EP-képviselőjelöltek a MIÉRT küldöttgyűlésén

Az ifjúsági ernyõszervezet Pro Organizatione díjjal tüntette ki Nagy Zsoltot, az RMDSZ korábbi informatikai és távközlési miniszterét. A MIÉRT ezzel a kitüntetéssel ismerte el a politikusnak az ifjúságért és a közéletben betöltött meghatározó szerepét. Nagy Zsolt részletesen beszámolt az ellene indított két eljárásról is, kiemelve azt, az õ ügyében milyen “képtelenségekkel” szembesült a romániai igazságszolgáltatás rendszerében. A beszámolója után Jakab Adorján MIÉRT elnökhelyettesének javaslatára a küldöttgyûlés egyhangúan beválasztotta Nagy Zsoltot az ifjúsági ernyõszervezet Védnöki Testületébe.

A küldöttgyûlés az RMDSZ öt EP-képviselõjelöltének bemutatkozásával és a részvevõk által felvetett kérdések körbejárásával folytatódott. Antal Lóránt, a MIÉRT EP képviselõjelöltje valamint Eckstein-Kovács Péter, Hegedüs Csilla, Sógor Csaba és Winkler Gyula képviselõjelöltek számos olyan problémát vetettek fel, amelyek közvetlenül érintik a fiatalságot.

Antal Lóránt a február 13-i bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelte: nem egy klasszikus értelemben vett programot fogalmazott meg, hanem egy vitaindítót, amelyben nyitottság-partnerség-szakmaiság jegyében kívánja megszólítani, és fõleg megszólaltatni a fiatalokat. Antal Lóránt rávilágított arra az óriási kommunikációs szakadékra, amely a politika és a fiatalok között van. “A programomba viccesen belefoglaltam egy olyan mondást, miszerint ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hibás, vagyis nem a fiatalok a hibásak, ha a politika nem tudja õket megszólítani, ugyanakkor nem a fiatalok vannak a politikáért, hanem a politika a fiatalokért. Nem számon kérnünk kell a fiataloktól a szavazatukat, hanem értelmet kell adnunk annak, hogy részt vegyenek a közéletben, értelmet kell adnunk a szavazatuknak” – fejtette ki.

A jelölt kampányában a fiatalságot ért elõítéleteket akarja elõtérbe helyezni és megcáfolni. “Az én kampányom nem rólam szól. Nem a Magyar Ifjúsági Értekezletrõl és nem is a politikusokról szól. Az én kampányom a sikeres erdélyi magyar fiatalokról szól. Az erdélyi magyar fiatalokban van erõ, igenis van potenciál! Társadalmunk sokszor alkalmatlanul használja, hogy céltalan, vesztes és érdektelen a mai generáció. Napjainkban a sikert sokszor pénzhez vagy gazdasági szférához kötik. Úgy gondolom ez is téves. A sikeres embereket a társadalmi létra minden fokán meg kell nézni: lehet sikeres autószerelõ, fizikus, mérnök, családanya, akár kocsmáros is. A MIÉRT legnagyobb szerepe abban lesz, hogy próbáljunk meg elvonatkoztatni a szervezeti felépítésektõl, és kezdjünk el személyekben, fiatalokban gondolkodni.”

Az Udvarhelyi Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (UIET-MIÉRT tagszervezet) elnöke kiemelte, a május 25-i a szavazás egy közösségi ügy, nem egy politikai feladat lesz. “A fiatalokkal szembeni elõítéletek ügye ugyanakkor ez nem egy száz nap alatt megoldható probléma. Számomra ez a kampány egy folyamat kezdetét jelenti” – tette hozzá Antal.

