Egység a sokféleségben – közösségünk megmaradásának garanciája

“Egység a sokféleségben, ezt az európai jelmondatot idézte felszólalásában Szász János, Hunyad megyei római katolikus fõesperes, igaz, õ a Hunyad megyei magyar közösség sokféleségére utalt, de ugyanúgy meg kell valósítani a romániai magyar közösség szintjén, akárcsak Európában” – fogalmazott Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke szombaton Petrozsényban, ahol a Megyei Képviselõk Tanácsa ülésezett.

“Meg kell tölteni tartalommal az egység a sokféleségben jelmondatot itt Hunyad megyében és jobban oda kell figyelnünk a Zsil-völgyi magyarokra, akik elszigeteltnek érzik magukat. Igaz ez a jelmondat a romániai magyar közösségben is, mert céljainkat csak az egység megõrzésével tudjuk elérni, meg kell akadályoznunk a szórvány leszakadását és gondosan ápolnunk a bánsági, partiumi, székelyföldi és erdélyi magyar közösségek sokféleségét, életben tartva azokat az együttmûködési mechanizmusokat, amelyek az egység megõrzését szavatolják nemzeti közösségünk mindennapjaiban. Nagy mértékben ránk, újonnan megválasztott EP-képviselõkre hárul a felelõsség, hogy európai szinten is megtaláljuk mindazokat a lehetõségeket, amelyek a nemzeti kisebbségek és nyelvi közösségek jogainak uniós szintû érvényesítését biztosítják, erre kaptunk mandátumot május 25-én, a romániai magyar
emberektõl
” – fejtette ki Winkler Gyula.

A Hunyad megyei képviselõk szombaton délben a petrozsényi Caritas-házban üléseztek, napirenden az EP-választások kiértékelése és a megyei szervezet tisztségviselõinek megválasztása szerepelt egy újabb kétéves mandátumra.
A választási eredményeket értékelve, Winkler Gyula elmondta, Hunyad megyében a szavazati joggal rendelkezõ magyaroknak 36,6 százalékát sikerült mozgósítani. “Ezzel az eredménnyel a negyedik megye vagyunk, Szilágy, Hargita és Szatmár megye után. Jó eredményt értünk el, az országos átlaghoz képest valamelyest jobban teljesítettünk, viszont szembe kell néznünk azzal, hogy a 2016-os évi helyi választásokra már idén õsztõl el kell kezdeni a felkészülést, máskülönben veszélybe kerül az amúgy is kisszámú önkormányzati jelenlétünk” – emelte ki az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

A szombati tisztújítás eredményeképpen Széll Lõrincz folytatja munkáját a következõ két évben az MKT elnökeként, valamint bizalmat kapott Dezméri István ügyvezetõ elnök és Burján  Gergely politikai alelnök, hogy folytassák tevékenységüket. Az MKT megválasztotta a megyei szervezet három regionális alelnökét és az ifjúsági alelnököt is.