EU-s támogatásból szülessen újjá épített örökségünk

Fotó: Bethlendi Tamás

Értékalkotó közösség vagyunk szülőföldünkön, Erdélyben. Épített örökségünk része Európa értéktárának. Az Európai Unió pedig abban is támogat, hogy felújítsuk és közösségünk szolgálatába helyezzük műemlékeinket. Ha felújított műemlékeinket sikerül bevonni a turisztikai útvonalakba, kultúránk olyan értékeit tesszük látogathatóvá, amelyek lehet, hogy évtizedeken keresztül el voltak rejtve a közönség elől” – mondta el vasárnap Szamosújváron Winkler Gyula EP-képviselőjelölt a ferencrendi zárdatemplom felújítási munkálatainak megtekintését követően.

Az EP-képviselőjelöltet Küsmődi Attila plébános és levéltáros tájékoztatta a műemléképület sokoldalú hasznosítási tervéről. Mint mondta, a rendszerezett levéltárat kutathatóvá teszik a szakértők számára, könyvtárat, kutatószobát alakítanak ki, a nagyközönség számára pedig templommúzeumot rendeznek be. “A 21. századi műemlék-felújítás nem fejeződik be a műemlék rendbetételével. Fontos a közösségi terek kialakítása, illetve oktatási célokra, vagy tudományos kutatás céljából hasznosítani a műemlékeket. Ugyanakkor fontos a régi levéltárak kutathatóvá tétele, látogatócsoportok fogadása, a határon átnyúló kapcsolatok építése. Ezeknek céloknak a felújított szamosújvári műemlék meg fog felelni” – mondta Winkler Gyula.

Szerinte a kulturális turizmus kibontakozási lehetőség, Erdély szórványvidékein pedig kiemelt potenciál rejlik ebben, hiszen a kisebb létszámú magyar közösségeket is megerősíti identitás- és magyarságtudatukban. “Kötelességünk az előttünk járóktól örökölt épített értékeinket átmenteni a következő generációk számára. Az elmúlt 12 évben kulturális örökségünk számára sok értékes támogatást szereztünk meg európai uniós forrásokból. Célunk az, hogy ezek a támogatások 2021 után, az új EU-s költségvetési időszakban is megmaradjanak és növekedjenek” – nyilatkozta a politikus.

Winkler elmondta, kulturális örökségünknek akkor van jövője, hogyha megfelelő finanszírozásokat tudunk biztosítani a felújítási és hasznosítási projektekre. Ehhez nagyon fontos a műemléktulajdonos egyházak, vagy egyéb magyar intézmények együttműködése az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel. “Kiváló példája a közös tervezésnek a szamosújvári ferencrendi zárdatemplom és a hozzá tartozó épületek felújítása, hiszen a komplex felújítási terv több forrásból nyert támogatást. Európai uniós források mellett a Kolozs megyei önkormányzat, és Magyarország kormánya részéről is érkeztek támogatások” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.

A ferencrendi zárdatemplomot közel húszmillió lejes európai uniós támogatásból újítják fel, a munkálatokat 2022 júniusáig át kell adnia az építő cégnek.