Eckstein-Kovács Péter felszólalásában a mindennapi tevékenységeire és programjára fókuszált. Hétköznapjaiban fõként jogrendi ügyekkel és munkahely teremtési problémákkal foglalkozik. “Azt látom, hogy környezetemben az egyik legfontosabb kérdés az, hogyan lehet összekötni az oktatás és a munkaerõ piacon történõ elhelyezkedést” – emelte ki.  Kampánya a “Több Európát!” címet viseli, programjának fõbb témáit az emberjogi- és kisebbségi kérdések, a környezetvédelem és a korrupcióellenes fellépés alkotja. “A programomat az emberek mindennapi problémája alapján építettem fel, ilyen a regionális fejlõdés és a munkaerõpiac kérdésköre is” – taglalta.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ Nõszervezetének jelöltje az Electric Castle fesztivált hozta fel a legjobb példaként arra, hogy a fiatalok mennyire másként, újszerûen és értékteremtõen tudják belakni és kihasználni a mindannyiunk által ismert tereket. Elmondása alapján ez vezérelte akkor, amikor a szervezõk rendelkezésére bocsájtotta a bonchidai Bánffy kastélyt, melynek felújításán több éve dolgozik, továbbá ez motiválja õt a mindennapokban is fiatalokkal folytatott munkájában. A Nõszervezet által javasolt EP programra kitérve elmondta: “Elindítottunk egy országos párbeszéd-sorozatot, hisz úgy gondoljuk, az RMDSZ Nõszervezetének határozott, a nõk problémáira választ keresõ programpontokkal kell kiegészítenie az RMDSZ Európai Parlamenti választási programját, mely fõként a nõk és a férfiak egyenlõ bérezésére, a családtervezés bátorítására, valamint a vállalkozó nõk versenyképességének növelésére koncentrál”.

Sógor Csaba újabb mandátumért induló európai parlamenti képviselõ a maga sorában elmondta, az elmúlt évek alatt jó együttmûködés alakult ki közte és a MIÉRT vezetõsége között. Ezt a fajta közös munkát a továbbiakban is folytatni kívánja. Köszönetet mondott a MIÉRT tagszervezetének, a Csíki Területi Ifjúsági Tanácsnak, hogy immár évek óta támogatja az Ifjúsági Üzleti Programot, amely vállalkozás-ismeretek gyakorlati tanításával fiatalok továbbképzését szolgálja. Sógor Csaba az elmúlt években kifejtett munkájára és a választási programjára utalva elmondta:  európai Erdélyben kell gondolkodnia a romániai magyarságnak.

“Az, aki május 25-én részt vesz az európai parlamenti választásokon, saját közösségének jövõjére szavaz. Az a gazda, akinek szüksége van a területalapú támogatásra, az a magyar ember, aki Erdélyben az anyanyelvét használni kívánja, vagy az a fiatal, aki külföldön akar tanulni, utazni és tapasztalatot szerezni, az részt fog venni a választásokon. Ezek az emberek nem csupán az RMDSZ-re és annak jelöltjeire mondanak igent, hanem az erdélyi magyar közösség európai szintû fejlõdésére is”  hangsúlyozta Sógor Csaba.

Winkler Gyula, RMDSZ-es EP-képviselõ bemutatkozó beszédében röviden ismertette az eddigi tevékenységét, röviden beszámolva úgy a Hunyad megyei RMDSZ elnökeként végzett munkáról, mint az elmúlt 7 évben az Európai Parlamentben megvalósítottakról. Meglátásában a jövõrõl csakis a múltat alapul véve beszélhetünk, és akkor tudunk igazán eredményesek lenni, ha az elkezdett munkát következetesen folytatni tudjuk. Az EP képviselõ kiemelte: “Mint gazdasági szakember a továbbiakban is az erdélyi magyarok életminõségének javítására fogok törekedni, az erdélyi magyarság érdekeit fogom képviselni azokban a bizottságokban és fórumokon, amelyekben munkálkodom, hisz azért kell nekünk ott lenni Brüsszelben, hogy a magyar közösségnek itthon jobb legyen“. A Magyar Ifjúsági Értekezlettel való, hosszú évekre visszatekintõ együttmûködésére kitérve kihangsúlyozta, hogy a továbbiakban is szándékában áll támogatni az ifjúság munkáját úgy itthon, mint az európai színtereken, hisz mindannyiunk számára fontos, hogy a fiataloknak lehetõsége legyen megmutatkozni és bizonyítani.