Egy milliárd euró az ifjúsági foglalkoztatottság növelésére

Az Európai Parlament megszavazta, hogy egy milliárd euróval növeljék az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (Youth Employment Initiative -YEI) programjainak elõfinanszírozását. Winkler Gyula EP-képviselõ üdvözölte, hogy az EP Foglalkoztatás és szociális ügyek bizottsága ilyen gyorsasággal nyújtotta be a plénumnak jelentését az ifjúsági foglalkoztatási programok elõfinanszírozási keretének növelésérõl.
 
Megszavaztam a jelentést az Európai Szociális Alapról szóló, az európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott, operatív programokra folyósított kezdeti elõfinanszírozási összeg növelésére vonatkozó javaslatról. Üdvözlöm a jelentéstevõ elszántságát, ahogy gyorsított eljárást eszközölt a parlamentben annak a bizottsági javaslatnak, amely egy milliárd eurós keretet tesz elérhetõvé, hogy a tagállamok elindítsák a fiatal munkanélküliek támogatásához szükséges projekteket” – emelte ki szavazatmagyarázatában Winkler Gyula szerdán a szavazást követõen. Szerinte jókor jött a bizottság döntése, hogy felszabadítja az egy milliárd eurót az ifjúsági foglalkoztatási programokhoz, ugyanakkor az EP gyors reakciója is örvendetes, hiszen szükség van a források elérésére ahhoz, hogy hatékonyak legyenek a munkanélküli fiatalokat segítõ programok. Kiemelten fontosnak tartja, hogy ezzel egy idõben az új vállalkozások létrehozását támogató forráskeretek is megnövekednek, hiszen Romániában szükség van a vállalkozói szellem ösztönzésére a fiatalok körében. Az EP-képviselõ úgy véli, azok a programok, amelyeket a tagállamok szintjén finanszíroznak, elsõsorban az Ifjúsági Garancia hozzájárulhat, hogy a valós munkaerõpiac és az állást keresõ fiatalok felkészültsége, szakmai tudása közötti szakadék csökkenjen.

Az egymilliárd eurós forrásnövelés Románia esetében idén 31,8 millió eurót jelent az eddigi 1,5 millió euróhoz képest, amelyet az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében hívhatnak le. Románia egyike annak a húsz uniós tagországnak, amely már idéntõl részesülhet a kezdeményezés forrásaiból. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül finanszírozott fontosabb romániai intézkedések célja segíteni a szakmaválasztásban, tanácsadás biztosítása, személyre szabott támogatás a munkahelykeresésben, gyakornoki és inas-programok lebonyolítása, valamint új cégek létrehozásának támogatása.