Érdekeinkért a magyar képviselők küzdenek, értékeinket ők viszik el Európába

A szombati SZKT-én felszólalt az RMDSZ EP-listájának elsõ öt jelöltje. Elsõként
Winkler Gyula beszélt, aki hangsúlyozta, az Európai Parlamentben képviselõtársával, Sógor Csabával közösen végzett munkája elsõsorban az õshonos nemzeti kisebbségek jogállásának rendezésére, az erdélyi magyar nemzeti közösség európai szintû elismertetésére összpontosult. ,,Ugyanakkor az autonómia gazdasági alapjaival foglalkoztam hangsúlyosan az elmúlt években, hiszen fontos, hogyan tudjuk felhasználni az uniós tagságból származó elõnyöket. Egyrészt Európát haza kell hozni, haza kell hozni az esélyeket, lehetõségeket a fiatalok, vállalkozók, gazdák számára, másrészt meg kell ismertetni Erdélyt Európával, szövetségeseket kell keresnünk céljaink eléréséhez” – fogalmazta meg EP-képviselõi munkájának alappilléreit Winkler Gyula. Jó hírekrõl is beszámolt, hiszen például jelentõsen, hozzávetõlegesen hatvan euróval nõ hektáronként a területalapú támogatás, köszönhetõen az új Közös Agrárpolitikának. De változott a regionális fejlesztési politika is, mint mondta, lesz mibõl megvalósítani az Erdély 2020 fejlesztési tervet, amelyet az RMDSZ Gazdasági Tanácsa alkotott meg. Az elmúlt hét évben fel nem használt uniós alapok továbbra is elérhetõek, ugyanis egy évvel meghosszabbították a határidõt. Románia megpályázható fejlesztési kerete a következõ hét évben 43 milliárd euró az eddigi 31 milliárd euróhoz viszonyítva, ezek azok a lehetõségek, amelyet a következõ hét évben ki kell használni, hangsúlyozta. Az RMDSZ EP-képviselõje hangsúlyozta, brüsszeli munkájának célja nem más, mint az erdélyi magyar emberek jóléte, biztonsága, az erdélyi magyar jövõ biztosítása. Winkler Gyula megköszönte a támogatást és a bizalmat, kiemelve, teljes mértékben átérzi ennek felelõsségét.

Sógor Csaba európai parlamenti képviselõ köszönetet mondott azért a bizalomért, amellyel a Szövetségi Állandó Tanács ismét kitüntette. Mint fogalmazott, számára ez az elmúlt évek munkájának eredményességét igazolja. – 2007 óta képviselem a romániai magyarságot az Európai Parlamentben. Brüsszelben és Strasbourgban azzal kellett kezdenünk, hogy be kellett mutatkoznunk, el kellett magyaráznunk sajátos helyzetünket. Megfoghatóvá kellett tenni, át kellett adni azokat az értékeket, amelyek a sajátjaink és amelyekkel Európát is gazdagítjuk, ezért vittük el a borvizet, a pityókát vagy éppen a táncainkat is az Európai Parlamentbe – hangsúlyozta a képviselõ.
Sógor Csaba kifejtette: az RMDSZ a romániai magyarság legitim képviselõje, ha a Szövetség nem lett volna ott az Európai Parlamentben, akkor senki nem beszélt volna a MOGYE ügyérõl, a közigazgatási átszervezés veszélyeirõl, a Mikó-ügyrõl és minden olyan kérdésrõl, amelyrõl folyamatosan tájékoztatni kell az Európai Uniót, hogy ellensúlyozni lehessen azokat a véleményeket, amelyek szerint Romániában rendezett a kisebbségi kérdés és nincs szükség további jogbõvítésre.

