Épített örökségünk Európa közös kincse

Az ARTEC nemzetközi kulturális együttműködési projektet és a bonchidai Bánffy-kastélyban található Művészetek és Mesterségek Központjának létrehozását bemutató vándorkiállítás megnyitóját tartották kedd este Brüsszelben, az Európai Parlament Antall József szárnyában.

A kiállításon szereplő 13 pannó a program célját, eredményeit mutatja be, ismertette a megnyitón Máté István Mátyás, a Transylvania Trust Alapítvány képviselője, hangsúlyozva, hogy folytatják a kezdeményezést. A bonchidai Művészetek és Mesterségek Központjának létrehozása és működtetése mellett az is volt a céljuk, hogy használják a kreativitást és a művészeteket a kulturális örökség által képviselt európai identitás megőrzésében és megerősítésében, új technológiákat vonjanak be az örökségi helyszínek hasznosításába, összekapcsolják az újat a régivel, a hagyományost a modernnel. Az Európai Parlamentben ezen a héten lehet megtekinteni a programot bemutató kiállítást.

Winkler Gyula EP-képviselő a rendezvény házigazdájaként köszöntötte a jelenlevőket, kiemelve, hogy az erdélyi magyar közösség számára nemes feladat az épített örökség védelme, megőrzése. “Nemes feladat kulturális örökségünkkel foglalkozni már csak azért is, mert az meghatározza identitásunkat, világképünket. Az épített örökség dokumentálja az elmúlt évszázadokat, műemlékeink, emlékműveink transzilván létünket tanúsítják, míg az örökségvédelem a mai generáció mércéje is lehet. A Transylvania Trust Alapítvány projektje rámutat arra, hogy nem elég az épített örökséget megőrizni, megismerni, hanem a történelmi helyeinket, műemlékeinket élettel kell megtölteni, mert így válik a mindennapok részévé” – emelte ki a képviselő. Emlékeztetett, hasonló meggondolásból született egy másik sikeres program, az Örökségünk őrei – fogadj örökbe egy műemléket mozgalom, amelynek szintén az a célja, hogy életképes kulturális tereket alakítson ki. “Az Örökségünk őrei program azáltal, hogy a diákoknak szól, sikeresen tudta megszólítani az egész közösséget, így alakult ki egy olyan mozgalom, amely megérett arra, hogy egész Európa szintjén jó gyakorlatként népszerűsítsük, ehhez az első lépéseket már megtettük” – mondta Winkler Gyula a megnyitón.

Sógor Csaba EP-képviselő a bonchidai kastély kapcsán Bánffy Miklósról és a méltán híres Erdélyi történetről, illetve az épített örökség megőrzésének fontosságáról beszélt. „Ha Bonchidára és Bánffy Miklósra gondolunk, rögtön eszünkbe jut az Erdélyi történet, a Bánffy-trilógia: Megszámláttattál…, Hijjával találtattál…, Darabokra szaggattatol… Ha ezt  a trilógiát, Erdély 20. századát tovább gondoljuk, nem Karthágó jut eszünkbe, hanem az európai újjáépítés: nem az, hogy ott minden porrá lett, hanem, hogy újjáépült. Európa más tájaira egyaránt igaz, hogy nemcsak egy épület épül újjá, hanem az épületen keresztül rég elveszett, vagy kihaló félben lévő mesterségeket, felújított építészeti ötleteket is lehet tanulni, gyakorolni” – mutatott rá. A képviselő szerint, abból a hatszázegynéhány kastélyból, ami nagyrészt romokban áll Erdélyben, Bonchida jó példaként áll előttünk. „Mindannyiunk felelőssége otthon, kicsiben is, ha olyan településen élünk, ahol van egyetlen, akár népi építészeti örökség – legyen az vályogkunyhó, vagy akár, ha Szatmárra gondolunk, szőlővenyigével fedett, tapasztott pincefal –, hogy tegyünk azért, hogy mindaz, amit a szüleink, az elődeink évszázadokon keresztül épített, kulturális és egyéb örökségként tovább vittek, az ne a 21. században vesszen el, hanem a 21. században újuljon meg” – szögezte le.

A bonchidai Bánffy-kastély revitalizációja – fogalom. Egy olyan civil kezdeményezés, amelyből sokan, sokat tanultak, szerte Európában. Szakemberképzés, társadalmi kezdeményezés és összefogás, kultúrák közötti párbeszéd, regionális fejlesztés, munkahelyteremtés – a Transylvania Trust Alapítvány így fordítja a közösség javára mindazt, ami Bonchidán Bánffy Miklós öröksége. Az, hogy most az Európai Parlamentben bemutathattuk a munkánkat, megtiszteltetés, ugyanakkor kihívás is: épített örökségünk nemcsak a mi ügyünk, hanem Európa közös kincse, s együtt kell megtalálnunk azokat a lehetőségeket, forrásokat, hasznosítási formákat, amelyek biztosítják annak átörökítését gyermekeink, unokáink számára” – fogalmazott a kiállítás kapcsán Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke.

A program elnevezése, az ARTEC – Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary, azaz a művészetek, újrafelfedezés, hagyományok, eklektikus, kortárs hívószavakra utal, a két éves uniós projektet a Transylvania Trust Alapítvány közösen a franciaországi Association des Centres Culturels de Rencontre,  a Câmpulung-i Múzeum, a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesületével és a spanyolországi Diputación Provincial de Teruel szervezetekkel partnerségben bonyolította le. A projektet 2015 novembere és 2017 októbere között, az Európai Unió – a Kreatív Európa Program Kultúra Alprogramja támogatásával valósították meg.