Célegyenesben a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés

Csütörtökön, június 6-án az Európai Parlament brüsszeli épületében ülésezett az RMDSZ Képviselõházi és Szenátusi frakciója. A kihelyezett frakcióülésen bemutatásra került az RMDSZ által kezdeményezett európai szintû kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés folyamata. Az RMDSZ képviselõit és szenátorait részletesen tájékoztatták a kezdeményezés tartalmáról, amely hat pontba foglalva, egy sor szabályozást kér az õshonos nemzeti kisebbségek, regionális és kisebbségi nyelvi csoportok vagy kisebbségi nyelvek védelmére. A bemutatón ismertették az európai polgári kezdeményezés szabályozását, a partnerek és a kisebbségi szolidaritás fontosságát, valamint bemutatták a polgári bizottság tagjait, illetve a Minority SafePack Initiative csomag tartalmát.

A Lisszaboni szerzõdés életbelépésével az európai polgári kezdeményezés lehetõvé teszi, hogy a tagállamokban élõ egymillió uniós polgár közvetlenül az Európai Bizottsághoz terjesszen az EU hatáskörébe tartozó, õket érintõ jogszabály-kezdeményezéseket. Az RMDSZ által elõkészített kisebbségvédelmi kezdeményezés végleges szövegét a FUEN két hét múlva sorra kerülõ kongresszusán fogadja el, majd ezt követõen regisztrációra nyújtja be az Európai Bizottsághoz.

A Minority SafePack csomagban hat területen konkrét intézkedést kér az Európai Uniótól: a regionális és kisebbségi nyelvek, oktatás, mûvelõdés és kulturális sokszínûség, a regionális politika terén, a közképviselet és a civil szervezetek bevonása, az esélyegyenlõség és diszkrimináció-mentesség terén, az audiovizuális média és digitális tartalom kapcsán, valamint a kisebbségi közösségek regionális és állami támogatására vonatkozóan. Mindezek által olyan sarkalatos kérdésekben lehet európai szintû szabályozást kezdeményezni, amelyek az európai õshonos kisebbségek megmaradását és közösségeinek megerõsödését eredményezheti. A kezdeményezés mellé az RMDSZ nemzetközi partnereket talált, így a beadványt többek között a Szövetség az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával, a Dél-Tiroli Néppárttal és az Európai Nemzetiségi Fiatalok szervezetével közösen terjeszti elõ. Az Európai Bizottság pozitív véleményezése esetén a kezdeményezés támogatására õsztõl egy 12 hónapos aláírásgyûjtõ kampány indul.