,,Európában sokszor azt érezzük, hogy számtalan kérdés fontosabb, mint a nemzeti kisebbségek problémáira való odafigyelés. Nekünk mégis el kell mondanunk, hogy az õshonos nemzeti kisebbségek problémáira az Európai Unió is választ kell adjon. Ha mi nem mondjuk ezt el, akkor más nem teszi meg helyettünk. A munka nem eredménytelen, az EP éppen ezen a héten fogadott el egy jelentést, amelyben tételesen szerepel, amit mi hét éve szorgalmazunk: ki kell dolgozni európai szinten egy szakpolitikai normát a nemzeti kisebbségek védelmében. Ez a munka a romániai magyarok hozzájárulásával kell megvalósuljon” – mutatott rá a képviselõ.
Vincze Loránt külügyi titkár, a Szövetség európai parlamenti képviselõjelöltje felszólalásában kiemelte: az RMDSZ azt szeretné, ha az Európai Unió szavatolná a kisebbségi közösségek meglévõ jogait és támogatná a jó európai gyakorlatok elterjedését, majd hozzátette: ,,mi úgy gondoljuk, hogy a Dániában élõ németek kulturális autonómiamodellje a szórványban élõ romániai magyarok számára is megfelelõ volna a finnországi svédek közösségi autonómiája, széleskörû anyanyelv-használati jogai az erdélyi magyarok nagy része számára közösségi jogokat jelentene a Dél-Tiroli autonómia pedig a legjobb kiindulópont Székelyföld területi önrendelkezésének kiépítésének útján.”

,,Nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek a mi ügyeinkrõl, nem hagyhatjuk, hogy kimaradjunk a pályázati pénzalapok tervezésébõl, a gazdaságfejlesztésbõl, a kohéziós politikák alakításából, a vidékfejlesztés prioritásaiból” – hangsúlyozta Vincze Loránt.
,,Az RMDSZ nõszervezete egy éve alakult, és máris több mint 120 szervezete van, a legdinamikusabban fejlõdõ közösség az elmúlt évtizedben. Ez a tény azt bizonyítja, hogy szükség és igény van a nõkre a politikában, akik bizonyos területeken hatékonyabban tudják képviselni azt, amit akarunk: Európát Erdélyben” – hangzott el Hegedüs Csilla fõtitkárhelyettes, a Nõszervezet jelöltjének beszédében.
Hegedüs Csilla elmondta, a nõszervezet 23 megyei és területi szervezetét, valamint 17 megyét érintõ párbeszéd-sorozata alkalmat adott arra, hogy felmérje, mivel tudna az RMDSZ Európai Parlamenti képviselete hozzájárulni a nõket érintõ gondok orvoslásához.

A nõi szervezet EP-jelöltje hangsúlyozta: a tavaly októberben létrejött RMDSZ nõszervezete amellett, hogy az erdélyi magyar nõk képviseletét tûzte ki célul, mindig a Szövetség munkáját támogatja, ehhez mérten pedig a szervezet 11 jelöltje aktívan részt vesz az európai parlamenti kampányban, és mozgósítja a szavazókat.
“Sokszor hallották Önök is, hogy a fiatalokat nem érdekli semmi, sem a kultúra, sem az olvasás, s fõleg nem a társadalmi felelõsségvállalás vagy a szavazás. Úgy gondolom, hogy a fiatalok igenis érdeklõdõek, igenis érdekli õket a kultúra és az olvasás, de másképp, mint az õket megelõzõ generációkat. Ne a saját elképzeléseinket erõltessük rájuk, inkább legyünk kíváncsiak arra, hogy õk mit akarnak. Erõsítsük meg bennük azt a hitet, hogy õk is fontos részei a társadalomnak, hogy van bennük erõ, s higgyenek saját magukban” – hangsúlyozta Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet jelöltje. Véleménye szerint a fiataloknak most leginkább biztatásra, bizalomra és motivációra van szükségük, hiszen csak így tûnhet el az a szakadék, amely az elmúlt években a fiatalok és a politika között alakult ki. ,,Vezessük rá újra õket, hogy részt kell venniük az õket érintõ döntésekben, éreztessük velük, hogy szükségünk van rájuk, s nem üres szólam az, hogy õket tekintjük a jövõnek” – emelte ki Antal.

Zárógondolatként Antal Lóránt elmondta: “Mi a kampány alatt megmutatjuk nekik, hogy már vannak olyan fiatalok közöttünk, akik bíznak saját magukban, hisznek abban, hogy képesek áttörni az elõítéletek falait, s hasznosat alkotnak közösségük számára.”
Az ülés utolsó napirendi pontjaként az SZKT megerõsítette a SZÁT február 22-én elfogadott, az RMDSZ európai parlamenti képviselõjelöltjeinek rangsorolásáról szóló döntését, illetve felhatalmazta a szövetségi elnököt, hogy folytassa a tárgyalásokat a Magyar Polgári Párt vezetõségével, és megegyezés esetén kiegészítse az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistáját, valamint mandátumot szavazott azoknak a személyeknek, akik az elkövetkezendõkben a kormányra lépésre vonatkozó tárgyalások lefolytatásában vesznek részt.