. Az RMDSZ a megbeszélésen bemutatta hivatalos álláspontját a regionalizációval kapcsolatosan és tájékoztatta az Uniós tisztségviselõket azokról a szakmai kérdésekrõl, amelyek a régióátszervezési folyamat ellen szólnak.