Erős partnerség az erdélyi magyar fiatalokért, az eredményes érdekképviseletért

Brüsszelben tartotta kihelyezett elnökségi ülését a Magyar Ifjúsági Értekezlet. A MIÉRT vezetõit június 24-26. között Winkler Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselõ látta vendégül. Kedden délelõtt az Európai Parlamentben tanácskozásra került sor, amelyen a MIÉRT elnöksége és az RMDSZ európai parlamenti képviselõi áttekintették az elmúlt évek együttmûködését és a közös programjaikat.

Winkler Gyula üdvözlõbeszédében a fiatalok érdekérvényesítõ feladatáról szólt. Az EP-képviselõ hangsúlyozta, hogy az európai fiatalokat leginkább foglalkoztató kérdés a munkanélküliség. Spanyolországban, Görögországban és más európai országokban a helyzet tragikus; el kell kerülni, hogy Románia a mostaninál nehezebb helyzetbe kerüljön. A politikával foglalkozó fiataloknak esélye és felelõssége, hogy részt vegyenek a döntéshozatal elõkészítésében, ahogyan azt a MIÉRT az RMDSZ-el együttmûködve teszi. Az európai fiatalok elvárásainak, céljainak hangsúlyosan meg kell jelenniük az Európai Néppártban, például jelenleg a választási kiáltvány elõkészítése során. Az RMDSZ európai parlamenti képviselõi és munkatársaik ehhez minden segítséget megadnak a MIÉRT-nek – fogalmazott Winkler Gyula.

Sógor Csaba beszédében arra biztatta a MIÉRT-es fiatalokat, hogy merjenek kiállni ifjúkori ötleteikért, az RMDSZ-t ösztönözzék ötleteik megvalósítására, találjanak örömet saját munkájukban. Hangsúlyozta, hogy az Európai Néppárt az Unió vezetõ ereje, ezért bizonyos jobboldali kormányok kudarcára, a fiatalok magas munkanélküliségi arányának csökkentésére a megoldást a legnagyobb európai politikai alakulattól várják. Az ifjúságban rejlõ energia és munkakedv, a gyakorlatba ültetett ötleteik Európa számára hosszú távú megoldást, a válságból kivezetõ utat jelent – fejtette ki a képviselõ.

Szabó József elnök a MIÉRT-ben történt generációváltásról beszélt. Értékelése szerint ez azt jelenti, hogy mindig jönnek új személyek, akik többek között az európai színtéren folytatják a korábban megkezdett együttmûködést. A MIÉRT elnöke közölte: a stratégiai partnerségek a szervezet munkájának alapját jelentik, így az RMDSZ európai parlamenti képviselõivel kialakított kapcsolat kiemelkedõ fontosságú az erdélyi magyar fiatalok számára.

Jakab Adorján elnökhelyettes ismertette a július 2-7. között Marosfõre tervezett, 10. EU Tábor kiemelt témáit. A fiatalok az erdélyi magyar közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdésekre összpontosítanak: a regionalizációra, az alkotmánymódosításra, a kisebbségi európai polgári kezdeményezésre és a jövõ májusban sorra kerülõ európai parlamenti választásokra. Utóbbi témában az Új Európát most – építsük fel együtt! címû elõadáson az RMDSZ EP-képviselõi is lesznek jelen.

Sógor Csaba és Winkler Gyula a MIÉRT elnökségével közösen Erõs partnerség az erdélyi magyar fiatalokért, az eredményes érdekképviseletért címmel nyilatkozatot fogadtak el. Ebben megállapítják, hogy a MIÉRT együttmûködése az RMDSZ EP-képviseletével egyre tartalmasabb, és egyre több területre terjed ki. Szorgalmazzák a meglévõ programok folytatását, és új, közös kezdeményezések kidolgozását, annak érdekében, hogy az erdélyi magyar fiatalok célkitûzései az Európai Unióban is támogatásra leljenek. Az utóbbi idõszakban megnövekedett a MIÉRT külügyi jelenléte: ennek elismerése a teljes jogú tagság elnyerése az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében, a YEPP-ben. Az európai parlamenti képviselõk üdvözölték a MIÉRT YEPP tagságát, amelyet õk is aktívan támogattak.

A dokumentum megállapítja, hogy romániai magyar nemzeti közösségünk elõtt a következõ nagy próbatételt az európai parlamenti választások jelentik. A mindennapjainkat meghatározó döntések az önkormányzatokban, országunk törvényhozásában és az Európai Parlamentben születnek. Következésképpen az RMDSZ jelenléte az önkormányzati döntéshozatalban, valamint Románia Parlamentjében csak akkor lehet teljes értékû és eredményes, a politikai, valamint a közképviseletei elvárásoknak megfelelõ, ha erõs európai parlamenti képviselettel teljesedik ki. A MIÉRT ezúttal is aktív szerepet vállal az RMDSZ európai parlamenti kampányában, és hozzájárul az ifjúsági célkitûzések megvalósításához. Az RMDSZ programjának sarokköve a szülõföldön való gyarapodás – olyan közös cél ez, melynek megvalósítása csak a fiatalok aktív szerepvállalásával lehetséges – áll az RMDSZ európai parlamenti képviselõinek és a MIÉRT elnökségének közös nyilatkozatában.